Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Commissaris van de Koning bezoekt innovatief Loonbedrijf Stuut

  (17-01-2020)
  logo westerkwartier

  Op 24 januari 2020 bezoekt de commissaris van de Koning, René Paas samen met de burgemeester en wethouders van het Westerkwartier het innovatieve loonbedrijf Lucas Stuut & Zn. v.o.f. in Zevenhuizen (Jonkersvaart 85). De pers is daarbij van harte uitgenodigd.

 • Bekendmaking naam gebouw en inloopbijeenkomst buitenruimte nieuwe brede school Oostindie Leek

  (17-01-2020)
  logo westerkwartier

  In de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige tijdelijke gebouw. Op dinsdag 21 januari om 14.15 uur wordt op het huidige schoolplein aan de Knip 1, de naam van het nieuwe gebouw en het bijbehorende logo onthuld.

 • Uitnodiging raadsavond 15 januari

  (14-01-2020)
  logo westerkwartier

  U bent van harte welkom tijdens de raadsavond op woensdag 15 januari.

 • Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt nieuwe leden

  (14-01-2020)
  leden werkgroep Zuidhorn en Grootegast

  Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt nieuwe leden.

 • Workshops erven en tuinen Westerkwartier

  (14-01-2020)
  snoeischaartje van een niet nader te noemen merk

  Woont u in het buitengebied van het Westerkwartier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin?

 • Wijzigingen inzameling afval gemeente Westerkwartier

  (10-01-2020)
  Afval

  De wijzigingen die per 1-1-2020 zijn doorgevoerd in de inzameling van het afval hebben voor onduidelijkheid en vele reacties, met name vanuit de voormalige gemeente Leek, gezorgd. Met ingang van het nieuwe jaar zijn de routes die de auto’s van de reinigingsdienst en milieuboer rijden gewijzigd. De veranderingen zijn het grootst in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) en de voormalige gemeente Leek. Omdat de voor 2020 benodigde contracten pas in een laat stadium afgesloten konden worden is de communicatie hierover summier geweest. Om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen wordt in dit bericht het een en ander uitgelegd.

 • Campagne tegen drugslabs in buitengebied provincie Groningen

  (08-01-2020)

  Meld Misdaad Anoniem lanceert vandaag een campagne tegen drugslabs in buitengebieden in Drenthe, Fryslân en Groningen.

 • Geen nieuwjaarsreceptie, wel Summerproat!

  (08-01-2020)
  proosten met glazen

  Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Westerkwartier wensen u een mooi en gezond 2020. De gemeente Westerkwartier organiseert geen nieuwjaarsreceptie, want vorig jaar is een nieuwe traditie geboren: Summerproat!

 • P10 start 2020 met 21 leden door toetreding gemeente Westerkwartier

  (08-01-2020)
  foto lucht niehove

  BEETSTERZWAAG | De P10 start het nieuwe jaar met 21 leden. Per 1 januari is de gemeente Westerkwartier toegetreden tot dit netwerk van grote plattelandsgemeenten. De Groningse gemeente heeft ruim 63.000 inwoners die wonen in 41 dorpen, verspreid over een uitgestrekt landelijk gebied. Veel grondoppervlak, kleine kernen en een lage bevolkingsdichtheid zijn kenmerken van alle P10-gemeenten.

 • Omgevingsvergunning verleend voor mountainbikeparcours Zuidhorn

  (07-01-2020)
  Mountainbike

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op basis van wettelijke voorschriften besloten de omgevingsvergunning voor een mountainbikeparcours (MTB-parcours) in Zuidhorn te verlenen. De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.

 • Wethouder Nederveen geeft aftrap voorbereidingen Prokkelweek

  (07-01-2020)
  logo prokkel

  Woensdag 15 januari 2020 geeft wethouder Bert Nederveen om 10.00 uur tijdens een startbijeenkomst de officiële aftrap voor de voorbereidingstijd tot de Prokkelweek. Dit vindt plaats op de werklocatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Gemeente vraagt input inwoners voor visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

  (06-01-2020)
  logo westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan. Met de vorming van de gemeente Westerkwartier ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken. De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn.

 • Uitnodiging werkconferentie

  (02-01-2020)
  afbeelding met mensen

  Werkconferentie Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

 • Afvalroutes 2020

  (30-12-2019)
  Huisvuilcontainer

  Er worden op dit ogenblik veel vragen gesteld over de nieuwe afvalroutes voor 2020. We begrijpen de verwarring want er is best veel veranderd. Deze veranderingen moesten we doorvoeren omdat het inzamelen van het huisvuil opnieuw is aanbesteed en we nu dezelfde inzamelaars hebben voor de hele gemeente Westerkwartier. Vooral voor het gebied Middag en de voormalige gemeente Leek zijn er veranderingen in de manier van huisvuilinzameling en de dagen dat het huisvuil wordt opgehaald.

 • Warm welkom in het Westerkwartier

  (30-12-2019)
  foto met burgemeester

  Brief van de burgemeester

 • Afvalkalender 2020 beschikbaar

  (27-12-2019)
  Huisvuilroute

  De afvalroutes voor 2020 zijn bekend en staan online! De nieuwe kalender is te raadplegen en te downloaden via

  www.westerkwartier.nl/afvalkalender

 • Inzameling kerstbomen

  (27-12-2019)
  inzameling kerstbomen

  In de tweede week van 2020 (6-10 januari) rijdt onze buitendienst de kerstbomenroute.

  De bomen worden opgehaald op de dag waarop ook de milieuboer bij u langs komt (tijdstip kan afwijken).

  Zorgt u er wel voor dat:

  • dat de boom voor 8:00 uur aan de weg staat
  • dat er geen versiering, aarde en pot meer aan de boom zit;
  • dat u de boom aan de straat zet op een plek waar de auto er bij kan komen.
 • Wijzigingen huisvuilroutes rond de feestdagen

  (24-12-2019)
  logo westerkwartier

  In de gemeente Westerkwartier verzorgen HRM, de milieuboer en Renewi de inzameling van het huisvuil. Op en rond de feestdagen gelden andere routes.

