Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest combineren in het Zuidelijk Westerkwartier natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen zij maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. De provincie en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het gebied. De gebiedscommissie adviseert ze daarin. De gemeente maakt deel uit van deze commissie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website Zuidelijk Westerkwartier. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.