Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Vacature Platform Cliëntparticipatie gemeente Westerkwartier

  (03-04-2020)
  logo met heel veeeel tekst

  Het Platform Cliëntparticipatie is op zoek naar een kandidaat met kennis van Jeugdzorg. Het gaat om een lid die in de dagelijkse praktijk, persoonlijk of als ouder/vertegenwoordiger, te maken heeft met Jeugdzorg.

 • Kijk uit voor internetoplichting!

  (03-04-2020)
  Phishing

  Er bereiken ons verschillende berichten dat er op dit ogenblik SMS-jes verstuurd worden met daarin het verzoek om belastingen te betalen.

  Het gaat hier om een vorm van phishing. De gemeente Westerkwartier verstuurt geen SMS-jes met het verzoek om een betaling te voldoen.

 • Noodverordening Veiligheidsregio Groningen

  (03-04-2020)
  Corona

  Sinds2 april is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling.

 • Vergadering ASDW

  (02-04-2020)
  logo adviescommissie

  Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) Maandag 6 april 2020 van 19.30-20.30 uur (telefonisch).

 • Maatregelen 6 april verlengd tot en met 28 april

  (01-04-2020)

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 • Geen paasvuren

  (31-03-2020)
  logo westerkwartier

  Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, worden de verstrekte ontheffingen en vergunningen voor het ontsteken van Paasvuren in de regio Groningen ingetrokken.

 • Vervolg werkzaamheden Albert Harkemaweg Aduard

  (31-03-2020)
  logo westerkwartier

  Informatie van provincie Groningen

 • Gezocht: juryleden voor de leefbaarheidsprijs

  (31-03-2020)
  logo westerkwartier

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier stelt een Leefbaarheidsprijs in. De belangrijkste doelstelling voor het instellen van de Leefbaarheidsprijs is het stimuleren van (vrijwilligers) activiteiten, die een positieve bijdrage leveren aan de leefb aarheid in de gemeente. Dit kan op alle mogelijke terreinen zijn, zoals sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg en veiligheid.

 • Open brief gemeenteraad

  (31-03-2020)
  rogier

  Beste Westerkwartierders,

  Het spook van het coronavirus waart helaas rond in ons land en ook in onze gemeente. Het ontziet niemand en heeft vooral kwetsbaren in het vizier. Het blijkt erg taai.

 • Wjzigingen Wmo vervoer

  (31-03-2020)
  Corona

  De tijden van het Wmo vervoer zijn met ingang zaterdag 28 maart 2020 gewijzigd. Gezien de huidige omstandigheden wordt er alleen gereden tussen 07.00 en 21.00. Ook het reserveren van ritten is alleen op dit tijdstip mogelijk. Buiten dit tijdstip is er geen vervoer mogelijk en kan er ook geen rit worden gereserveerd. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat als u wel vervoerd moet worden de onderstaande richtlijn wordt gehanteerd door uw vervoerder.

 • Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in het Westerkwartier

  (30-03-2020)

  De coronacrisis raakt iedereen. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Naast de regelingen die landelijk worden getroffen, vindt het college van burgemeester en wethouders het haar verantwoordelijkheid om extra lokale maatregelen te treffen. Maatregelen die naast bedrijven en zelfstandig ondernemers ook maatschappelijke organisaties ondersteunen in deze zware tijd. Het pakket aan maatregelen is maandagochtend tijdens een ingelaste collegevergadering vastgesteld.

 • Update noodopvang onderwijs en opvang (27 maart)

  (27-03-2020)
  Corona

  Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rond het coronavirus hierbij een update over de noodopvang onderwijs en kinderopvang. Belangrijkste aanvulling hierin is dat er naast de opvang voor kinderen met ouders die werken in cruciale beroepen, er ook een aantal maatregelen genomen zijn om kinderen in kwetsbare situaties en/of met een sociaal medische indicatie extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school of opvang kunnen gaan.

 • Nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Groningen

  (27-03-2020)
  Corona

  Gepubliceerd op: 27 maart 2020 11:05

  Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling.