 • Pluim voor marskramer Marum

  (20-12-2019)
  marskramer

  Donderdagmiddag 20 demceber heeft wethouder Elly Pastoor een bezoek gebracht aan de Marskramer in Marum. De reden hiervoor was dat ze de ondernemers persoonlijk wilde complimenteren voor het feit dat ze de aanschaf van slagroompatronen voor het gebruik van lachgas ontmoedigen.

 • Nieuwe erepenning voor gemeente Westerkwartier

  (19-12-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe erepenning in het leven te roepen. Eerder bestonden de Abel Tasman Erepenning in Grootegast en de gemeentelijke legpenning van Leek, inclusief de jeugdpenning en de Leekster Tak. Nu wordt één opvolger voorgesteld: de Abel Tasman Erepenning gemeente Westerkwartier.

 • In 2020 eerste Kinderdichter van het Westerkwartier benoemd

  (19-12-2019)

  De gemeente Westerkwartier krijgt een Kinderdichter in 2020. De kinderdichter, die een jaar lang als een soort ambassadeur van kinderpoëzie door de gemeente Westerkwartier trekt, is een initiatief van de Stichting Poëziepaleis uit Groningen.

 • Westerkwartier wil eerste landelijk dorpenfestival naar Tolbert halen

  (19-12-2019)

  De gemeente Westerkwartier stelt zich met een bidbook kandidaat voor de organisatie van het landelijk dorpenfestival. Op initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zal dit festival volgend jaar voor de eerste keer plaatvinden, waarbij beleidsmakers uit het hele land samen aan de slag gaan met plattelandsvraagstukken. Het bidbook dient de gemeente samen in met de Vereniging van Groninger Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Oldebert, de belangenvereniging van het dorp Tolbert. Gezamenlijk willen zij het dorpenfestival in juni 2020 in en rondom De Postwagen organiseren.

 • Ieder kind telt mee in het Westerkwartier

  (19-12-2019)
  logo westerkwartier

  In 2020 gaat het project ‘Ieder kind telt mee’ van start. Het project heeft als doel leerlingen van het basisonderwijs bewust te maken van de gevolgen van armoede en hoe het voelt om arm te zijn. Het project is een initiatief van Solidair Groningen& Drenthe en de Voedselbank Westerkwartier, die het samen met nog zes partners  van het Armoedepact Westerkwartier uitvoeren. De gemeente Westerkwartier betaalt mee aan het project.

 • Regels begraafplaatsen gemeente Westerkwartier vereenvoudigd

  (19-12-2019)
  logo westerkwartier

  Vanaf 1 januari 2020 werkt de gemeente Westerkwartier met één geharmoniseerde verordening op heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten en één beheerverordening voor alle begraafplaatsen. Dit heeft de gemeenteraad besloten op 11 december. 

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  (17-12-2019)
  kaartje

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak houdt in dat PAS niet langer gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor het verlenen van activiteiten, die leiden tot een toename van stikstof (stikstofdepositie) in Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft gevolgen voor woningbouw, industrie, infrastructuur en de landbouw. Meer hierover leest u op onze site www.westerkwartier.nl/pas

 • Wijzigingen afval 2020

  (17-12-2019)
  logo gemeente Westerkwartier

  Er vinden met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats in het inzamelen van de afvalstromen binnen het Westerkwartier. We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

 • Anti discriminatie voorziening

  (17-12-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Alle gemeenten zijn verplicht een antidiscriminatievoorziening in te richten.

 • Andere huisvuilroutes

  (17-12-2019)
  logo westerkwartier

  In de gemeente Westerkwartier verzorgen HRM, de milieuboer en Renewi de inzameling van het huisvuil. Op en rond de feestdagen gelden andere routes.

 • Tijdelijke afsluiting Hogeweg De Horn

  (10-12-2019)
  logo westerkwartier

  In de periode van 9 december 2019 tot en met 29 mei 2020 voert BAM-infra werkzaamheden uit bij de spoorwegovergang Hogeweg in Den Horn voor het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden.

 • Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

  (06-12-2019)
  Groepsfoto van de geslaagden

  Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond.

 • Fietspad De Lindt Aduard krijgt zijn bomen terug

  (06-12-2019)
  logo westerkwartier

  Maandag 9 december om 15.30 uur plant wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi een speciale boom op de groenstrook langs het fietspad van De Lindt in Aduard. Hiervoor is de bruine beuk geselecteerd. Deze boom heeft een belangrijke betekenis voor De Lindt. De boom markeert de plek waar het water van De Lindt vroeger een aantakking had op een zeetong. Vanaf deze plek lag de wereld letterlijk aan de voeten van de Aduarders.

 • Buurtschap Schifpot bij Garnwerd krijgt naambord met juiste aanduiding

  (06-12-2019)
  Logo gemeente Westerkwartier

  Woensdag 11 december rond 11.45 uur onthult wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi samen met de heer Fokko Leutscher uit Garnwerd het naambord van de buurtschap Schifpot. Ze doen dit aan de zuidkant van het buurtschap in aanwezigheid van vertegenwoordigers van dorpsbelangen en aanwonenden.

 • Verbeterde busverbinding door Oostindie Leek

  (05-12-2019)
  luchtfoto busbaan

  Vanaf zondag 15 december wordt de nieuwe busbaan door de wijk Oostindie in Leek in gebruik genomen. Naast Qlink3 zal lijn 85 van Oosterwolde naar Groningen hier gaan rijden. Daarmee krijgt de wijk Oostindie vanaf 15 december ook in de avonduren en weekenden een betere busverbinding in meerdere richtingen en rijden er vaker bussen.

 • Werkzaamheden Redendijk (Bakkerom), Boerakker

  (03-12-2019)

  In de Redendijk (Bakkerom) is op twee plaatsen asbest aangetroffen. Om dit op te ruimen is de Redendijk vanaf 29 november 2019 afgesloten.

 • Deeldienstauto’s op vijf gemeentelocaties in het Westerkwartier

  (28-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier start 28 november een pilot (proefproject) met elektrische deeldienstauto’s voor ambtenaren en inwoners.   

