Vanaf 26 september 2024 sluit gemeente Westerkwartier de deuren van gemeentehuis Leek. De gemeente maakt op deze locatie plaats voor een duurzame woonwijk ‘Klein Nienoord’. Dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment haar dienstverlening centraal regelt vanuit het gemeentehuis Zuidhorn. In oktober organiseert de gemeente een open dag om het gemeentehuis Leek voor het laatst te bezoeken.

Dienstverlening online en centraal in Zuidhorn

Voor het aanvragen van een reisdocument of ander product maakt u vanaf 30 september een afspraak in gemeentehuis Zuidhorn. Veel zaken kunt u ook online regelen via westerkwartier.nl. Zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of een melding openbare ruimte. Ook is het soms mogelijk om bij u in de buurt af te spreken, bijvoorbeeld in een dorpshuis of bij u thuis. Onze actuele openingstijden kunt u vinden op de openingstijden pagina

Tijdelijke werkplekken in gemeentehuis Grootegast

Vanaf 30 september neemt de gemeente het gemeentehuis Grootegast weer in gebruik als tijdelijke werkplek. Het gemeentehuis Grootegast krijgt geen receptie of baliefunctie voor gemeentelijke dienstverlening. Op afspraak vanuit de consulenten vinden er wel gesprekken plaats in gemeentehuis Grootegast. Zo'n 100 tijdelijke werkplekken komen in Grootegast, totdat de gemeente een centrale kantoorlocatie klaar heeft.

Verhuizing gemeentelijke kantoormedewerkers

Dit voorjaar wordt gemeentehuis Grootegast onder handen genomen, opgeruimd en schoongemaakt. Op 26 en 27 september is de verhuizing van kantoormedewerkers. De gemeentewerf op het terrein van gemeentehuis Leek blijft in gebruik totdat de nieuwbouw van de buitendienstlocatie op Leeksterveld klaar is medio 2025.

Duurzame woonwijk op terrein gemeentehuis Leek

Gemeentehuis Leek werd in oktober 2023 verkocht. Op het terrein komt een nieuwe woonwijk met 72 woningen, waarvan 33 sociale huurappartementen. Het herkenbare voorhuis, ‘Huize Klein Nienoord’ blijft behouden. Nijhuis Bouw B.V. start na het vaststellen van het omgevingsplan met de werkzaamheden, we verwachten dat dit eind 2024 zal zijn.

Gemeente Westerkwartier gaat van vijftien gebouwen terug naar acht gebouwen. Dit is een besluit van de gemeenteraad in 2022. Door de gemeentelijke herindeling in 2019 en een nieuwe manier van werken heeft de gemeente minder gebouwen nodig.