 • Takkenroute en snoeiafval

  (26-03-2020)
  takkenroute

  De geplande takkenroute in de week van 20-24 april wordt niet gereden. We willen u vragen uw snoeiafval tijdelijk op te slaan in uw eigen tuin. Het opslaan of plaatsen van snoeiafval op gemeentelijke grond is niet toegestaan. Wij vragen u vriendelijk als u al wel uw takken bij de weg hebt gelegd, deze weer weg te halen. Dank!

 • Videoboodschap van burgemeester Ard van der Tuuk

  (26-03-2020)
  foto ard van der tuuk

  Beste inwoners van de gemeente Westerkwartier, 

  In een korte tijd is ons dagelijks leven op een ongelofelijke manier veranderd. 
  U ervaart het elke dag. Iedereen in onze gemeente, merkt de gevolgen van het coronavirus. Of je nou ondernemer, scholier of zorgverlener bent, het raakt ons allemaal. 

 • Raadsvergadering 25 maart gaat niet door

  (25-03-2020)
  plaatje microfoon

  De fractievoorzitters hebben besloten om de raadsvergadering van woensdag 25 maart (vanavond) niet door te laten gaan.

 • Werkzaamheden tussen Groningen en Leeuwarden 25 april t/m 3 mei 2020

  (24-03-2020)
  logo pro rail

  Informatie van Prorail

 • Telefonisch spreekuur Buurtbemiddeling Westerkwartier

  (24-03-2020)
  MJD Samen sterk in de buurt

  Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

 • Dienstverlening GGD

  (24-03-2020)
  GGD Groningen
 • Werkzaamheden Marum

  (23-03-2020)
  logo westerkwartier

  Dinsdag 24 maart starten werkzaamheden voor asbestsanering in het pand van voormalige juwelier Helmholt aan de Wendtsteinweg te Marum.

 • Houd 1,5 meter afstand

  (20-03-2020)
  Houd 1,5 meter afstand

  Ook wij blijven de boodschap herhalen:
  Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 • Supermarkten Westerkwartier mogen tijdelijk hele dag open op zondag

  (20-03-2020)
  corona

  Vanaf zondag 22 maart 2020 mogen de supermarkten in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden gedurende deze periode van bijzondere omstandigheden.

 • Gemeente scherpt maatregelen aan om dienstverlening te waarborgen

  (19-03-2020)

  Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen, scherpt de gemeente Westerkwartier de maatregelen rondom de dienstverlening van burgerzaken aan. Met ingang van vrijdag 20 maart is de locatie Zuidhorn alleen ’s ochtends open van 8.00-12.00 uur en kunnen afspraken alleen nog telefonisch worden gemaakt. De middag- en avondopenstelling vervallen. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april 2020. Tot die tijd zijn de locaties Grootegast, Leek en Marum gesloten voor publiek en is alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 open.

 • Noodverordening in verband met het coronavirus

  (18-03-2020)
  Corona

  Dinsdag 17 maart 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer Koen Schuiling, een noodverordening ondertekend. Met deze verordening wordt eenduidig uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd.

 • Huisbezoeken

  (18-03-2020)
  Corona

  De gemeente voert tot 28 april aanstaande geen huisbezoeken uit, tenzij er sprake is van een crisis en/of veiligheidsrisico.
  Afspraken worden telefonisch afgehandeld of uitgesteld. In geval van crisis en/of veiligheidsrisico nemen we eerst telefonisch contact op. Afspraken met externen vervallen.

 • Informatie voor ondernemers ivm corona

  (18-03-2020)
  Corona

  Het kabinet heeft besloten vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een overzicht van de maatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/corona. Hier kunt u ook veel gestelde vragen met antwoorden vinden. Net als op de site van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/coronaloket.

 • Raadsvergadering gaat door, motiemarkt afgelast

  (18-03-2020)
  raad

  De geplande raadsvergadering van 25 maart aanstaande gaat door, maar dan wel in een gewijzigde vorm.