 • Prestatieafspraken 2020 woonbeleid Westerkwartier vastgelegd

  (28-11-2019)

  Donderdag 5 december 2019 ondertekenen de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2020. De ondertekening vindt plaats bij Wold&Waard, Lindensteinlaan 75 in Leek om 9.00 uur.

 • Grote belangstelling nieuwbouw Alberdaheerd II Marum

  (28-11-2019)

  Ten zuidoosten van het dorp Marum vindt de komende jaren de ontwikkeling plaats van de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II.

 • Burgemeester vraagt inwoners alert te zijn vanwege stijging aantal inbraken

  (28-11-2019)

  Zorg voor verlichting in en rondom de woning en wees extra alert op vreemde voertuigen die geparkeerd staan. Die oproep doet burgemeester Ard van der Tuuk naar aanleiding van het stijgende aantal inbraken van de laatste tijd in de gemeente Westerkwartier.

 • Gemeente Westerkwartier betaalt mee aan zorgverzekering inwoners met laag inkomen

  (26-11-2019)
  Geld

  Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Westerkwartier samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld: het Gemeentepakket. Hiermee willen we inwoners helpen goed en betaalbaar verzekerd te zijn.

 • Burgemeester Van der Tuuk sluit schuur in Grootegast vanwege illegale hennepteelt

  (26-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Maandag 25 november is een schuur bij een woning in de omgeving van Grootegast voor een periode van zes maanden gesloten. In oktober van dit jaar werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

 • Jeugd Grootegast ziet kansen op het gebied van ontmoeten en veiligheid

  (25-11-2019)

  Op vrijdagochtend 22 november 2019 heeft de gemeente Westerkwartier samen met middelbare school De Woldborg een bijeenkomst georganiseerd met jeugd in Grootegast. Met deze jongeren is gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Deze bijeenkomst was onderdeel van het pilotproject GO! Noord Nederland.

 • Storing telefonie

  (25-11-2019)
  Telefoonstoring

  Update 26-11: de storing bij Tele2 is opgelost, we zijn telefonisch weer bereikbaar.

  We zijn op dit moment telefonisch niet bereikbaar via het reguliere vaste nummer ( +14 0594) door een landelijke storing bij Tele2. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via het algemene mailadres info@westerkwartier.nl

 • Robin Tinge en popkoor Leek bij afsluiting ‘Door het Westerkwartier met Ard' in BaronTheater

  (22-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier organiseert op vrijdag 22 november in het BaronTheater in Opende de tweede kennismakingsavond met nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk. Net als de succesvolle avond twee weken geleden in Zaal Balk in Zuidhorn gaat het om een interactieve bijeenkomst in een De Wereld Draait Door-setting. De presentatie is in handen van Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord. De datum van deze afsluitende avond is niet voor niets gekozen: de burgemeester viert vrijdag zijn 51e verjaardag!

 • Vanaf 25 november kleurt de gemeente Westerkwartier oranje

  (21-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november het gemeentehuis in Grootegast oranje en wordt het logo van Orange the world geprojecteerd op de gevel van het gemeentehuis. De zuilen bij de gemeentehuizen in Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn en het Novatecgebouw in Tolbert,  zijn voorzien van een oranje strik. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 • Langer parkeren in centrum Zuidhorn

  (15-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier heeft besloten de parkeerduurregeling in het centrum van Zuidhorn te verruimen van twee naar drie uur. Het gaat hier om het parkeren binnen de blauwe zone in de beide parkeergarages en het parkeerterrein aan de Wilhelminalaan. De halfuur parkeerplaatsen binnen de blauwe zone blijven ongewijzigd.
   

 • Glasvezel is kans die inwoners en ondernemers nu moeten grijpen

  (13-11-2019)
  glasvezelkabel

  Als gemeente stimuleren wij glasvezelinitiatieven. De gemeente is blij dat partijen het initiatief hebben genomen om de bedrijven en inwoners van snel internet te voorzien. Inmiddels zijn Leek, Tolbert en Marum van glasvezel voorzien en wordt momenteel een netwerk aangelegd in Zuidhorn. De verdere aanleg van glasvezelnetwerken in onze gemeente gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

 • Installatie bestuur Gebiedsraad Middag-Humsterland

  (13-11-2019)
  Reitdiep

  Maandag 18 november is de installatie van de nieuwe voorzitter en nieuwe leden van de Gebiedsraad Middag-Humsterland. De installatie vindt plaats in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt ook afscheid genomen van de leden van de Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Westerkwartier, geeft dan het stokje door aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter Kor Berghuis.

 • Gemeente Westerkwartier investeert in LED-verlichting in openbare ruimte

  (11-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in het vervangen van de verouderde straatverlichting door duurzame LED-verlichting. De investering geldt voor de periode van 2020 -2023. Vanuit de voormalige gemeenten in het Westerkwartier is al een aanzet gedaan voor het vervangen van de bestaande armaturen in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Met genoemde investering voor de toepassing van LED-verlichting werkt de gemeente aan toekomstbestendige lichtbronnen in de openbare ruimte, die voldoen aan de eisen van deze tijd en waarmee ze weer jaren vooruit kan.

 • Wethouder Pastoor zet pleegouder in het zonnetje

  (11-11-2019)
  familie sipma

  Op woensdag  30 oktober 2019 vond de aftrap van de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd maar ook worden huidige pleegouders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.

 • Start nieuwbouw VV Aduard 2000: “We gaan beginnen!”

  (01-11-2019)
  logo vv aduard

  Op zaterdag 2 november om 10.00 uur geeft wethouder Elly Pastoor samen met het oudste en jongste lid van VV Aduard 2000 de officiële aftrap voor start van de bouw van het nieuwe club- en kleedgebouw aan de Burgemeester van Barneveldweg 21c in Aduard.

