Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (meerkostenregeling) 2020

  (29-09-2020)
  logo gemeente

  De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

 • Nieuw type woningen in gemeente Westerkwartier geplaatst in Zuidhorn

  (28-09-2020)
  Gemeente Westerkwartier logo

  Woningcorporatie Wold & Waard heeft het plan vijf kleine woningen te plaatsen op het voormalig sporthalterrein aan de Admiraal Helfrichstraat in Zuidhorn. De kleine woningen hebben een oppervlak van 40 m2. Ze zijn voorzien van alle faciliteiten, zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras.

 • Bewust Wonen Weken Westerkwartier in teken van leefbaarheid

  (28-09-2020)
  Vrijwilligers Kommerzijl

  Met prijsvraag ‘Wie heeft een goed leefbaarheidsidee?’

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  (28-09-2020)

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen.

 • Nieuwe noodverordening per 27 september 18:00 uur

  (27-09-2020)
 • Nieuwe coronamaatregelen Veiligheidsregio Groningen

  (25-09-2020)
  Corona

  In acht veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In navolging van zes andere heeft het kabinet voor nog eens acht veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Groningen, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2).

 • Westerkwartier verrast over mogelijke nieuwe invulling gasopslag Grijpskerk

  (23-09-2020)
  gaswinning

  Het college van de gemeente Westerkwartier is verrast over de opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of het mogelijk is om laagcalorisch op te slaan in gasopslaglocatie Grijpskerk. In de brief aan de Tweede Kamer over het gaswinningsniveau in Groningen 2020-2021 geeft de minister aan dat onderzocht wordt of de gasopslaglocatie Grijpskerk bij kan dragen aan een snellere sluiting van het Groningenveld.

 • Ervaren hoe rond te komen met weinig geld in Het Overleefhuis

  (23-09-2020)
  overleefhuis

  In de week van 28 september tot en met 2 oktober aanstaande organiseert de gemeente Westerkwartier in samenwerking met Onzichtbaar Den Haag Het Overleefhuis. Het Overleefhuis is een door ervaringsdeskundigen begeleide kennismaking met armoede en met de vooroordelen en dilemma’s waarmee mensen met weinig geld dagelijks te maken hebben. De gemeente organiseert Het Overleefhuis als training voor eigen medewerkers die werken in het Sociaal Domein en voor netwerkpartners. Naast kennis van wet- en regelgeving en goede regelingen ziet de gemeente beleving en verbinding als voorwaarden voor een succesvolle aanpak.

 • Concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ligt ter inzage

  (22-09-2020)

  Met ingang van 23 september ligt de nieuwe Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ter inzage. De behoeften en wensen vanuit de samenleving op het gebied van wonen veranderen. Daarnaast zijn ook de regels en eisen op het gebied van bouwen en wonen gewijzigd. De huidige woonvisie is verouderd en daarom heeft de gemeente een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze is tot stand gekomen op basis van een woningmarktonderzoek, een online-enquête, dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers. In samenwerking met KAW Groningen zijn al deze resultaten verwerkt in de nieuwe woonvisie.

 • Duurzame energie in Tolbert en Leek. Stap nu in!

  (22-09-2020)
  personen in auto

  De lokale energiecoöperatie, Energie Collectief Tolbert (ECT) organiseert op zaterdagmiddag 26 september een inloopmiddag in de CazemierBoerderij.

 • Wegstremming Pieterzijlsterweg

  (22-09-2020)
  werkzaamheden

  De Pieterzijlsterweg in Pieterzijl is komende week gestremd door werkzaamheden.

 • College gemeente Westerkwartier pleit voor uitbreiding studiegebied ring West

  (22-09-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  Woensdag 23 september aanstaande behandelt Provinciale Staten in haar vergadering de voordracht voor de aanpak van de ring West in de stad Groningen. De afgeronde voorverkenning wordt na instemming van Provinciale Staten omgezet in een verkenningsfase.

 • Aanvullende maatregelen coronavirus (21 september)

  (21-09-2020)
  Corona

  Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan lokaal extra worden gehandhaafd en worden landelijke maatregelen verscherpt.

 • Start bouw MFC Zevenhuizen

  (21-09-2020)
  openigshandeling MFC Zevenhuizen door Hielke Westra, Geertje Jacobi en Richard Kobes

  Na vele voorbereidingen vanaf maart 2019 was vrijdag 18 september 2020 de starthandeling voor de bouw van MFC Zevenhuizen. Richard Kobes (voorzitter MFC7huizen), projectwethouder Hielke Westra en dorpswethouder Zevenhuizen Geertje Dijkstra-Jacobi, hebben samen de eerste scheppen grond verzet en de eerste piketpaal geslagen voor de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen.

 • Lokaal Sportakkoord laat Westerkwartierders meer bewegen en sporten

  (19-09-2020)
  Ondertekening sportakkoord

  Op donderdag 17 september was de officiële ondertekening van het Sportakkoord Westerkwartier door sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor. Een akkoord dat mogelijkheden schept om samen vernieuwende activiteiten te ontwikkelen op gebied van sport en bewegen. De ondertekening van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier is het begin van een mooie samenwerking.

 • Kap- en grondwerkzaamheden Doezumertocht

  (18-09-2020)
  Kettingzaag

  Vorige week heeft Bert Nederveen, wethouder Natuur en Landschap, gesprekken gevoerd met eigenaren van grond aan de Doezumertocht nabij Doezum en met omwonenden van de Doezumertocht.

 • Volop activiteiten en initiatieven in De Schutse in Leek de komende jaren

  (16-09-2020)
  Activiteiten De Schutse

  Vrijwilligers en verenigingen (waaronder De Hulpkring, Digiplein, sportieve- en recreatieve verenigingen) hebben met ondersteuning van Sociaal Werk De Schans en de Tintengroep gewerkt aan het behoud en verder ontwikkelen van De Schutse in Leek. Zij hebben daar de afgelopen maanden de nodige energie in gestoken in samenwerking met de beheerder. De Schutse is een centrale ontmoetingsplek in het dorp, waar diverse activiteiten plaatsvinden en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook geschikt voor inwoners als één van de toegangsmogelijkheden tot andere welzijnsvoorzieningen en zorg.