 • Maak ruimte voor onze afvalinzamelaars

  (18-03-2020)
  Afval

  Doordat veel mensen nu thuiswerken staan er meer auto's dan gebruikelijk op straat en hebben onze afvalinzamelaars Renewi en HRM moeite om door de straten te rijden. Vriendelijk verzoek dan ook om de auto zo te parkeren dat ze er makkelijk langs kunnen.

 • Weekmarkten en standplaatsen

  (18-03-2020)

  Standplaatsen en kleine markt mag nog, mits men voorzorgsmaatregelen treft en zich aan de regels van het RIVM houdt (geen 100 personen etc)

 • Brief van de burgemeester aan onze jongste inwoners

  (16-03-2020)
  brief

  Beste kinderen,

  Ik wil jullie wat meer vertellen over het Coronavirus. Jullie hebben hier vast wel berichten over gelezen en gehoord op het Jeugdjournaal, op school en thuis.

  Er veranderen nu heel veel dingen en er worden bijzondere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan en je thuis moet blijven als je verkouden bent. Hiermee willen we voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

 • Algemene informatie coronavirus in het Westerkwartier

  (16-03-2020)
  Corona

  De afgelopen week heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Het zijn preventieve maatregelen gericht op het indammen van het virus. Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio en GGD Groningen.

 • Maatregelen in de dienstverlening Westerkwartier n.a.v. coronavirus

  (16-03-2020)
  Corona

  De dienstverlening van de gemeente Westerkwartier blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we door het coronavirus een aantal aanpassingen gedaan. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 28 april 2020.

 • Maatregelen afvalinzameling Westerkwartier n.a.v. coronavirus

  (16-03-2020)

  Voor de afvalinzameling gelden ook een aantal wijzigingen. Deze vindt u hieronder.

 • Inloopbijeenkomst detailhandelvisie afgelast

  (15-03-2020)
  Corona

  Maandagochtend 16 maart staat er een inloopbijeenkomst in het kader van de detailhandelsvisie gepland. In lijn met de landelijke maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben wij besloten deze bijeenkomst af te gelasten.

 • Maatregelen coronavirus landelijk

  (15-03-2020)
  Corona

  Update 15 maart 2020 19:08 uur

  Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

  Belangrijke links

 • Meest gestelde vragen ivm het coronavirus

  (15-03-2020)
  Corona
 • Brief van de burgemeester

  (15-03-2020)
  Ard van der Tuuk

  Beste Westerkwartierders,

  De afgelopen dagen is de impact van het coronavirus op onze samenleving enorm toegenomen. Zondag werd besloten tot het sluiten van de scholen en de horeca. Allemaal om het aantal sociale contacten te beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Gezien het stijgende aantal besmettingen, opnames en overlijdensgevallen in Nederland kunnen we niet anders. Maar het zijn ook zulke forse maatregelen, dat het wat onwerkelijk is.

 • Werkzaamheden spoor Groningen-Leeuwarden 25 april t/m 3 mei

  (12-03-2020)

  Van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei werken we met het project ESGL (Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) op verschillende plekken aan het spoor.

 • Brand bedrijventerrein De Poort Marum heeft grote impact

  (11-03-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  Maandag 9 maart heeft een hevige brand gewoed in een bedrijf met kunststof pallets op het bedrijventerrein De Poort in Marum. De rookwolken waren in de verre omtrek te zien en dreven richting Tolbert/Leek. Bij de brand zijn drie bedrijfspanden afgebrand. De brand heeft een grote impact op gedupeerde bewoners en ondernemers.

 • Brand Marum

  (10-03-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  Updates 11-03-2020 10:30

  • Op dit ogenblik worden er hekken geplaatst rondom de 3 afgebrande panden.
  • Later vandaag zal een veegwagen de wegen op bedrijventerrein De Poort schoonvegen.