 • Nieuwe fase ‘t Roblespark in Grootegast

  (31-10-2019)

  De nieuwbouwwijk ‘t Roblespark in Grootegast breidt verder uit. In ’t Roblespark verrijzen moderne woningen met alle comfort van deze tijd, maar met een duidelijke knipoog naar het verleden. Er wordt gebouwd in de bouwstijlen uit de jaren ‘20 en ‘30. Zo ontstaat er samenhang tussen de bebouwing en de omgeving, wat de kwaliteit van de woonwijk ten goede komt.

 • Noordenveld en Westerkwartier zien geen heil in beroep bij Raad van State

  (30-10-2019)
  Gaspit

  De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes. In dit besluit staat de minister toe dat de capaciteit van de gasopslag mag toenemen van 5 miljard naar 6 miljard Nm3 door een verruiming van het drukbereik. De gemeenten zien af van het beroep omdat zij hebben laten onderzoeken of het beroep juridisch kans van slagen heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.

 • Week van de Pleegzorg Westerkwartier

  (30-10-2019)

  Van woensdag 30 oktober 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats.

 • Gemeente Westerkwartier roept leefbaarheidsprijs in het leven

  (30-10-2019)

  De gemeente Westerkwartier stelt een leefbaarheidsprijs in voor vrijwilligers die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Er komt een jury- en een publieksprijs.

 • Activiteiten 75-jaar vrijheid

  (24-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  In april – mei 2020 staan we in het Westerkwartier uitgebreid stil bij het feit dat wij 75 jaar in vrijheid leven. Als gemeente kunnen we een financiële bijdrage leveren (subsidie) aan uw activiteiten om dit te vieren en herdenken. Maar we hebben wel snel uw plannen (met begroting) nodig.

 • Mantelzorgers in het zonnetje!

  (24-10-2019)
  hart en zon

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. In het najaar zet Sociaal Werk De Schans, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier, mantelzorgers in het zonnetje tijdens de ‘Week van de mantelzorg Westerkwartier’. Dit als blijk van waardering voor hun geweldige inzet.

 • Kindpakket Westerkwartier maakt kinderwensen mogelijk

  (24-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Vrijdagmiddag 1 november gaat Kindpakket Westerkwartier live. Het kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Voor elk kind is € 250,- beschikbaar en te besteden bij winkeliers in de gemeente Westerkwartier. Wethouder Bert Nederveen geeft 1 november tussen 13.00 uur en 14.30 uur de aftrap voor het kindpakket in Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10 in Ezinge.

 • Bladkooien

  (22-10-2019)
  bladeren

  We zetten deze week op vaste plaatsen met veel gemeentelijk groen bladkooien neer. Hierin kunt u het afgevallen blad van de gemeentelijke bomen, dat in uw tuin en/of op uw erf ligt, verzamelen. De bladkooien halen we in week 51 weer weg.

 • Wethouder Nederveen zwaait jonge mantelzorgers uit voor FUNdag

  (21-10-2019)

  Donderdag 24 oktober organiseert Sociaal Werk De Schans een geheel verzorgde FUNdag voor jonge mantelzorgers (JMZ’ers) uit de gemeente Westerkwartier. In totaal gaan zo’n 80 kinderen mee, waarvan 45 jonge mantelzorger zijn.

 • Zevenhuizen klaar voor realisatie MFC in dorp

  (18-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Het college van de gemeente Westerkwartier heeft ingestemd met het voorstel van de Stichting MFC7huizen tot de bouw van een nieuw multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het voorstel tot medefinanciering.

 • Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

  (17-10-2019)
  programmabegroting 2020 in een oogopslag

  “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier. Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

 • Nieuw veiligheidsbeleid in Westerkwartier. Denkt u mee?

  (15-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Westerkwartier gaat voor de komende 4 jaar nieuwe prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid vaststellen. Dat doen we onder meer graag samen met onze inwoners, van jong tot oud. Daarom zijn we de komende maanden op verschillende plekken in de gemeente te vinden, op de markt, op school en in het verzorgingshuis.

 • Laadpalen in het Westerkwartier

  (15-10-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de plaatsing van laadpalen in het openbare gebied een impuls gegeven door in te stemmen met een plan voor het plaatsen van laadpalen , de plaatsingsleidraad (2019-2022) en de aanpak voor het vervolgproces. Dit alles moet het realiseren van laadpalen in de gemeente makkelijker maken en de uitrol versnellen zodat individuele aanvragers voor een laadpaal in het openbare gebied hierdoor meer gefaciliteerd worden.

 • Alles over veilig wonen op Veilig Wonen Beurs in Tolbert

  (10-10-2019)
  logo veilig wonen beurs

  De gemeente Westerkwartier organiseert samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen, het Huurdersplatform Westerkwartier en de Veiligheidsregio Groningen de Veilig Wonen Beurs. De beurs is vrijdag 11 oktober aanstaande van 13.00-21.00 uur in De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert. De toegang is gratis. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi spreekt om 14.00 uur de bezoekers kort toe.

 • Week van de Veiligheid: stop heling

  (10-10-2019)

  Deze week is de Week van de Veiligheid. Centraal dit jaar staat heling; het handelen in, maar ook het bezitten en kopen van gestolen goederen. De politie probeert helers te stoppen, maar ook u kunt heling bestrijden.

 • Samen werken aan een Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

  (04-10-2019)
  logo huis voor de sport groningen

  Op 23 en 24 september jl. organiseerden Huis van de Sport Groningen en gemeente Westerkwartier een kick-off bijeenkomst als start voor het  lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Twee geslaagde bijeenkomsten met volop inspiratie en energie voor het vervolg. Naast de keuze voor de thema’s kwam duidelijk naar voren dat het woord ‘samen’ heel belangrijk is. Dit zal de rode draad worden in het Lokaal Sportakkoord
   

 • Niehove verkozen tot mooiste dorp van Nederland!

  (01-10-2019)

  Een geweldige verrassing voor het dorp, een eer voor de gemeente Westerkwartier en een impuls die uitstraalt op de hele provincie Groningen. Locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi is verguld met de verkiezing door Elsevier Weekblad van Niehove als mooiste dorp van Nederland: “Als monumentaal wierdendorp is Niehove een van onze parels in het Westerkwartier. Dat nu een landelijk weekblad het als mooiste dorp van Nederland heeft verkozen, is natuurlijk een geweldige erkenning.”