 • Westerkwartier doet mee aan Onderzoek MKB Vriendelijkste Gemeente

  (15-09-2020)
  mkb logo

  De gemeente Westerkwartier doet mee aan de nieuwe editie van het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Ondernemers kunnen tot 5 oktober 2020 online de vragenlijst invullen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/westerkwartier. De antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

 • Asfaltwerkzaamheden in de gemeente

  (15-09-2020)
  logo westerkwartier

  De komende weken vinden kleinschalige asfaltwerkzaamheden (zogenaamd bakfrezen) plaats aan onderstaande wegen. Ter plekke vinden stremmingen voor doorgaand verkeer plaats. Locaties/stremmingen:

 • Gemeente Westerkwartier onderzoekt voorbereiding op risico’s en zelfredzaamheid inwoners

  (14-09-2020)
  afbeelding algemeen

  Hoe veilig voelen inwoners zich? Treffen inwoners maatregelen om veilig en gezond te leven? En welke informatie verwachten ze hierover vanuit de overheid?

 • Gebiedsverbod Herberg In De Groote Gast

  (11-09-2020)
  gebiedsverbod

  Vanwege herhaaldelijke overtredingen van de coronaregels geldt voor Herberg In de Groote Gast, Hoofdstraat 59 in Grootegast, vanaf vrijdag 11 september 2020 om 18.00 uur tot vrijdag 18 september 2020 om 18.00 uur een gebiedsverbod. Dit besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Het bijbehorende aanwijsbesluit is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Groningen.

 • OV-fietsen station Zuidhorn

  (11-09-2020)
  logo ov fiets

  Vanaf donderdag 10 september zijn de OV-fietsen op het station Zuidhorn weer beschikbaar.

 • Waarschuwing voor Afspraakloket.nl

  (10-09-2020)

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl.

 • Senioren en veiligheid (babbeltrucs)

  (09-09-2020)
  ouwe baas

  In september besteden we wekelijks aandacht aan de landelijke campagne over senioren en veiligheid. Ook op deze pagina. Elke week is er een ander thema: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. Deze week de ‘babbeltrucs’: onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Peuteropvang Westerkwartier

  (09-09-2020)
  logo westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan. Hiervoor wordt het aantal uren uitgebreid dat kinderen naar de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) kunnen en de kwaliteit van de opvang verhoogd. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

 • Verzilver uw bedrijfsdak

  (08-09-2020)

  Heeft u al gehoord van het ondersteuningstraject ‘Verzilver uw dak met zonnepanelen’ van de provincie Groningen? De provincie ondersteunt u gratis bij de eerste stappen om uiteindelijk zonnepanelen op uw bedrijfsdak te krijgen. Wij vertellen u graag alles hierover tijdens een webinar op 8 en 10 september a.s.

 • Gemeente Westerkwartier stimuleert innovatie met innovatiefonds

  (08-09-2020)

  Om innovatie in de Westerkwartierse samenleving te stimuleren heeft de gemeente een innovatiefonds ingesteld, zodat vernieuwende initiatieven laagdrempelig gestimuleerd en gesteund worden. Daarnaast wordt interne innovatie aangejaagd, wat kan gaan om nieuwe manieren van werken, procesautomatisering, training en scholing.

 • Vruchtbare kennismakingsbijeenkomsten Voedselakkoord Westerkwartier

  (08-09-2020)

  De gemeente Westerkwartier wil de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact ervan verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord Westerkwartier.

 • Taalactiviteiten in Taalhuizen Westerkwartier

  (04-09-2020)
  taalhuis

  Van maandag 7 t/m zondag 13 september is de Week van Lezen en Schrijven. In het Westerkwartier organiseren we diverse activiteiten om kennis te maken met de Taalhuizen in de bibliotheek.

 • Rechter stelt gemeente Westerkwartier in gelijk in kort geding afvalinzameling

  (04-09-2020)
  logo westerkwartier

  In een uitspraak van de kort gedingrechter over de aanbestedingsprocedure voor de inzameling van bron-gescheiden afval in het Westerkwartier, is de gemeente volledig in het gelijk gesteld. Alle vorderingen van de combinatie Stuut/Hummel zijn niet ontvankelijke verklaard door de rechter, omdat zij niet aan de minumumeisen voldoen om mee te doen aan de aanbesteding. Ook geeft de rechter aan dat een bodemprocedure niet meer mogelijk is, omdat de termijn van dertig dagen is verlopen. Bovendien wordt het standpunt van Stuut/Hummel dat de aanbestedingsprocedure wezenlijk is gewijzigd in het vonnis afgewezen.

 • Oproep melden eigenaar onbeheerde vouwwagen

  (03-09-2020)

  Op de parkeerplaats aan de Teenstraweg te Lauwerzijl staat een witte vouwwagen. Gemeente Westerkwartier verzoekt de eigenaar van deze vouwwagen zich binnen 14 dagen te melden bij de gemeente Westerkwartier.

 • Leefbaarheidsprijs gemeente Westerkwartier van start

  (03-09-2020)

  Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf vandaag (vrijwilligers)organisaties voordragen voor de Leefbaarheidsprijs 2020.

 • Senioren en veiligheid (pinnen)

  (01-09-2020)
  pinnen

  In september besteden we wekelijks aandacht aan de landelijke campagne over senioren en veiligheid.

 • Burgemeester sluit schuur in De Wilp vanwege illegale hennepkwekerij

  (01-09-2020)
  logo gemeente westerkwartier

  Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier heeft op dinsdagochtend 1 september een schuur in De Wilp gesloten.

 • Kopersavond Oostindie in de Postwagen Tolbert

  (28-08-2020)
  Wethouder biedt aardbeien aan

  Donderdagavond 27 augustus heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi tijdens de kopersavond van Plegt Vos in de Postwagen in Tolbert toekomstige bewoners verwelkomd.

 • CBS Rehoboth in actie tegen voedselverspilling!

  (27-08-2020)

  In Nederland gooien we thuis gemiddeld 34,3 kg eetbaar voedsel ¬– dus geen schillen of botten – per persoon per jaar weg. Er zijn landelijk steeds meer initiatieven die hiervoor aandacht vragen. Zo organiseert Stichting Samen Tegen Voedselverspilling van 1 tot en met 7 september de Verspillingsvrije Week.

