Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, voetpaden en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente of de verzekeraar van de gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente of de verzekeraar ook vindt dat de gemeente aansprakelijk is, krijgt u de schade of een deel daarvan vergoed.

Wat moet ik doen?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Daarnaast ontvangen wij graag:

 • Bewijs van de opgelopen schade.
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring.
 • Foto's. Bij schade buiten maakt u foto's van dichtbij (1 stap), van wat verderaf (3 stappen) en van de omgeving (10 stappen). Liever te veel dan te weinig foto's.

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.

Hoe lang duurt het?

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen zes weken bericht of de gemeente het wel of niet eens is met uw schadeclaim of dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.