Wij doen ons uiterste best om moeilijke woorden en zinnen te vervangen door een makkelijker alternatief. Heeft u toch nog een onduidelijke tekst van ons ontvangen of gezien? Laat het ons weten!

Wanneer u een bericht van de gemeente ontvangt, is het belangrijk dat de informatie duidelijk is. Zo begrijpt u wat wij bedoelen met de tekst en wat dit voor u betekent.

Wat is Direct Duidelijk?

Direct duidelijk betekent dat je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers en dat je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alle inwoners de teksten begrijpen. Een tekst kan van alles zijn: een brief, een folder, maar ook een bericht op sociale media.

Hoe kunt u helpen?

Wilt u ons structureel helpen om samen tot begrijpelijke informatie te komen? Meld u dan aan bij ons lezerspanel en geef uw mening. Wat kunt u verwachten?

  • U ontvangt een paar keer per jaar een tekst
  • Via  een online vragenlijst kunt u de tekst beoordelen

Meld u hier aan voor het lezerspanel

Wat doen we met uw hulp?

Wij kijken of de tekst duidelijker kan. Kunnen wij de tekst verduidelijken? Dan doen we dat. Daarna krijgt u de verbeterde tekst hier te zien.

Meer informatie

De campagne Direct Duidelijk is in 2018 begonnen als een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie nauw samen met een groot aantal andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Meer informatie vindt u op www.directduidelijk.nl.

Direct Duidelijk Westerkwartier