 • Bermen maaien en sloten schonen in het Westerkwartier

  (25-08-2020)
  plattegrond

  De aannemers zijn weer gestart met het maaien van de bermen en het schonen van de sloten in de gemeente. Het gaat, omdat het een opdracht voor meerdere jaren is, om dezelfde aannemers als vorig jaar.

 • Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Groningen per 21 augustus 2020

  (25-08-2020)
  Corona

  Vanaf 21 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de provincie #Groningen. In deze noodverordening zit een kleine wijziging ten gunste van introductie-activiteiten van studentenverenigingen. 

 • Wegwerkzaamheden N980 Niekerk-Sebaldeburen

  (25-08-2020)
  logo provincie groningen

  Informatie van provincie Groningen.

 • Prijsuitreiking #OntdekHetWesterkwartier

  (21-08-2020)
  Foto van de winnaars

  Inwoners van het Westerkwartier konden deze zomer hun eigen gemeente beter leren kennen door op stap te gaan in het Westerkwartier. Om hen een idee te geven wat er allemaal te ontdekken is, heeft de gemeente huis-aan-huis een wandel- en fietskaart verspreid.

 • Heropening sluis 3e verlaat in Leekster Hoofddiep

  (21-08-2020)
  logo westerkwartier

  Donderdagmiddag 20 augustus heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de gerenoveerde sluis 3e verlaat in het Leekster Hoofddiep heropend in samenwerking met de omwonenden, uitvoerders en leden van de voormalige commissie gemeentelijke monumenten Leek.

 • Gemeente Westerkwartier verruimt de openingstijden

  (20-08-2020)
  logo westerkwartier

  Vanwege het Coronavirus heeft de gemeente de openingstijden moeten inperken. Vanaf maandag 31 augustus is er weer meer ruimte om een afspraak in te plannen voor het aanvragen en afhalen van paspoort, identiteitskaart en rijbewijs.

 • Dakruiter en klokkenstoel kerk Grijpskerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)

  (19-08-2020)
  Kerk

  De gemeente Westerkwartier heeft overeenstemming bereikt met de SOGK over de overdracht van de dakruiter met de klokkenstoel van het kerkgebouw in Grijpskerk. De witte kerk van Grijpskerk was al eerder overgedragen aan de SOGK.

 • Raad van Westerkwartier gaat weer ‘normaal’ vergaderen

  (19-08-2020)
  raad

  De gemeenteraad van Westerkwartier gaat na een periode van digitaal vergaderen weer fysiek bij elkaar komen. Dat hebben de fractievoorzitters besloten.

 • Sociale ombudsvrouw Westerkwartier is van start gegaan

  (18-08-2020)
  logo gemeente

  Irma van Beek is van start gegaan als sociale ombudsvrouw van de gemeente Westerkwartier. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk persoon is voor inwoners, die tegen vraagstukken in het sociale domein aan lopen. De raad is dan ook blij dat er nu een start wordt gemaakt met dit belangrijke werk.

 • Horeca en evenementen maatregelen per 10 augustus

  (17-08-2020)

  1.5 meter afstand is altijd de norm.
  Per 10 augustus gelden de volgende maatregelen:

 • Kinderen testen op het coronavirus

  (14-08-2020)

  Heeft je kind klachten die passen bij het coronavirus? Afhankelijk van de leetijd van je kind maak je op de volgende manier een testafspraak:

 • Startbijeenkomsten Voedselakkoord Westerkwartier

  (14-08-2020)
  voedsel

  Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven; de voedselketen is een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument) en daarin moeten we ons veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt. Dat gaat niet alleen over voedselkilometers maar ook over educatie en beleving.

 • Aanvullende maatregelen coronavirus

  (07-08-2020)

  Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan lokaal extra worden gehandhaafd en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Zo houden we corona onder controle. 

 • Indië-herdenking op zaterdag 15 augustus in Marum live te volgen

  (06-08-2020)
  Foto herdenking van 2019

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands -Indië. De jaarlijkse Indië-herdenking in Marum vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen in kleine setting plaats. De plechtigheid op 15 augustus vanaf 18.50 uur is voor alle belangstellenden live op tv en via internet te volgen. Voor veel Indische Nederlanders en Molukkers is de herdenking van grote betekenis.

 • Aanvullende noodverordening Veiligheidsregio Groningen

  (03-08-2020)
  Aanvullende noodverordening

  Vanaf vrijdag 31 juli 2020 is naast de al geldende noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 15 juli 2020 een aanvullende noodverordening bekend gemaakt. Deze richt zich specifiek op uitgaansgebieden in de provincie Groningen en biedt de mogelijkheid aan de voorzitter van de veiligheidsregio regulerende maatregelen te kunnen treffen in uitgaansgebieden, als daar aanleiding voor is.

 • Burgemeester sluit bedrijfspand vanwege illegale hennepkwekerij

  (30-07-2020)
  Sluiting bedrijfspand

  Op last van burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier is op donderdag 30 juli 2020 een bedrijfspand gesloten. Het bedrijfspand in Marum is voor een periode van twaalf maanden gesloten. In juni werd bij een inval door de politie in het pand een hennepkwekerij aangetroffen.

 • Uw gegevens in de basisregistratie

  (30-07-2020)
  Geheimhouding

  Elke gemeente houdt In de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen.

 • Rekening voor eigen bijdrage CAK komt later

  (23-07-2020)

  Geen eigen bijdrage Wmo over april en mei 2020.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  (22-07-2020)
  Demonstraties met landbouwvoertuigen

  De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat representanten van boeren waaronder Farmer Defence Force opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren.

 • Zorg goed voor jezelf

  (16-07-2020)

  Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

 • Transitie naar elektrisch rijden

  (16-07-2020)
  electrisch rijden

  Elektrisch rijden is hot! Er zijn mogelijkheden waardoor elektrisch rijden ook voor u interessant kan zijn:

  • De Subsidieregeling Elektrische Peronenauto's Particulieren (SEPP)
  • Geen oprit, en toch een laadpaal in de buurt?
  • Actie van de ANWB waarin u kans maakt op een week lang gratis elektrisch rijden
 • Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO)

  (16-07-2020)
  Corona

  Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

 • Parkeerterrein sportpark De Enk in Grijpskerk volledig vernieuwd

  (15-07-2020)
  Reconstructie De Enk (kampvuurtje)

  Het parkeerterrein bij sportpark De Enk in Grijpskerk wordt volledig vernieuwd. Het terrein vormt een belangrijke plek voor activiteiten in het dorp en is toe aan een flinke opknapbeurt.

