In Nederland is geocaching, het zoeken naar een schat (een cache), bijvoorbeeld een kistje met daarin een logboekje met een GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende en populaire buitenactiviteit.

De coördinaten van de verstopplaats worden gepubliceerd op www.geocaching.com(externe link).

De gemeente Westerkwartier staat open voor deze leuke, sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches ontstaat op gemeentelijk terrein. Dit komt de activiteit niet ten goede en kan leiden tot overlast, onveilige situaties en druk op het openbare gebied, wijken en/of natuur.

Richtlijnen plaatsen en zoeken geocaches

Op de website www.geocaching.com(externe link) staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. De gemeente Westerkwartier onderschrijft deze richtlijnen voor het grondgebied dat zij in eigendom heeft, maar heeft daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden opgesteld.

Het is niet toegestaan

 • Een cache te plaatsen op een speelplaats of begraafplaats;
 • Een cache dieper dan 20 cm. te begraven in gemeentegrond;
 • Een cache te bevestigen op, in of aan gemeentelijke bomen;
 • Een cache op, in en boven (openbaar) water te plaatsen;
 • Een cache te plaatsen op een plaats waarvoor geklommen of gewaad moet worden.
 • Een cache te plaatsen in of nabij de berm van een verharde weg of op korte afstand van een verharde of onverharde weg;
 • Schade of verstoring te veroorzaken aan de natuur of gemeentelijke eigendommen;
 • Op enigerlei wijze schade toe te brengen aan de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg;
 • Een markering (aanwijzing) op de weg aan te brengen;
 • Deksels in de openbare ruimte te lichten (openen);
 • Verharding uit de openbare ruimte te verwijderen, ook niet als deze wordt terug gelegd.

Verder dient

 • Een cache op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) te worden geplaatst (gebruikers van omringende onroerende zaken mogen geen hinder ondervinden van geocaching);
 • Een locatie bereikbaar te zijn via de openbare weg of openbare paden.

Beheer van de cache

Voor het beheer van de cache zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met het plaatsen van een cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Westerkwartier van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan;
 • De gemeente kan een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
 • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van een cache. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
 • Op geen enkele manier is de gemeente Westerkwartier of een van haar medewerkers direct of indirect verantwoordelijk voor schade en of letsel die voortvloeien uit activiteiten rondom geocachen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.