 • Meerkostenregeling

  (01-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (meerkostenregeling).

 • Exposities locaties Westerkwartier

  (01-10-2019)
  gemeentemuseum logo

  De komende maanden exposeren diverse lokale kunstenaars bij de balies van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Wij hijsen de regenboogvlag en nodigen jou graag uit!

  (30-09-2019)
  kleurrijk

  Op vrijdag 11 oktober hijsen we in estafettelopen de regenboogvlag ter ere van de Coming-Outdag, samen met de andere Groningse gemeenten.

 • Opening streekmarkt/braderie in vernieuwd centrum Marum

  (27-09-2019)

  Zaterdag 28 september om 11.00 uur opent wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de streekmarkt en braderie in het centrum van Marum.

 • Workshop Vinden & Binden van vrijwilligers

  (26-09-2019)
  logo de schans

  Sociaal Werk De Schans biedt samen met Sterk Vrijwilligerswerk en CMO STAMM de gratis workshop Vinden & Binden van vrijwilligers aan. De avond vindt dinsdag 8 oktober plaats in het Cultureel Centrum Zuidhorn (Jellemaweg 3) van 19.30 tot 22.00 uur.

 • Gemeente Westerkwartier gaat paspoorten thuisbezorgen

  (26-09-2019)

  Je paspoort of ID-kaart thuis of op het werk in ontvangst nemen? Vanaf 1 januari 2020 biedt de gemeente Westerkwartier deze mogelijkheid. Aanvragers kunnen hun reisdocument dan op ieder gewenst adres in Nederland kosteloos laten bezorgen. Inwoners die hun document liever zelf afhalen, kunnen dit blijven doen op de locatie waar de aanvraag is ingediend.

 • Start werving adverteerders gids gemeente Westerkwartier

  (18-09-2019)
  logo akse media

  Akse Media, uitgever van de informatiegids gemeente Westerkwartier, start in september met het werven van advertenties voor deze gids.

 • Westerkwartier Paardenkwartier doet inspiratie op bij Limburg Paardensport

  (17-09-2019)

  Op zaterdag 14 september is er vanuit Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK) een excursie georganiseerd naar Noord Limburg. De reis had ten doel om bij Limburg Paardensport inspiratie op te doen voor Westerkwartier Paardenkwartier door te ervaren hoe de paardensector daar floreert en effect heeft op de hele regio. Deelnemers waren bestuursleden van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier, een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de gemeente Westerkwartier en provincie Groningen en organisaties en bedrijfsleven met een relatie tot de paardensport.

 • Het Grunnens Laid bestaat 100 jaar, zing mee!

  (12-09-2019)

  Het Grunnens Laid bestaat 100 jaar! Op zaterdag 28 september wordt iedereen om 17 uur uitgenodigd, om samen het Grunnens Laid te zingen.

 • Gemeente Westerkwartier gaat Detailhandelsvisie opstellen

  (12-09-2019)

  De traditionele winkel heeft het de afgelopen jaren moeilijk. Mede door de economische crisis maar ook door veranderend consumenten gedrag, zoals toenemend online winkelen. Ook in de gemeente Westerkwartier liggen er uitdagingen voor de ondernemers.

 • Bronzen plaquette ter ere van familie Baron

  (11-09-2019)

  Op woensdagavond 11 september zal een bronzen plaquette in het BaronTheater in Opende worden onthuld. Met deze plaquette wordt de heer Jeen Baron, de eerste dirigent van Crescendo en Sid en Margaret Baron, waar het BaronTheater naar is vernoemd, geëerd.

 • Subsidie woningisolatie beschikbaar

  (10-09-2019)
  rol isolatie

  Vanaf 2 september kunt u SEEH-subsidie aanvragen.

 • Open Monumentendag: Meer dan 50 monumenten openen hun deuren

  (10-09-2019)

  Op 14 september 2019 doen 50 monumenten in het hele Westerkwartier mee aan de landelijke Open monumentendag.

 • Werkschuur wordt multifunctioneel gebouw

  (10-09-2019)
  logo westerkwartier

  Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage te leggen.

 • Peuteropvang Westerkwartier

  (30-08-2019)
  Opening peuterspeelzaal

  Op woensdag 28 augustus heeft wethouder Elly Pastoor de nieuwe locatie van peuteropvang Ukkepuk bij cbs de borgstee in Grijpskerk geopend. Voorheen was dit het Peuterpleintje aan het Kerkplein.

 • Vernieuwde P + R Leek klaar voor gebruik

  (30-08-2019)
  Vernieuwde P en R Leek

  Na een lange periode hard werken is de vernieuwde P+R bij de A7 op in Leek klaar voor gebruik. Er stoppen in de spits 12 bussen per uur richting Groningen, lang wachten op de bus is dus niet nodig.

 • Wijzigingen busroute tussen Grootegast en Leek

  (28-08-2019)
  Dientregeling

  Buurtbussen rond Leek krijgen nieuwe dienstregeling
   

 • Klik & Tik en Digisterker

  (13-08-2019)
  mannetje achter computer

  Gratis cursussen: Klik & Tik en Digisterker.

 • Weegoverzichten afval beschikbaar via MijnOverheid

  (30-07-2019)
  Meld u aan bij MijnOverheid

  Als u wilt weten hoeveel kilo's afval u heeft aangeleverd, kunt u tussentijdse weegoverzichten raadplegen via MijnOverheid. We versturen twee maal per jaar een overzicht van de door u aangeboden kilo’s. Het eerste overzicht is op 30 juli 2019 verstuurd.

 • Eerste koe-oversteekplaats in gemeente Westerkwartier in Aduard

  (23-07-2019)
  Koe-oversteekplaats

  In gemeente Westerkwartier heeft melkveehouderij Van der Vis aan de Gaaikemadijk in Aduard de primeur van een gerealiseerde koe-oversteekplaats. Woensdagmorgen 24 juli stelt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de koe-oversteekplaats officieel in gebruik.

