Direct Duidelijk Westerkwartier

Wij doen ons uiterste best om moeilijke woorden en zinnen te vervangen door een makkelijker alternatief. Heeft u toch nog een onduidelijke tekst van ons ontvangen of gezien? Laat het ons weten!

Wanneer u een bericht van de gemeente ontvangt, is het belangrijk dat de informatie duidelijk is. Zo begrijpt u wat wij bedoelen met de tekst en wat dit voor u betekent.

Wat is Direct Duidelijk?

Direct duidelijk betekent dat je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers en dat je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alle inwoners de teksten begrijpen. Een tekst kan van alles zijn: een brief, een folder, maar ook een bericht op sociale media.

Hoe kunt u helpen?

Wilt u ons structureel helpen om samen tot begrijpelijke informatie te komen? Meld u dan aan bij ons lezerspanel en geef uw mening. Wat kunt u verwachten?

 • U ontvangt een paar keer per jaar een tekst
 • Via  een online vragenlijst kunt u de tekst beoordelen

Meld u hier aan voor het lezerspanel

Wat doen we met uw hulp?

Wij kijken of de tekst duidelijker kan. Kunnen wij de tekst verduidelijken? Dan doen we dat. Daarna krijgt u de verbeterde tekst hier te zien.

Hoe zien de nieuwe brieven eruit? 

In april en mei 2022 hebben de leden van het lezerspanel hun mening gegeven over onze teksten. Dat kon door een vragenlijst in te vullen. En door ideeën en suggesties voor het verduidelijken van de tekst aan te leveren. We hebben hier veel aan gehad, hartelijk bedankt!

De resultaten:

Voorbeeld 1: brief energietoeslag

Onderwerp

Energietoeslag 2022

Beste mevrouw Inwoner,

U woont in de gemeente Westerkwartier. De gemeente geeft u eenmalig een energietoeslag. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

U krijgt éénmalig een energietoeslag van € 800,-

Dit vanwege de gestegen kosten van energie. U komt hiervoor in aanmerking, omdat u een tegemoetkoming Minimabeleid over het jaar 2022 heeft ontvangen. Bovendien woont u zelfstandig. Deze energietoeslag krijgt u extra van de gemeente. Wij doen dit alleen in 2022. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt het hele bedrag binnen vier weken. Wij betalen € 800,- aan u uit op het bij ons bekende rekeningnummer.

Wilt u de energietoeslag liever maandelijks in gedeeltes ontvangen?

Het is ook mogelijk om de energietoeslag in termijnen te ontvangen. U krijgt dan niet in één keer het bedrag van € 800,- maar in gedeeltes. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u bellen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594. Of u stuurt een e-mail naar energietoeslag2022@westerkwartier.nl. Het is belangrijk dat u dit binnen één week na ontvangst van deze brief aan ons doorgeeft.

U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. U kunt uw bezwaarschrift gemakkelijk online indienen via westerkwartier.nl/bezwaarmaken. Of een brief sturen naar gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Doe dit binnen zes weken na de datum van dit besluit.

In uw bezwaarschrift moet in elk geval de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum dat u uw bezwaarschrift verstuurt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594 of via e-mail energietoeslag2022@westerkwartier.nl.  

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

Albert Ambtenaar
Medewerker Inkomen
Team Ondersteuning Mens & Gezin,

Voorbeeld 2: brief verlengen grafrechten

Onderwerp

Verlengen grafrechten

Beste mevrouw Inwoner,

Volgens onze administratie bent u rechthebbende van de graven met nummers nieuw-C123 en nieuw-C124 op de gemeentelijke begraafplaats in Niezijl.

In graf 123 is de heer J. Inwoner begraven. Graf nummer 124 is nog gereserveerd. De periode van het grafrecht verloopt op 1 juli 2022. In deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheid om de grafrechten van deze graven te verlengen of niet te verlengen.

Grafrechten verlengen

Wanneer u de grafrechten wilt verlengen, horen wij graag voor welke periode u dat wilt. U heeft de keuze tussen verlengen met vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar of twintig jaar. De tarieven staan vermeld op bijgaand antwoordformulier.

Grafrecht niet verlengen

Wanneer u geen gebruik wilt maken van het verlengen van de grafrechten, staan de grafrechten niet meer op uw naam per bovengenoemde dikgedrukte datum.

Als rechthebbende bent u eigenaar van het monument op de graven. U heeft, wanneer u het grafrecht niet verlengt, verschillende opties:
1.    U laat het monument door een steenhouwer verwijderen;
2.    U verwijdert het monument zelf;
3.    U laat het monument door de gemeente verwijderen.

Wanneer u zelf geen rechthebbende meer wilt blijven kan het zijn dat iemand anders de grafrechten wil overnemen. Wij vragen u dan contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via de mail.

Wat vragen wij van u?