  Updates 10-03-2020 20:00

  Vanuit de gemeente zijn vandaag onder andere de volgende acties ondernomen:

  • In het mobiele kantoor van Salvage is de hele dag een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig geweest voor het beantwoorden en noteren van vragen.
  • Burgemeester Van der Tuuk en wethouder Pastoor zijn vanmiddag op het bedrijventerrein De Poort geweest en zijn daar in gesprek gegaan met de gedupeerde ondernemers.
  • Er is aan de inwoners ten zuiden van de A7 en ten noorden van de gemeentelijke wegen tussen Marum en Tolbert een brief verstuurd. In totaal gaat het om zo'n 550 adressen. In deze brief adviseren we hoe om te gaan met de brokstukken die als gevolg van de brand bij de woningen en op de landerijen terecht zijn gekomen. Ook adviseren we in de brief om dieren die in het gebied tussen Leek en Marum grazen, naar binnen te halen om te voorkomen dat brokstukken door dieren worden opgegeten.
  • Voor de gedupeerde ondernemers en gebruikers van bedrijventerrein De Poort is afgelopen middag een bijeenkomst in De Kruisweg georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van de brandweer, Salvage en de gemeente aanwezig waren, zijn de aanwezigen bijgepraat over ieders rol tijdens en na de brand. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Helaas konden niet alle vragen direct beantwoord worden. Op relevante vragen die nog open staan, komen we op een later moment terug. In de bijeenkomst liepen, zeer begrijpelijk, de emoties af en toe hoog op. Gelukkig werd ook de waardering uitgesproken aan het adres van de hulpverlenende instanties.
 • Afsluiting kruising Watersingel / Es Leek

  (09-03-2020)

  De werkzaamheden aan nieuwe brede school Violeer in Leek zijn bijna afgerond. Daarbij zijn we ook al bezig met het inrichten de het schoolplein en de openbare ruimte rondom de school.

 • Een woningbrand overkomt mij niet (5)

  (05-03-2020)
  brand

  Dat denkt u..

 • Inloopavond Oostwold

  (03-03-2020)

  Inloopavond ontwikkeling locatie voormalige dorpshuis Gavehuis en OBS de Gavehoek.

 • Activiteiten ZZP Meetup! Westerkwartier

  (03-03-2020)
  mensen aan een tafel met laptops in de aanslag

  Ben je ZZP-er in het Westerkwartier en ben je op zoek naar verbinding, professionalisering en een stevig netwerk?

 • Startimpuls voor nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland

  (27-02-2020)

  Het college stelt € 5000 startgeld beschikbaar voor de nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland. De nieuwe Gebiedsraad is 18 november 2019 geïnstalleerd en voortvarend en enthousiast van start gegaan. De Gebiedsraad beschikt echter nog niet over financiële middelen. Bovengenoemd startkapitaal is nodig om lopende kosten van de Gebiedsraad en professionele ondersteuning door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) op te kunnen vangen.

 • College Westerkwartier biedt ruimte voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit

  (26-02-2020)

  De visie hernieuwbare elektriciteit (duurzame energie uit windmolens en zonneparken) is vastgesteld door het college van de gemeente Westerkwartier. In deze visie geeft de gemeente aan hoe ze het (grootschalig) opwekken van duurzame elektriciteit mogelijk wil maken, met behoud van het karakteristieke landschap in het Westerkwartier. De visie is opgesteld in samenspraak met de inwoners van het Westerkwartier.

 • Een woningbrand overkomt mij niet (4)

  (25-02-2020)
  dikke fik

  Dat denkt u ..

 • Minimabeleid aanvragen

  (25-02-2020)
  logo westerkwartier

  Minimabeleid 2020 aanvragen kan vanaf 1 maart 2020.

 • Aankondiging inspraak detailhandelsvisie

  (25-02-2020)
  logo westerkwartier

  In september 2019 is het traject van start gegaan om te komen tot een gemeente brede Detailhandelsvisie. Hierbij is een begeleidingsgroep betrokken met daarin een afvaardiging van de besturen van vijf ondernemersverenigingen in onze gemeente. Inmiddels is het visietraject zover gevorderd dat het eindconcept van de visie klaar is.