 • Heeft je kind klachten die passen bij het coronavirus?

  (15-07-2020)

  Je kan een testafspraak maken via 0800-1202. Lees meer over het testen op corona bij kinderen op rijksoverheid.nl/coronatest

 • Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

  (14-07-2020)
  Gaswinning

  De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling.

 • Westerkwartier aan de slag met Omgevingsvisie

  (14-07-2020)
  Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier

  Deze zomer start de gemeente Westerkwartier met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe de fysieke leefomgeving in de toekomst gebruikt en ingericht wordt.

 • Stremming Dijkweg Boerakker van 10 augustus tot 26 oktober

  (13-07-2020)
  Stremmingen

  In verband met de werkzaamheden rond de bouw van een brug is de Dijkweg in Boerakker gestremd voor doorgaand verkeer vanaf maandag 10 augustus.  De werkzaamheden duren volgens de planning tot 26 oktober.

 • Wmo-vervoer Publiek Vervoer per 1 juli 2020

  (09-07-2020)
  WMOvervoer

  Met deze informatie geven wij een update van het Wmo vervoer zoals deze vanaf 1 juli van toepassing zijn voor alle pashouders. 

 • Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 gemeente Westerkwartier vastgesteld

  (09-07-2020)
  duurzaamheid

  Het college van de gemeente Westerkwartier heeft het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 en het bijbehorende jaarplan 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat aangegeven met welke duurzame initiatieven de gemeente aan de slag gaat.

 • Ruim 1 miljoen subsidie voor project om bewuster om te gaan met energie

  (08-07-2020)
  duurzaamheid

  Het Rijk heeft een subsidie van ruim 1 miljoen euro toegezegd aan de gemeenten Appingedam, Delfzijl, het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier voor het uitvoeren van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Deze regeling is bedoeld om particuliere woningeigenaren  te helpen bij het verduurzamen van hun woning. De uitwerking vindt plaats in gezamenlijkheid van de vijf gemeenten met het Energieloket Groningen.

 • Maatregelen in de dienstverlening Westerkwartier n.a.v. coronavirus

  (07-07-2020)
  Corona

  Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio en GGD Groningen. De dienstverlening van de gemeente Westerkwartier blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we door het coronavirus een aantal aanpassingen gedaan.

 • Maatregelen afvalinzameling Westerkwartier n.a.v. coronavirus

  (07-07-2020)
 • Ontdek je plekje deze zomer in het Westerkwartier

  (07-07-2020)
  fietskaart westerkwartier

  Inwoners van het Westerkwartier kunnen deze zomer hun eigen gemeente beter leren kennen door op stap te gaan in het Westerkwartier. Om hen op een idee te geven wat er allemaal te ontdekken is, verspreidt de gemeente deze week een huis-aan-huis een wandel- en fietskaart. Hierop staan ook tips voor uitstapjes naar bijvoorbeeld musea en een overzicht van alle zwemlocaties en bootverhuurmogelijkheden.

 • Veilig op vakantie

  (01-07-2020)
  woninginbraak

  Vier tips om met een gerust gevoel op vakantie te gaan!

  Het zal je maar gebeuren: terugkomen van een ontspannen vakantie in de zon en inbrekers hebben het hele huis leeggeroofd. Geheel ondenkbaar is het niet, want met de start van de vakanties liggen inbrekers op de loer. Daarom een aantal tips om inbraken te voorkomen.

 • Brief van de burgemeester 30 juni 2020

  (30-06-2020)
  Burgemeester Ard van der Tuuk
 • Foutparkeerders Nienoordshaven Leek

  (30-06-2020)
  logo westerkwartier

  Het mooie weer leidt de afgelopen weken regelmatig tot parkeeroverlast aan de Nienoordshaven in Leek. Gebruikers van de boothelling parkeren hun auto met trailer op plekken waar dit niet is toegestaan. De rijbaan in de wijk is te smal om te parkeren en moet goed toegankelijk blijven voor hulpdiensten, daarom geldt hier een parkeerverbod en wegsleepregeling.

 • Plan woningbouw Borghlocatie

  (30-06-2020)
  logo westerkwartier

  Woningcorporatie Wold & Waard heeft plannen voor de Borghlocatie, op de hoek Boslaan/Hanckemalaan, in Zuidhorn. Zij willen op dit terrein 24 woningen bouwen.

 • Het onderwijs gaat verder open

  (25-06-2020)
  Corona

  Update 24 juni

 • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor coronamaatregelen

  (24-06-2020)
  Subsidie coronamaatregelen

  Bedrijven en instellingen die hun inrichting moeten aanpassen op de anderhalvemetereconomie kunnen hiervoor vanaf 1 juli een aanvraag voor indienen. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen met minder dan vijftig werknemers die coronamaatregelen moeten nemen, zoals bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen of een digitaal reserveringssysteem. 

 • Trots op ondernemers

  (23-06-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op ondernemers

 • Gemeente Westerkwartier opent gemeentelocatie Leek weer

  (22-06-2020)

  Vanaf 1 juli kunnen inwoners van de gemeente Westerkwartier weer terecht bij de gemeentelocatie in Leek.

 • ‘Kansen voor duurzame recreatie en toerisme in de 1,5 meter samenleving’

  (19-06-2020)
  Toerisme

  Door de coronacrisis zijn er in de samenleving diverse uitdagingen. Een daarvan ligt binnen  recreatie en toerisme in het Westerkwartier. Het voorseizoen is ‘in het water’ gevallen. De vraag is hoe we het zomerseizoen op een goede manier kunnen invullen?

 • Startschot Lindehoeve Aduard

  (18-06-2020)
  Uitbreidingsplan

  Donderdagmorgen 18 juni (vanmorgen) heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi samen met Thijs van Bree, commercieel directeur van Geveke Bouw & Ontwikkeling, het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwbouwplan Lindehoeve in Aduard.