Wilt u het bijgevoegde antwoordformulier zo snel mogelijk volledig ingevuld en ondertekend terugsturen? Dit kan in de bijgevoegde antwoordenvelop. Dit kan ook door het formulier in te vullen, in te scannen en te mailen naar begraafplaatsen@westerkwartier.nl.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

U kunt contact opnemen met de administratie begraafplaatsen via telefoonnummer 14 0594. Of u stuurt een e-mail naar begraafplaatsen@westerkwartier.nl. Belt u ons? Houd dan deze brief bij de hand. Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail het kenmerk van deze brief: [kenmerk].

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

Astrid Ambtenaar
Medewerker Begraafplaatsen,
Team Inwonerszaken

Voorbeeld 3: vraag Wmo

Onderwerp

Uw vraag over de Wmo

Beste mevrouw Inwoner,

Op [datum] stelde u een vraag over maatschappelijke ondersteuning. We nemen uw vraag in behandeling. Daarover leest u meer in deze brief.

Graag maken we telefonisch een afspraak met u

Wij nemen voor [datum] contact met u op voor het maken van een afspraak. De afspraak kan een telefonisch gesprek zijn of een huisbezoek.

Tijdens deze afspraak bespreekt u samen met [naam consulent] uw persoonlijke situatie.

Zorg ervoor dat u zich op het gesprek heeft voorbereid

 • Zorgt u ervoor dat u een geldig identiteitsbewijs binnen handbereik hebt? Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Dit geldt ook als uw vraag gaat over een (pleeg-)kind jonger dan 18 jaar;
 • Een mantelzorger, onafhankelijk cliëntondersteuner of iemand uit uw sociaal netwerk mag u helpen tijdens het gesprek. Meer informatie over de onafhankelijk cliëntondersteuner leest u de folder die wij meesturen.
 • Vult u het AIN-plan alvast in voor het gesprek? Meer informatie hierover leest u in de folder die wij meesturen.

Tijdens de afspraak bespreekt u samen met de Wmo-consulent wat u nodig hebt

Tijdens het gesprek bespreekt u de volgende vragen:

 • Hoe loste u de situatie tot nu toe op?
 • Wat kunt u zelf doen? Of samen met familie, vrijwilligers of mantelzorgers?
 • Hoe voorkomen we overbelasting van uw mantelzorger(s)?
 • Bieden algemene voorzieningen een oplossing? U kunt hierbij denken aan de maaltijdvoorziening of vrijwilligersorganisaties. We informeren u over de mogelijkheden voor uw situatie tijdens het gesprek.
 • Kunt u op deze manier niet voorzien in wat nodig is? Dan bespreken we de mogelijkheden van hulp via de Wmo.

Wij rekenen op uw eerlijkheid

Uw openheid helpt ons om zorgvuldig onderzoek te doen. Bij zorgvuldigheid hoort ook het controleren van uw verhaal. Spreekt u gewoon de waarheid? Dan hebben we een prettig gesprek en kunnen wij goed onderzoek doen.

Wij mogen maximaal 8 weken over uw vraag doen

Het beantwoorden van uw vraag bestaat meestal uit twee stappen. Eerst doen wij onderzoek samen met u. Dat duurt ongeveer zes weken. Daarna nemen wij een besluit of verwijzen wij u door naar een andere instantie of vinden we een andere oplossing met u. Dat duurt nog ongeveer twee weken.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

U kunt contact opnemen met de gemeente Westerkwartier. U bereikt ons via 14 0594. U kunt de medewerker dan vragen naar de Wmo. Of u stuurt een e-mail naar wmo@westerkwartier.nl. Belt u ons? Houd dan deze brief bij de hand. Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail het kenmerk van deze brief: [kenmerk].

Met vriendelijke groet,


Albert Ambtenaar
Beleidsmedewerker Team Mens en Gezin

Direct Duidelijk Westerkwartier

Transcript bij het bewegende beeld van de oproep van burgemeester van der Tuuk

Beeld: Burgemeester van der Tuuk staat in zijn werkkamer en doet de volgende oproep:

Tekst: Is uw paspoort binnenkort niet meer geldig of is uw rijbewijs verlopen? Dan ontvangt u een brief van de gemeente. Zijn er werkzaamheden in de straat, ook dan ontvangt u een brief van  de gemeente.

Beeld: Beelden van de burgemeester worden afgewisseld met het beeld van een paspoort en een rijbewijs dat over de balie wordt overhandigd. Ook zien we een brief van de gemeente die wordt open gevouwen.  Daarna komt de burgemeester weer in beeld.

Tekst: Maar is altijd duidelijk wat er staat. Snapt u wat wij bedoelen? Begrijpt  u wat er moet gebeuren? Dat weten we niet altijd zeker en wij proberen zoveel mogelijk de moeilijke woorden  te vermijden zinnen makkelijk te houden. Dat lukt niet altijd en u kunt ons daarbij helpen.  Namelijk door deel uit te gaan maken van het lezerspanel in de gemeente Westerkwartier. U kunt  dan de brieven de andere communicatie-uitingen beoordelen, ons van tips voorzien.

Ga daarvoor  naar www.westerkwartier.nl/directduidelijk

Dank u wel