Digitaal Meedoen Pakket

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen.

Ongeveer 20% van de inwoners van de gemeente Westerkwartier vindt het lastig om digitaal mee te doen in de samenleving. Hierdoor ontstaat er een tweedeling in de samenleving tussen mensen die wel meekomen en mensen die daar moeite mee hebben. Die tweedeling wordt ook wel de digitale kloof genoemd.

De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft en veilig digitaal mee kan doen. Dat vraagt om een integrale aanpak en daarom heeft de gemeente de krachten gebundeld met verschillende ketenpartners. Samen bieden zij op proef het Digitaal Meedoen Pakket.

Dit pakket bestaat uit een betaalbare internetaansluiting thuis, een laptop, cursussen en passende hulp aan huis en in de buurt om hiervan gebruik te maken. Gedurende een jaar testen de projectpartners met 50 huishoudens in de gemeente Westerkwartier hoe deze aanpak met een wijkgerichte focus werkt. Daarnaast onderzoeken zij hoe de aanpak landelijk uitgerold kan worden.

Naast  gemeente Westerkwartier doet ook gemeente Utrecht mee. Met gemeente Amsterdam worden de mogelijkheden voor een pilot verkend. Het Centrum voor Digitale Inclusie van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak.

De gemeente werkt voor deze pilot samen met verschillende ketenpartners:

Laatste nieuws