 • Tijdelijke huisvesting Lauwers College Grijpskerk

  (17-06-2020)

  Door onvoorziene groei van het aantal leerlingen kampt het Lauwers College in Grijpskerk met een acuut capaciteitstekort. Sinds de invoering van het Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) is het aantal leerlingen fors toegenomen. Om dit op te lossen is gekozen voor tijdelijke huisvesting in het gebouw van Kerkplein 6 die met ingang van het schooljaar 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.

 • Europese app voor reiziger

  (16-06-2020)
  Reizen in de Europese Unie

  Hoe is het gesteld met coronamaatregelen in andere EU-landen?

 • Aanvraag mantelzorgwaardering 2020

  (16-06-2020)

  Van 1 juli tot 1 oktober 2020 kunnen mantelzorgers, die langdurig en intensief zorgen voor iemand uit de gemeente Westerkwartier een aanvraag indienen voor een VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. De gemeente stelt de cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering voor de geweldige inzet van mantelzorgers. Ze nodigt mantelzorgers van harte uit om de waardering aan te vragen.

 • Bericht voor inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) Wmo

  (16-06-2020)

  In april hebben wij alle inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) voor de Wmo een brief gestuurd over de maatregelen tijdens de Corona crisis. De maatregelen die in de brief staan, golden tot 1 juni 2020. Deze maatregelen zijn verlengd tot 1 juli 2020.

 • Cultuur en corona

  (12-06-2020)
  Cultuur en corona

  Culturele instellingen zijn vanaf 1 juni 12:00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Landelijke versoepeling maatregelen, wat kan wanneer? (update 9 juni)

  (11-06-2020)
  Corona

  Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Wat kan wanneer? Dat staat in deze factsheet. 

 • College wil inkomensgrens huishoudens met kinderen verhogen naar 130% Wsm

  (11-06-2020)

  Het college stelt de raad voor de inkomensgrens voor huishoudens met kinderen van alle minimaregelingen te verhogen naar 130% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) per 1 januari 2021. De verwachte extra kosten van € 150.000 verwerkt het college in de Begroting 2021. Daarnaast stelt het college voor de samenstelling van de minimaregelingen te herschikken per 1 januari 2021.

 • Ondanks onzekere tijden laat college haar ambities niet varen

  (10-06-2020)
  Perspectiefnota

  Door de coronacrisis en de stijgende uitgaven Jeugdhulp en Wmo zijn het ook voor de gemeente Westerkwartier financieel gezien onzekere tijden. Toch wil het college als het even kan, blijven inzetten op een stevig ambitieniveau. Het college wil namelijk laten zien dat de heringedeelde gemeente direct waarde levert aan haar inwoners en de regio.

 • Begroting 2021: prioriteiten

  (09-06-2020)
  mannetje met geld

  Het jaar 2020 is halverwege en dat betekent dat de gemeente gaat nadenken over de begroting voor het jaar 2021. En daar hebben we onze inwoners bij nodig. Want wat moet de gemeente Westerkwartier in 2021 gaan doen? Of wat juist niet, om op die manier geld te besparen. Wij willen u als inwoners uitdagen om hier over mee te denken.

 • Trots op gerenoveerde bruggen en mantelzorgers

  (09-06-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op gerenoveerde bruggen en mantelzorgers.

 • Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

  (09-06-2020)

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde. Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

 • Bruggen Zevenhuizen liggen er weer prachtig bij

  (04-06-2020)
  logo westerkwartier

  De vaste brug en de brug De Kromme Kolk over het Hoofddiep in Zevenhuizen zijn gerenoveerd en liggen er beide weer prachtig bij.

 • Bloemen voor mantelzorgers in gemeente Westerkwartier

  (04-06-2020)
  Bloemetjes uidelen

  Meer dan 400 mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier, die geregistreerd staan bij Sociaal Werk De Schans, ontvingen op 4 juni een bloemetje uit handen van de medewerkers.

 • Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

  (03-06-2020)
  WMO onderzoek

  Wmo-cliënten van de gemeente Westerkwartier zijn tevreden over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel opvallend is, dat de cliënten iets positiever waren over 2018.

 • Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

  (03-06-2020)
  Corona

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, is het advies: bereid je goed voor en informeer jezelf.

  Meer informatie ⤵️

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis

  #AlleenSamen

 • Blijf thuis en laat je testen bij klachten

  (02-06-2020)

  Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat kan alleen als we hier samen verstandig mee omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, blijven we thuis en laten we ons testen.

 • Programma Westerkwartier Natuurinclusief van start

  (02-06-2020)
  logo westerkwartier

  Vorige week is de Stuurgroep Interbestuurlijk Programma Westerkwartier van start gegaan met het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Het doel van dit programma is boeren te ondersteunen bij het aanpakken van meer natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw, waarbij het economisch verdienmodel zo goed mogelijk wordt gecombineerd met behoud en ontwikkeling van natuur en het landschap. Hiervoor nodigt de Stuurgroep boeren uit mee te helpen met de ontwikkeling hiervan.

 • Sporten, sportwedstrijden en sportevenementen

  (02-06-2020)
  Corona

  Vanaf 1 juli gelden de volgende regels voor Sporten, sportwedstrijden en sportevenementen.

 • Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

  (29-05-2020)
  Rijbewijs

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

 • Tijdelijke omleiding Lettelberterdijk

  (28-05-2020)

  Bij de bouw van het nieuwe gemaal en de nieuwe inlaat aan de Lettelberterdijk moet ook in de kade gewerkt worden.  Om ervoor te zorgen dat de woningen goed bereikbaar blijven en fietsers gebruik kunnen blijven maken van de dijk, wordt tijdelijk een omleidingsweg aangelegd. Deze omleiding geldt vanaf 3 juni en duurt ongeveer 5 maanden.

  Kaart met omleiding

 • Westerkwartier sluit 2019 per saldo af met klein verlies, financieel perspectief onzeker

  (28-05-2020)

  Het college heeft de eerste jaarstukken van de nieuwe gemeente Westerkwartier aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeente over 2019 een positief resultaat heeft van zeven ton, is het eindsaldo ruim vijf ton negatief. Dit komt door eerdere budgetoverhevelingen. De totale kosten kwamen in 2019 uit op circa € 167 miljoen. Naast de financiële kant laten de jaarstukken zien, dat de gemeente de beleidsvoornemens over 2019 in belangrijke mate gerealiseerd heeft.