 • Westerkwartier vraagt opheldering van NAM na aardbeving in Opende

  (24-02-2020)
  logo westerkwartier

  Het college van de gemeente Westerkwartier vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om opheldering na de aardbeving die afgelopen zaterdag bij Opende plaatsvond. De beving had een kracht van 1.4 op de schaal van Richter.

 • Deelauto's Westerkwartier open voor publiek

  (21-02-2020)
  gemeente westerkwartier

  Vanaf maandag 2 maart zijn de zeven deelauto’s in de gemeente Westerkwartier ook te gebruiken door bewoners en bedrijven. De gemeente en aanbieder MobiNoord organiseren daarom twee informatie-avonden met alle praktische informatie en antwoord op de vraag; past een elektrische deelauto ook bij mij?

 • Raadplegen bekendmakingen in uw buurt

  (18-02-2020)
  email en vergrootglas

  De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. U kunt deze op twee manier vinden en raadplegen.

 • Deelauto's Westerkwartier open voor publiek

  (18-02-2020)
  logo mobi noord

  Vanaf maandag 2 maart zijn de zeven deelauto’s in de gemeente Westerkwartier ook te gebruiken door bewoners en bedrijven. De gemeente en aanbieder MobiNoord organiseren daarom twee informatie-avonden met alle praktische informatie en antwoord op de vraag; past een elektrische deelauto ook bij mij?

 • Een woningbrand overkomt mij niet (3)

  (18-02-2020)
  fik

  Dat denkt u ..

 • Certificaatuitreiking VVE Thuis voor medewerkers kinderopvang Westerkwartier

  (14-02-2020)
  logo westerkwartier

  Op donderdag 13 februari heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “VVE Thuis”. Het afgelopen jaar hebben 40 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd en succesvol afgerond.

 • Infogids Akse Media

  (11-02-2020)
  infogids

  Deze week verschijnt de infogids van uitgever Akse Media.

 • Een woningbrand overkomt mij niet (2)

  (11-02-2020)
  brand

  Dat denkt u ..

 • Wetenschappelijke proeftuin Westerkwartier in gebruik genomen

  (11-02-2020)
  logo westerkwartier

  Op vrijdag 14 februari neemt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een piëzo-proeftuin in gebruik in het Stationspark in Zuidhorn. Piëzo-elektriciteit is energie die wordt opgewekt door trilling. Op deze dag wordt een informatiebord onthuld dat de proefopstelling voor computertechnologie toelicht, en dat onderdeel uitmaakt van het Energiepad dat in het Stationsgebied van Zuidhorn ligt.

 • Nestkastjes voor mezen tegen eikenprocessierups

  (11-02-2020)
  Mees

  Stichting De Zijlen heeft in opdracht van de gemeente 60 bouwpakketten voor mezennestkastjes gemaakt. Donderdag 13 februari zetten cliënten van de stichting op de locatie De Sluis in Doezum (Provincialeweg 139), de bouwpakketten in elkaar. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi helpt donderdag van 13.00-14.30 uur een handje mee met het in elkaar zetten van de nestkastjes.

 • Gemeente Westerkwartier en Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier leggen samenwerking vast in convenant

  (05-02-2020)
  Ondertekening WAC

  De Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier (WAC) en de gemeente Westerkwartier gaan samenwerken en leggen dit vast in een convenant voor in eerste instantie een jaar.

 • Dienstverlening Huishoudelijke hulp in de wijk van Vredewold naar De Nieuwe Zorg Thuis

  (04-02-2020)
  handjes van oude mensen

  De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) neemt de dienstverlening huishoudelijke hulp in de wijk over van Stichting Vredewold met ingang van 1 maart 2020. DNZT neemt alle cliënten over en ook het personeel gaat mee. Dit betekent dat cliënten hun eigen vertrouwde hulpverlener kunnen behouden.