 • Provincie Groningen en gemeente Westerkwartier in beroep tegen toestemming gaswinning Pieterzijl Oost

  (18-07-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Vorige maand stemde de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in met gaswinning in Pieterzijl Oost. In zijn instemmingsbesluit gaf de minister tevens toestemming voor hydraulische putstimulatie (fracken). De provincie Groningen en gemeente Westerkwartier zijn het niet eens met het besluit van de minister en stellen een beroep in bij de Raad van State. Naast de provincie en de gemeente gaan een 11 tal dorpsbelangen uit de omgeving van het gasveld in beroep. Hierover heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden.

 • Andere plannen voor Tussen de Gasten Zuidhorn

  (15-07-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De nieuwbouwplannen voor het gebied Tussen de Gasten in Zuidhorn worden gewijzigd. Voor dit gebied tussen De Oostergast en De Gast in Zuidhorn is vorig jaar een gebiedsvisie opgesteld. Het oorspronkelijke doel van de voormalige gemeente Zuidhorn was om op die plek een innovatieve woonwijk te ontwikkelen. De gebiedsvisie, die in samenspraak met omwonenden en belangstellenden is opgesteld is uiteindelijk vanwege het gebrek aan voldoende draagvlak niet door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2019 gebied Middag

  (12-07-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Inwoners van Ezinge, Garnwerd en Feerwerd (gebied Middag) met een laag inkomen en hoge zorgkosten komen in aanmerking voor een compensatie van hun eigen risico zorgverzekering in 2019. Het gaat om een bedrag van € 265,-.

 • Ard van der Tuuk voorgedragen als burgemeester van de gemeente Westerkwartier

  (09-07-2019)
  Ard van der Tuuk

  De raad van de gemeente Westerkwartier heeft dinsdag 9 juli tijdens een extra raadsvergadering in Zuidhorn Ard van der Tuuk unaniem aanbevolen als eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

 • Cursisten behalen taaldiploma Beter leren Lezen en Schrijven

  (05-07-2019)
  Taalcursisten

  Het was op 4 juli een feestelijke middag bij Novatec. 8 cursisten hebben een erkend taaldiploma op verschillende niveaus behaald. De BLS (Beter leren Lezen en Schrijven) cursus is verzorgd door het Alfa-college en wordt wekelijks gegeven in één van de leslokalen van Novatec, het leer-werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier.

 • Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente

  (05-07-2019)
  Ervaringen met de WMO in de gemeente Westerkwartier

  Ruim 58% van de cliënten, die in 2018 een Wmo-voorziening hebben ontvangen van de gemeente heeft meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek. In zijn algemeenheid zijn de cliënten positief over het contact met de gemeente. Het Sociaal Plan Bureau Groningen (SPB) heeft in opdracht van de gemeente Westerkwartier het onderzoek uitgevoerd.

 • Feestelijke viering 3-jarig bestaan ompaklocatie Topbrands Aduard

  (04-07-2019)

  Op woensdag 3 juli vierde Topbrands het 3-jarige bestaan van de ompaklocatie in Aduard. Het Sociaal werkbedrijf bedrijf Novatec van de gemeente Westerkwartier is in juli 2016 gestart met 15 medewerkers bij Topbrands, inmiddels werken er vanuit de arbeidsmarktregio Groningen 40 medewerkers. Wethouder Elly Pastoor:”De ompaklocatie is in de afgelopen 3 jaar uitgegroeid tot een belangrijke werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vervult daarmee een belangrijke functie in de regio.”

 • Gemeente Westerkwartier ontvangt definitieve gemeentewapen

  (21-06-2019)
  overhandiging wapendiploma

  Op vrijdag 21 juni overhandigt de Hoge Raad van Adel het wapendiploma van het nieuwe gemeentewapen aan burgemeester Koos Wiersma. De gemeente gaat het wapen onder andere gebruiken op de ambtsketen, trouwboekje, stempels en kleding van de bodes en buiten gewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • Ambities college Westerkwartier: een kwestie van gewoon doen

  (20-06-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Samen Westerkwartier maken is een kwestie van gewoon doen. Plannen maken waar dat nodig is en energie steken in het bereiken van concrete, tastbare resultaten voor de inwoners van de gemeente Westerkwartier. Dat is de koers van het college van burgemeester en wethouders voor de komende bestuursperiode.

 • Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

  (18-06-2019)

  De woningbouw in Grijpskerk komt van de grond met de ontwikkeling van locatie Meindertsma. Donderdag 20 juni aanstaande is de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kroonsfeld BV voor de ontwikkeling van deze locatie. 

 • Eikenprocessierups aangetroffen

  (14-06-2019)
  Pas op! Processierups

  Op verschillende plekken binnen de gemeente is de eikenprocessierups weer aangetroffen. De eiken waarop ze tot nu zijn ontdekt zijn voorzien van een rood-wit waarschuwingslint met de tekst Pas op eikenprocessierups! Begin juli verwijdert een gespecialiseerd bedrijf de rupsen uit de gemeentelijke bomen. De komende tijd voert de gemeente extra controles uit.

 • Bomenkap langs de Lindt, Aduard

  (12-06-2019)
  Populier

  De gemeente heeft besloten de bomen langs het fietspad van Aduard naar de Nieuwklap te kappen. Door de storm van afgelopen week zijn de bomen zo erg beschadigd dat snoeien om ze in stand te houden niet meer mogelijk is. In de huidige staat leveren de bomen gevaar op voor de gebruikers van het fietspad. Het fietspad is daarom direct na de storm afgezet.

 • "Abel Tasman is de geboorteplaats van Tasmanië"

  (12-06-2019)
  Steve Wass en Koos Wiersma onthullen komborden

  Het Tasmaanse raadslid Steve Wass en burgemeester Koos Wiersma hebben vandaag, 12 juni, een nieuw vriendschapsbord onthuld. Ze deden dat samen in Lutjegast, de geboorteplaats van Abel Tasman, de Europese ontdekker van zowel Tasmanië als Nieuw-Zeeland. De Tasmaanse vertegenwoordiger is in Nederland voor een tweedaags bezoek aan het Westerkwartier.