 • Trots op de vrijwilligers in de musea en culturele instellingen

  (26-05-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op de vrijwilligers in de musea en culturele instellingen.

 • Update noodopvang onderwijs en opvang vanaf 8 juni

  (25-05-2020)
  Corona

  Vorige week dinsdag 19 mei heeft het kabinet het besluit genomen dat de scholen en de buitenschoolse opvang per 8 juni weer helemaal open gaan. Daarnaast wordt de noodopvang afgebouwd vanaf 8 juni. Die stopt overdag en is in de avonden en in het weekend vanaf 8 juni aanstaande (vooralsnog tot 1 juli) alleen open voor ouders die in de zorg werken. Hieronder een overzicht van de meest relevante informatie van dit moment.

 • College stelt ontwerp-Apv voor het Westerkwartier vast

  (20-05-2020)
  apv

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei ingestemd met een ontwerp van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de gemeente Westerkwartier. Dit ontwerp vervangt de Apv’s van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum. Tot deze laatste gemeente behoorden de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd tot de herindeling in 2019. Momenteel gelden nog de verschillende Apv’s op het grondgebied van de voormalige gemeenten. Met de nieuwe Apv ontstaat gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Westerkwartier.

 • Trots op kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen

  (19-05-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen.

 • Milieustraat de Tweemat

  (19-05-2020)
  logo westerkwartier

  Door de maatregelen die zijn genomen, is de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen opgelopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt.

 • Dorpen rondom Leekstermeer willen van het aardgas af

  (19-05-2020)

  Een groep enthousiaste inwoners van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier willen hun dorp en buurtschap van het aardgas af krijgen. Daarom hebben zij samen met de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor de tweede ronde voor Proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Proeftuinen zijn wijken, buurten of dorpen waarin deelnemers samen ontdekken op welke manier een wijk effectief van het aardgas af kan.

 • Hulp in de buurt

  (15-05-2020)
  hulp

  De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen stressvol. Als iemand kampt met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden.

 • Burgemeester sluit woning in Marum vanwege illegale hennepkwekerij

  (14-05-2020)

  Op last van burgemeester Ard van der Tuuk is donderdag 14 mei een woning in Marum gesloten voor de duur van zes maanden na de vondst van een hennepkwekerij.

 • Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier

  (12-05-2020)

  De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld.

 • 'Masker 19'

  (11-05-2020)
  logo westerkwartier

  Huiselijk geweld melden via de apotheek met codewoord.

 • Eikenprocessierups

  (07-05-2020)
  opruimen

  Begin april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen.

 • Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

  (07-05-2020)
  logo westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier heeft een meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden opgesteld.

 • Versoepeling maatregelen sport

  (07-05-2020)
  corona

  Met ingang van 11 mei zijn enkele versoepelingen op de genomen sportmaatregelen doorgevoerd.

 • Voorkom rioolverstoppingen

  (04-05-2020)
  Rioolverstopping

  Tijdens de coronacrisis wordt er thuis meer schoongemaakt en meer het toilet gebruikt. Dat merken de rioleringsbeheerders want het aantal rioolverstoppingen per dag stijgt doordat er vochtige doekjes, schoonmaakdoekjes, keukenpapier en ander vast afval in het riool worden aangetroffen.

 • Toespraak burgemeester 4 mei

  (04-05-2020)
  BUrgemeester van der Tuuk
 • Tozo levensonderhoud ontvangen en een wijziging doorgeven?

  (30-04-2020)
  Corona

  Heeft u onlangs een aanvraag voor levensonderhoud op grond van de Tozo ingediend en is uw situatie sindsdien veranderd? Bijvoorbeeld in uw inkomsten uit het bedrijf (winst), andere inkomsten of een adreswijziging? U kunt dit digitaal aan ons doorgeven.

 • Ambassadeurs leggen krans namens Westerkwartier bij herdenking ANZAC Day

  (25-04-2020)

  Zaterdagmorgen zou burgemeester Ard van der Tuuk een krans leggen bij de ‘Commonwealth War Grave Section’ van begraafplaats Westduin in Den Haag. Dit ter gelegenheid van ‘Anzac Day’, de dag dat gesneuvelde Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten wereldwijd worden herdacht. Vanwege de coronamaatregelen legden dit keer keer alleen ambassadeurs Lyndal Walker van Nieuw-Zeeland en Matthew E K Neuhaus van Australië een krans bij de jaarlijkse herdenking. Ook namens het Westerkwartier legden zij een krans.

 • Update noodopvang onderwijs en opvang (24 april)

  (24-04-2020)
  Corona

  Op dinsdag 21 april heeft het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Voor het onderwijs en de (nood)opvang gelden de volgende maatregelen:

 • Digitaal cultuurplatform Fier Westerkwartier gelanceerd

  (24-04-2020)
  Fier Westerkwartier

  Per vandaag is het digitale cultuurplatform Fier Westerkwartier in de lucht! Op www.fierwesterkwartier.nl komen registraties van theatervoorstellingen, concerten en videoclips, digitale rondleidingen in musea, verhalen en gedichten. Alles wat op dit moment niet ‘live’ kan worden ervaren en een directe verbinding heeft met het Westerkwartier.

 • Landelijke maatregelen tegen het coronavirus (update 21 april)

  (23-04-2020)
  Corona
  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was vaker je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
 • Gezamenlijk plan voor opwek energie uit zon en wind in Groningen

  (20-04-2020)
  Regionale Energie Strategie groningen

  Bestuurders van gemeentes, provincie en waterschappen in de regio Groningen verwachten dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken. Dat schrijven zij in hun langetermijnplan voor energietransitie; de Concept Regionale Energiestrategie (Concept RES).

