Tussen Groningen en Leek komt een nieuwe Doorfietsroute. De route komt te liggen ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. 

Doorfietsroutes zijn fietspaden in de regio Groningen-Assen met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het zijn brede en comfortabele fietspaden die goed worden onderhouden. Zie voor meer informatie de projectsite van de provincie Groningen (externe link).

Projectsite Doorfietsroute Groningen - Leek(externe link)