 • Vraag evenementenvergunning op tijd aan

  (04-02-2020)
  logo westerkwartier

  Nog even en dan begint het evenementenseizoen weer. Bent u van plan dit jaar een evenement te organiseren?

 • Een woningbrand overkomt mij niet (1)

  (03-02-2020)
  brand

  Dat denkt u ..

 • Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn Overheid

  (31-01-2020)
  Meld je aan bij MijnOverheid

  Eind februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag gemeentelijke belastingen. We bieden u de mogelijkheid deze aanslag via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt de aanslag dan in de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiermee willen wij de online dienstverlening aan onze inwoners vergroten.

 • Gemeente Westerkwartier in gesprek met werkzoekenden

  (30-01-2020)

  Net als alle andere gemeenten in Nederland is de gemeente Westerkwartier verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel van deze wet is werkzoekenden tijdelijk te ondersteunen en zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Om een goed en compleet beeld te krijgen van de werkzoekenden zet de gemeente vanaf maart een nieuw matching-instrument in. Hierbij wordt informatie van de werkzoekende gekoppeld aan beschikbare vacatures in de regio.

 • Gemeente Westerkwartier onderzoekt de D van haar DNA

  (30-01-2020)
  plaatje dichtbij

  De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft een eigen DNA, dat staat voor Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Eind 2019 is gestart met het Programma Dichtbij, dat zich richt op de D van Dichtbij. De gemeente is groot geworden, maar wil toch dichtbij zijn. In het programma onderzoekt de gemeente wat ‘dichtbij zijn’ betekent. Hoe dichtbij is de gemeente nu en wat heeft de organisatie nodig om dichtbij de inwoners te zijn?

 • Brandveiligheid

  (28-01-2020)
  brandweer auto

  Is uw woning voor hulpdiensten te vinden en te bereiken?

 • Minimabeleid 2020 aanvragen kan vanaf 1 maart 2020

  (27-01-2020)

  Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (maximaal € 6.225,00 voor een alleenstaande en € 12.450,00 voor een meerpersoonshuishouden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het minimabeleid 2020. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke belastingen en het participatiefonds (culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten).

 • Burgemeester Van der Tuuk onthult Holocaustmonument 'Levenslicht'

  (22-01-2020)

  Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

 • Naam brede school Oostindie Leek: Violier

  (21-01-2020)
  logo violier

  Uit de inzendingen voor een nieuwe naam van de nieuwe brede school Oostindie is unaniem gekozen voor ‘Violier’.

 • Westerkwartier krijgt Taalambassadeurs

  (21-01-2020)
  logo gemeente westerkwartier

  Op maandag 20 januari zijn tijdens een bijeenkomst in de Bibliotheek van Leek Binne Zijlstra en Willem Veenstra door wethouder Pastoor benoemd tot  taalambassadeur in het Westerkwartier. Taalambassadeurs zijn onmisbaar als je mensen duidelijk wilt maken wat het betekent om moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer. Door te vertellen hoe de cursussen hen hebben geholpen hopen we dat er nog meer mensen mee gaan doen aan de lessen. Deze ambassadeurs gaan dan ook voorlichting geven en teksten beoordelen op leesbaarheid.

 • Commissaris van de Koning bezoekt innovatief Loonbedrijf Stuut

  (17-01-2020)
  logo westerkwartier

  Op 24 januari 2020 bezoekt de commissaris van de Koning, René Paas samen met de burgemeester en wethouders van het Westerkwartier het innovatieve loonbedrijf Lucas Stuut & Zn. v.o.f. in Zevenhuizen (Jonkersvaart 85). De pers is daarbij van harte uitgenodigd.

 • Bekendmaking naam gebouw en inloopbijeenkomst buitenruimte nieuwe brede school Oostindie Leek

  (17-01-2020)
  logo westerkwartier

  In de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige tijdelijke gebouw. Op dinsdag 21 januari om 14.15 uur wordt op het huidige schoolplein aan de Knip 1, de naam van het nieuwe gebouw en het bijbehorende logo onthuld.