 • Textiel recyclen graag

  (20-04-2020)
  textiel blijft ook thuis

  Maar voorlopig even thuis bewaren

 • Lokaal Sportakkoord laat Westerkwartierders meer bewegen en sporten

  (16-04-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  In de afgelopen maanden is in gemeente Westerkwartier hard gewerkt aan het tot stand komen van het sportakkoord. Onder aanvoering van sportformateur Karin Zwart hebben sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties, waaronder onderwijs en zorg, inwoners en gemeenteambtenaren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het  Sportakkoord Westerkwartier. Met als doel lokaal gezamenlijk een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten in de gemeente.

 • Eerste eikenprocessierupsen uit het ei

  (14-04-2020)
  eikenprocessierups

  Op 6 april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen. Zo meldt de natuurwebsite www.naturetoday.com. De rupsjes hebben al wel haren maar nog niet de brandharen die overlast kunnen veroorzaken. Deze krijgen ze naar verwachting pas rond half mei. Dat is ook het moment waarop de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en voor het publiek zichtbaar worden.

 • Toewijzing particuliere bouwkavels plan Alberdaheerd II via loting

  (14-04-2020)
  logo alberdaheerd

  Aan de zuidoostkant van het dorp Marum verrijst de komende jaren de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II.

 • Milieustraat de Tweemat en de Vagroen locatie Top Gaarkeuken weer open!

  (08-04-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  De milieustraten zijn geopend volgens de reguliere openingstijden.

  De openingstijden zijn:

  • Van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.
  • Zaterdag van 9.00-14.00 uur.
 • Sloot Rikkerdaweg Niehove niet karakteristiek

  (08-04-2020)

  Eén van de specifieke kenmerken van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het karakteristieke slotenpatroon. Dit is voor de provincie Groningen reden geweest dit te beschermen.

 • Ondersteuning kwetsbare gezinnen

  (07-04-2020)
  logo westerkwartier

  Vooral nu hebben we als gemeente aandacht voor gezinnen en kinderen waar het moeilijk gaat. Wij maken ons zorgen om die kwetsbare gezinnen met kinderen die het onder normale omstandigheden misschien net volhouden, maar nu niet.

 • Opvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben

  (07-04-2020)
  logo westerkwartier

  Voor kwetsbare kinderen is (kinder)opvang mogelijk, ook als zij geen ouders met een vitaal beroep hebben.

 • Afronding project Aduard

  (07-04-2020)
  logo provincie groningen

  Informatie van de provincie Groningen

 • Start woon- en bouwrijp maken plangebied Alberdaheerd, Marum

  (06-04-2020)

  In opdracht van de gemeente Westerkwartier voert aannemer Schagen Infra vanaf april werkzaamheden uit op Alberdaheerd in Marum. Naar verwachting is het project voor de zomervakantie gereed.

 • Vervolg werkzaamheden Albert Harkemaweg Aduard

  (31-03-2020)
  logo westerkwartier

  Informatie van provincie Groningen

 • Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in het Westerkwartier

  (30-03-2020)

  De coronacrisis raakt iedereen. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Naast de regelingen die landelijk worden getroffen, vindt het college van burgemeester en wethouders het haar verantwoordelijkheid om extra lokale maatregelen te treffen. Maatregelen die naast bedrijven en zelfstandig ondernemers ook maatschappelijke organisaties ondersteunen in deze zware tijd. Het pakket aan maatregelen is maandagochtend tijdens een ingelaste collegevergadering vastgesteld.

 • Videoboodschap van burgemeester Ard van der Tuuk

  (26-03-2020)
  foto ard van der tuuk

  Beste inwoners van de gemeente Westerkwartier, 

  In een korte tijd is ons dagelijks leven op een ongelofelijke manier veranderd. 
  U ervaart het elke dag. Iedereen in onze gemeente, merkt de gevolgen van het coronavirus. Of je nou ondernemer, scholier of zorgverlener bent, het raakt ons allemaal. 

 • Telefonisch spreekuur Buurtbemiddeling Westerkwartier

  (24-03-2020)
  MJD Samen sterk in de buurt

  Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

 • Supermarkten Westerkwartier mogen tijdelijk hele dag open op zondag

  (20-03-2020)
  corona

  Vanaf zondag 22 maart 2020 mogen de supermarkten in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden gedurende deze periode van bijzondere omstandigheden.

 • Informatie voor ondernemers ivm corona

  (18-03-2020)
  Corona

  Het kabinet heeft besloten vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een overzicht van de maatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/corona. Hier kunt u ook veel gestelde vragen met antwoorden vinden. Net als op de site van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/coronaloket.

 • Brief van de burgemeester aan onze jongste inwoners

  (16-03-2020)
  brief

  Beste kinderen,

  Ik wil jullie wat meer vertellen over het Coronavirus. Jullie hebben hier vast wel berichten over gelezen en gehoord op het Jeugdjournaal, op school en thuis.

  Er veranderen nu heel veel dingen en er worden bijzondere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan en je thuis moet blijven als je verkouden bent. Hiermee willen we voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

 • Meest gestelde vragen ivm het coronavirus

  (15-03-2020)
  Corona
 • Brief van de burgemeester 15 maart 2020

  (15-03-2020)
  Ard van der Tuuk

  Beste Westerkwartierders,

  De afgelopen dagen is de impact van het coronavirus op onze samenleving enorm toegenomen. Zondag werd besloten tot het sluiten van de scholen en de horeca. Allemaal om het aantal sociale contacten te beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Gezien het stijgende aantal besmettingen, opnames en overlijdensgevallen in Nederland kunnen we niet anders. Maar het zijn ook zulke forse maatregelen, dat het wat onwerkelijk is.

 • Brand bedrijventerrein De Poort Marum heeft grote impact

  (11-03-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  Maandag 9 maart heeft een hevige brand gewoed in een bedrijf met kunststof pallets op het bedrijventerrein De Poort in Marum. De rookwolken waren in de verre omtrek te zien en dreven richting Tolbert/Leek. Bij de brand zijn drie bedrijfspanden afgebrand. De brand heeft een grote impact op gedupeerde bewoners en ondernemers.

 • Een woningbrand overkomt mij niet (5)

  (05-03-2020)
  brand

  Dat denkt u..

 • Een woningbrand overkomt mij niet (4)

  (25-02-2020)
  dikke fik

  Dat denkt u ..

 • Raadplegen bekendmakingen in uw buurt

  (18-02-2020)
  email en vergrootglas

  De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. U kunt deze op twee manier vinden en raadplegen.