 • Een laadpaal bij u in de buurt voor uw elektrische auto? Dat kan!

  (06-06-2019)
  laadpaal

  Om elektrisch vervoer in gemeente Westerkwartier te stimuleren, willen we voor bewoners, forenzen en bezoekers een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner met een elektrische auto en zonder eigen oprit, kunt u vanaf 1 juli zelf een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Daarmee laadt u bovendien met duurzaam opgewekte energie uw auto op.

 • Tasmaanse winnaar Abel Tasman Art Prize bezoekt Westerkwartier

  (29-05-2019)
  Katelyn Geard

  Op maandag 17 juni komt Katelyn Geard vanaf het Australische eiland Tasmanië naar de gemeente Westerkwartier. Met haar levensgrote zelfportret heeft ze de Abel Tasman Art Prize gewonnen waardoor ze nu drie weken naar Nederland komt. Hier ontdekt Katelyn waar de ontdekker van haar eiland vandaan komt. Op het gemeentehuis in Grootegast wordt ze op 17 juni officieel ontvangen door de burgemeester en wethouders.

 • GO! Noord Nederland gezonde leefomgeving:

  (29-05-2019)
  Bijeenkomst Grootegast

  Grootegast ziet kansen op het gebied van bewegen en ontmoeten

  Op maandagavond 27 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject Go! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Grootegast.

 • Aanslag gemeentelijke Belastingen

  (24-05-2019)

  In het weekend van 25 mei is de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. We kunnen ons voorstellen dat de aanslag vragen oproept. Daarom hebben we op onze website een pagina ingericht waarop u veel informatie kunt vinden over de heffing van gemeentelijke belastingen.

 • Volop belangstelling voor nieuwbouw Alberdaheerd II in Marum

  (23-05-2019)
  Alberdaheerd2

  Ten zuidoosten van het dorp Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk Alberdaheerd II ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand). De kavels zijn minimaal 400 m2 groot. Sinds het online gaan vorig jaar oktober van het belangstellendenformulier, hebben al ruim honderd mensen zich ingeschreven als belangstellende voor dit nieuwbouwprojec t.

 • Start aanleg fase 2 nieuwbouwwijk Zevenhuizen Oost

  (23-05-2019)
  Bouwproject Zevenhuizen fase 2

  In juli 2016 is gestart met de aanleg van de 1e fase van het woningbouwplan Zevenhuizen Oost. De belangstelling voor dit plan is zo groot, dat alle beschikbare bouwkavels en projectmatige woningen in fase 1 inmiddels zijn verkocht. Hoog tijd dus om te starten met de aanleg van fase 2!

 • Koploperproject Westerkwartier start in september

  (22-05-2019)
  logo

  Begin september gaat het nieuwe Koploperproject Westerkwartier van start met 10 tot 15 gelijkgestemde ondernemers. Koplopers zijn ondernemers die ervoor kiezen om het bedrijf toekomstbestendig te maken of te houden.

 • Loco-burgemeester opent eerste Internationale Shanty Festival Westerkwartier in Grootegast

  (17-05-2019)

  Zaterdag 18 mei organiseert het Abel Tasman Koor voor het eerst in Grootegast het Internationaal Shanty Festival Westerkwartier. Naast tien Nederlandse koren doen twee koren uit Duitsland mee.

 • Raadplegen bekendmakingen in uw buurt

  (14-05-2019)
  email en vergrootglas

  De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. U kunt deze op twee manier vinden en raadplegen.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (26-04-2019)
  Lintje

  Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Koos Wiersma dertien koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De onderscheidingen gingen naar:

 • GO!Noord gezonde leefomgeving: Aduard ziet kansen op het gebied van veiligheid, bewegen en ontmoeten

  (17-04-2019)
  Moodbord Aduard

  Op maandagavond 8 april jl. heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject Go!Noord in Aduard een bewonersbijeenkomst georganiseerd over gezonde leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden.

 • Koopzondagen winkels gemeente Westerkwartier 2019

  (16-04-2019)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben de koopzondagen voor 2019 vastgesteld voor hun grondgebied, met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Leek. Op een vastgestelde koopzondag mag een winkel voor het publiek geopend zijn. Voor de koopzondagen zijn geen tijden vastgesteld.

 • Aantal banen Westerkwartier sterk gegroeid

  (09-04-2019)

  In 2018 is het aantal banen in het Westerkwartier met 750 toegenomen tot 22.890. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het LISA Werkgelegenheidsregister. De groei in het Westerkwartier bedraagt 3,4 % en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van 2,2%. Landelijk kwamen er 190.000 banen bij, de grootste groei sinds 2008.

 • Eerste exemplaren afscheidsboek voormalige gemeente Marum voor Henk Kosmeijer en Koos Wiersma

  (08-04-2019)

  Donderdag 11 april aanstaande overhandigen Koos Vos en Cobi Olijve uit Marum de eerste exemplaren van het afscheidsboek over de voormalige gemeente Marum. Ze doen dit aan de oud-burgemeester van de voormalige gemeente Marum, Henk Kosmeijer en aan Koos Wiersma, waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier. De overhandiging is in de raadzaal van de gemeentelijke locatie, Molenstraat 45 in Marum.

 • Westerkwartier wil bijdragen aan opgaven Nationaal Programma Groningen

  (04-04-2019)

  De gemeente Westerkwartier wil in gesprek met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) over de bijdrage die de gemeente kan leveren aan de maatschappelijke vraagstukken in de regio. In een brief verzoekt het college van burgemeester en wethouders het bestuur van het NPG met de gemeente Westerkwartier om tafel te gaan.

 • Geen krant ontvangen?

  (02-04-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Woont u in de gemeente Westerkwartier en heeft u niet De Krant of de Streekkrant ontvangen?

 • Supermarkten mogen voor de rest van het jaar open tot 18.00 uur

  (28-03-2019)

  Woensdag 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de winkeltijdenverordening. Dit betekent dat supermarkten in de gemeente Westerkwartier vanaf komende zondag 31 maart van 13.00 tot 18.00 uur open mogen zijn. Vanaf 1 januari 2020 mogen supermarkten op zondagen open zijn van 13.00 tot 17.00 uur.