 • Uitnodiging raadsavond 15 januari

  (14-01-2020)
  logo westerkwartier

  U bent van harte welkom tijdens de raadsavond op woensdag 15 januari.

 • Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt nieuwe leden

  (14-01-2020)
  leden werkgroep Zuidhorn en Grootegast

  Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt nieuwe leden.

 • Wijzigingen inzameling afval gemeente Westerkwartier

  (10-01-2020)
  Afval

  De wijzigingen die per 1-1-2020 zijn doorgevoerd in de inzameling van het afval hebben voor onduidelijkheid en vele reacties, met name vanuit de voormalige gemeente Leek, gezorgd. Met ingang van het nieuwe jaar zijn de routes die de auto’s van de reinigingsdienst en milieuboer rijden gewijzigd. De veranderingen zijn het grootst in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) en de voormalige gemeente Leek. Omdat de voor 2020 benodigde contracten pas in een laat stadium afgesloten konden worden is de communicatie hierover summier geweest. Om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen wordt in dit bericht het een en ander uitgelegd.

 • Campagne tegen drugslabs in buitengebied provincie Groningen

  (08-01-2020)

  Meld Misdaad Anoniem lanceert vandaag een campagne tegen drugslabs in buitengebieden in Drenthe, Fryslân en Groningen.

 • Geen nieuwjaarsreceptie, wel Summerproat!

  (08-01-2020)
  proosten met glazen

  Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Westerkwartier wensen u een mooi en gezond 2020. De gemeente Westerkwartier organiseert geen nieuwjaarsreceptie, want vorig jaar is een nieuwe traditie geboren: Summerproat!

 • P10 start 2020 met 21 leden door toetreding gemeente Westerkwartier

  (08-01-2020)
  foto lucht niehove

  BEETSTERZWAAG | De P10 start het nieuwe jaar met 21 leden. Per 1 januari is de gemeente Westerkwartier toegetreden tot dit netwerk van grote plattelandsgemeenten. De Groningse gemeente heeft ruim 63.000 inwoners die wonen in 41 dorpen, verspreid over een uitgestrekt landelijk gebied. Veel grondoppervlak, kleine kernen en een lage bevolkingsdichtheid zijn kenmerken van alle P10-gemeenten.

 • Omgevingsvergunning verleend voor mountainbikeparcours Zuidhorn

  (07-01-2020)
  Mountainbike

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op basis van wettelijke voorschriften besloten de omgevingsvergunning voor een mountainbikeparcours (MTB-parcours) in Zuidhorn te verlenen. De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.

 • Wethouder Nederveen geeft aftrap voorbereidingen Prokkelweek

  (07-01-2020)
  logo prokkel

  Woensdag 15 januari 2020 geeft wethouder Bert Nederveen om 10.00 uur tijdens een startbijeenkomst de officiële aftrap voor de voorbereidingstijd tot de Prokkelweek. Dit vindt plaats op de werklocatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Nieuwe erepenning voor gemeente Westerkwartier

  (19-12-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe erepenning in het leven te roepen. Eerder bestonden de Abel Tasman Erepenning in Grootegast en de gemeentelijke legpenning van Leek, inclusief de jeugdpenning en de Leekster Tak. Nu wordt één opvolger voorgesteld: de Abel Tasman Erepenning gemeente Westerkwartier.

 • In 2020 eerste Kinderdichter van het Westerkwartier benoemd

  (19-12-2019)

  De gemeente Westerkwartier krijgt een Kinderdichter in 2020. De kinderdichter, die een jaar lang als een soort ambassadeur van kinderpoëzie door de gemeente Westerkwartier trekt, is een initiatief van de Stichting Poëziepaleis uit Groningen.