 • Deelauto's Westerkwartier open voor publiek

  (18-02-2020)
  logo mobi noord

  Vanaf maandag 2 maart zijn de zeven deelauto’s in de gemeente Westerkwartier ook te gebruiken door bewoners en bedrijven. De gemeente en aanbieder MobiNoord organiseren daarom twee informatie-avonden met alle praktische informatie en antwoord op de vraag; past een elektrische deelauto ook bij mij?

 • Een woningbrand overkomt mij niet (3)

  (18-02-2020)
  fik

  Dat denkt u ..

 • Een woningbrand overkomt mij niet (2)

  (11-02-2020)
  brand

  Dat denkt u ..

 • Nestkastjes voor mezen tegen eikenprocessierups

  (11-02-2020)
  Mees

  Stichting De Zijlen heeft in opdracht van de gemeente 60 bouwpakketten voor mezennestkastjes gemaakt. Donderdag 13 februari zetten cliënten van de stichting op de locatie De Sluis in Doezum (Provincialeweg 139), de bouwpakketten in elkaar. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi helpt donderdag van 13.00-14.30 uur een handje mee met het in elkaar zetten van de nestkastjes.

 • Gemeente Westerkwartier en Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier leggen samenwerking vast in convenant

  (05-02-2020)
  Ondertekening WAC

  De Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier (WAC) en de gemeente Westerkwartier gaan samenwerken en leggen dit vast in een convenant voor in eerste instantie een jaar.

 • Dienstverlening Huishoudelijke hulp in de wijk van Vredewold naar De Nieuwe Zorg Thuis

  (04-02-2020)
  handjes van oude mensen

  De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) neemt de dienstverlening huishoudelijke hulp in de wijk over van Stichting Vredewold met ingang van 1 maart 2020. DNZT neemt alle cliënten over en ook het personeel gaat mee. Dit betekent dat cliënten hun eigen vertrouwde hulpverlener kunnen behouden.

 • Gemeente Westerkwartier in gesprek met werkzoekenden

  (30-01-2020)

  Net als alle andere gemeenten in Nederland is de gemeente Westerkwartier verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel van deze wet is werkzoekenden tijdelijk te ondersteunen en zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Om een goed en compleet beeld te krijgen van de werkzoekenden zet de gemeente vanaf maart een nieuw matching-instrument in. Hierbij wordt informatie van de werkzoekende gekoppeld aan beschikbare vacatures in de regio.

 • Wijzigingen inzameling afval gemeente Westerkwartier

  (10-01-2020)
  Afval

  De wijzigingen die per 1-1-2020 zijn doorgevoerd in de inzameling van het afval hebben voor onduidelijkheid en vele reacties, met name vanuit de voormalige gemeente Leek, gezorgd. Met ingang van het nieuwe jaar zijn de routes die de auto’s van de reinigingsdienst en milieuboer rijden gewijzigd. De veranderingen zijn het grootst in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) en de voormalige gemeente Leek. Omdat de voor 2020 benodigde contracten pas in een laat stadium afgesloten konden worden is de communicatie hierover summier geweest. Om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen wordt in dit bericht het een en ander uitgelegd.

 • Omgevingsvergunning verleend voor mountainbikeparcours Zuidhorn

  (07-01-2020)
  Mountainbike

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op basis van wettelijke voorschriften besloten de omgevingsvergunning voor een mountainbikeparcours (MTB-parcours) in Zuidhorn te verlenen. De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.

 • Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

  (06-12-2019)
  Groepsfoto van de geslaagden

  Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond.

 • Grote belangstelling nieuwbouw Alberdaheerd II Marum

  (28-11-2019)

  Ten zuidoosten van het dorp Marum vindt de komende jaren de ontwikkeling plaats van de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II.

 • Prestatieafspraken 2020 woonbeleid Westerkwartier vastgelegd

  (28-11-2019)

  Donderdag 5 december 2019 ondertekenen de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2020. De ondertekening vindt plaats bij Wold&Waard, Lindensteinlaan 75 in Leek om 9.00 uur.

 • Installatie bestuur Gebiedsraad Middag-Humsterland

  (13-11-2019)
  Reitdiep

  Maandag 18 november is de installatie van de nieuwe voorzitter en nieuwe leden van de Gebiedsraad Middag-Humsterland. De installatie vindt plaats in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt ook afscheid genomen van de leden van de Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Westerkwartier, geeft dan het stokje door aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter Kor Berghuis.

 • Gemeente Westerkwartier investeert in LED-verlichting in openbare ruimte

  (11-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in het vervangen van de verouderde straatverlichting door duurzame LED-verlichting. De investering geldt voor de periode van 2020 -2023. Vanuit de voormalige gemeenten in het Westerkwartier is al een aanzet gedaan voor het vervangen van de bestaande armaturen in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Met genoemde investering voor de toepassing van LED-verlichting werkt de gemeente aan toekomstbestendige lichtbronnen in de openbare ruimte, die voldoen aan de eisen van deze tijd en waarmee ze weer jaren vooruit kan.

 • Wethouder Pastoor zet pleegouder in het zonnetje

  (11-11-2019)
  familie sipma

  Op woensdag  30 oktober 2019 vond de aftrap van de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd maar ook worden huidige pleegouders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.

 • Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

  (17-10-2019)
  programmabegroting 2020 in een oogopslag

  “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier. Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

 • Samen werken aan een Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

  (04-10-2019)
  logo huis voor de sport groningen

  Op 23 en 24 september jl. organiseerden Huis van de Sport Groningen en gemeente Westerkwartier een kick-off bijeenkomst als start voor het  lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Twee geslaagde bijeenkomsten met volop inspiratie en energie voor het vervolg. Naast de keuze voor de thema’s kwam duidelijk naar voren dat het woord ‘samen’ heel belangrijk is. Dit zal de rode draad worden in het Lokaal Sportakkoord
   

 • Meerkostenregeling

  (01-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (meerkostenregeling).

 • Coalitieakkoord Westerkwartier gepresenteerd

  (24-12-2018)
  Pen

  Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Het akkoord met de titel ‘Samen Westerkwartier maken!’ is hier te raadplegen.

Archief