  Raadpleeg voor meer informatie onze eerdere berichtgeving over de winkeltijdenverordening.

 • Aanvragen minimabeleid kan vanaf mei 2019

  (26-03-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn naar de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019.

 • Platform Toegankelijkheid Westerkwartier zoekt: Leden

  (26-03-2019)

  Het Platform Toegankelijkheid Westerkwartier zoekt nieuwe leden die mee willen denken over de toegankelijkheid van de nieuwe gemeente. Het platform is een samenvoeging van een enthousiaste groep vrijwilligers van het Platform Gehandicapten Leek (PGL) en de Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn (AGGZ). Deze zijn samengevoegd in verband met de gemeentelijke herindeling.

 • Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier starten project ‘Werken in de Zorg’

  (15-03-2019)

  In de Week van Zorg en Welzijn, die van 11 tot en met 16 maart plaatsvindt, hebben honderden zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland hun deuren opengezet. Het doel van deze week is het imago van de sector zorg en welzijn te verbeteren en mensen te motiveren te kiezen voor een baan en/of opleiding in deze sector. Ook in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier is er een toenemende vraag naar personeel in de zorgsector. Daarom zijn zij deze week gestart met het project ‘Werken in de Zorg’.

 • Westerkwartier betrokken bij herbestemming gaslocatie Grijpskerk

  (14-03-2019)

  Donderdag 14 maart heeft een afvaardiging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra een toelichting gegeven op de intentie om het contract met GasTerra voor gasopslag Grijpskerk in 2021 op te zeggen. Ook is gesproken over de gevolgen hiervan.

 • Woning Grootegast gesloten vanwege illegale hennepteelt

  (13-03-2019)

  Woensdag 13 maart is een woning in de omgeving van Grootegast voor een periode van zes maanden gesloten. In januari van dit jaar werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

 • Marktplein Grootegast in de avonduren en vrijdagochtend gesloten voor voertuigen

  (13-03-2019)
  Verbodsbord marktplein Grootegast

  Sinds begin maart 2019 is het Marktplein in Grootegast gesloten voor voertuigen. De sluiting geldt tussen 18.30 - 6.00 uur.

 • Overgangsjaar zondagse openingstijden voor alle supermarkten Westerkwartier

  (12-03-2019)

  Voor alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier geldt voor de rest van dit jaar een overgangsperiode voor de openingstijden op zondag. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in de winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier op te nemen dat supermarkten in de gehele gemeente Westerkwartier gedurende 2019 op zondag open mogen van 13.00 uur tot 18.00 uur.

 • Voortzetting vriendschapsbanden met Kingborough en Tasman District

  (28-02-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft dinsdag 19 februari 2019 besloten de vriendschapsbanden met Kingborough (Australië) en Tasman District (Nieuw-Zeeland) voort te zetten. Deze vriendschapsbanden zijn in de voormalige gemeente Grootegast ontstaan. De contacten tussen Lutjegast, de geboortegrond van Abel Tasman en de plekken Kingborough en Tasman District, die hij als eerste westerling ontdekte, zijn altijd een natuurlijke basis geweest voor deze verbondenheid.

 • Snel internet in het buitengebied

  (26-02-2019)
  glasvezel

  Op veel adressen in het buitengebied is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. De gemeente is dan ook blij dat er initiatieven zijn om deze situatie te veranderen.

  Lees hier verder

 • Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

  (21-02-2019)

  Op initiatief van de voormalige Intergemeentelijke Dienst (ISD Noordenkwartier) en het Sociaal Werkbedrijf Novatec is eind september 2018 het project ‘Werken aan werk’ voor statushouders gestart. Het pilotproject biedt 19 statushouders uit Syrië en Eritrea de mogelijkheid naast de inburgering, voor de duur van zes maanden, werkervaring op te doen en hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en toeleiding naar toekomstig regulier werk.

 • Op zoek naar een nieuwe burgemeester!

  (20-02-2019)

  En u kunt meedenken.

 • Informatie over betalingstermijnen gemeentelijke belastingen

  (15-02-2019)
  Geld

  We krijgen geregeld vragen over de heffing van de belastingen. Graag geven we hierover uitleg.

 • Leefbaarheidsadviseurs en dorpencontactfunctionaris

  (14-02-2019)
  Kaart westerkwartier

  Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de nieuwe gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente drie leefbaarheidsadviseurs en een dorpencontactfunctionaris aangesteld. Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

 • Meldpunt Bezorgd

  (13-02-2019)

  Het Meldpunt biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat.

  Bent u ernstig bezorgd over of het wel goed gaat met uw buurman of buurvrouw, of andere mensen in uw omgeving, of zorgen ze voor overlast? Meld dat dan bij het Meldpunt Bezorgd, via meldpuntbezorgd@westerkwartier.nl of telefoonnummer 140594.

 • Elf soorten vleermuizen op Nienoord Leek

  (08-02-2019)

  In opdracht van de gemeente heeft het ecologisch adviesbureau Buro Bakker, de afgelopen twee jaar, op meerdere plekken op Nienoord  ‘bat-detectors’ opgehangen. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was een idee te krijgen welke soorten vleermuizen er nu voorkomen op Nienoord in Leek.

 • Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

  (25-01-2019)

  Het college van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft afgesproken, dat er in de nieuwe gemeente 6 koopzondagen komen. Welke zondagen dit zijn, bepaalt de gemeente in overleg met de ondernemers.  Per kern kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Voor supermarkten wordt toegestaan dat deze iedere zondag tussen 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn.

 • Eerste auto’s gemeente Westerkwartier gepresenteerd

  (24-01-2019)

  Maandag heeft de officiële overdracht plaats gevonden van een aantal nieuwe voertuigen voor het team Openbare Werken.

 • Coalitieakkoord Westerkwartier gepresenteerd

  (24-12-2018)
  Pen

  Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Het akkoord met de titel ‘Samen Westerkwartier maken!’ is hier te raadplegen.

Archief