 • Westerkwartier wil eerste landelijk dorpenfestival naar Tolbert halen

  (19-12-2019)

  De gemeente Westerkwartier stelt zich met een bidbook kandidaat voor de organisatie van het landelijk dorpenfestival. Op initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zal dit festival volgend jaar voor de eerste keer plaatvinden, waarbij beleidsmakers uit het hele land samen aan de slag gaan met plattelandsvraagstukken. Het bidbook dient de gemeente samen in met de Vereniging van Groninger Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Oldebert, de belangenvereniging van het dorp Tolbert. Gezamenlijk willen zij het dorpenfestival in juni 2020 in en rondom De Postwagen organiseren.

 • Ieder kind telt mee in het Westerkwartier

  (19-12-2019)
  logo westerkwartier

  In 2020 gaat het project ‘Ieder kind telt mee’ van start. Het project heeft als doel leerlingen van het basisonderwijs bewust te maken van de gevolgen van armoede en hoe het voelt om arm te zijn. Het project is een initiatief van Solidair Groningen& Drenthe en de Voedselbank Westerkwartier, die het samen met nog zes partners  van het Armoedepact Westerkwartier uitvoeren. De gemeente Westerkwartier betaalt mee aan het project.

 • Regels begraafplaatsen gemeente Westerkwartier vereenvoudigd

  (19-12-2019)
  logo westerkwartier

  Vanaf 1 januari 2020 werkt de gemeente Westerkwartier met één geharmoniseerde verordening op heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten en één beheerverordening voor alle begraafplaatsen. Dit heeft de gemeenteraad besloten op 11 december. 

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  (17-12-2019)
  kaartje

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak houdt in dat PAS niet langer gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor het verlenen van activiteiten, die leiden tot een toename van stikstof (stikstofdepositie) in Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft gevolgen voor woningbouw, industrie, infrastructuur en de landbouw. Meer hierover leest u op onze site www.westerkwartier.nl/pas

 • Wijzigingen afval 2020

  (17-12-2019)
  logo gemeente Westerkwartier

  Er vinden met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats in het inzamelen van de afvalstromen binnen het Westerkwartier. We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

 • Anti discriminatie voorziening

  (17-12-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Alle gemeenten zijn verplicht een antidiscriminatievoorziening in te richten.

 • Tijdelijke afsluiting Hogeweg De Horn

  (10-12-2019)
  logo westerkwartier

  In de periode van 9 december 2019 tot en met 29 mei 2020 voert BAM-infra werkzaamheden uit bij de spoorwegovergang Hogeweg in Den Horn voor het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden.

 • Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

  (06-12-2019)
  Groepsfoto van de geslaagden

  Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond.

 • Fietspad De Lindt Aduard krijgt zijn bomen terug

  (06-12-2019)
  logo westerkwartier

  Maandag 9 december om 15.30 uur plant wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi een speciale boom op de groenstrook langs het fietspad van De Lindt in Aduard. Hiervoor is de bruine beuk geselecteerd. Deze boom heeft een belangrijke betekenis voor De Lindt. De boom markeert de plek waar het water van De Lindt vroeger een aantakking had op een zeetong. Vanaf deze plek lag de wereld letterlijk aan de voeten van de Aduarders.

 • Buurtschap Schifpot bij Garnwerd krijgt naambord met juiste aanduiding

  (06-12-2019)
  Logo gemeente Westerkwartier

  Woensdag 11 december rond 11.45 uur onthult wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi samen met de heer Fokko Leutscher uit Garnwerd het naambord van de buurtschap Schifpot. Ze doen dit aan de zuidkant van het buurtschap in aanwezigheid van vertegenwoordigers van dorpsbelangen en aanwonenden.

 • Werkzaamheden Redendijk (Bakkerom), Boerakker

  (03-12-2019)

  In de Redendijk (Bakkerom) is op twee plaatsen asbest aangetroffen. Om dit op te ruimen is de Redendijk vanaf 29 november 2019 afgesloten.

 • Deeldienstauto’s op vijf gemeentelocaties in het Westerkwartier

  (28-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier start 28 november een pilot (proefproject) met elektrische deeldienstauto’s voor ambtenaren en inwoners.   

 • Prestatieafspraken 2020 woonbeleid Westerkwartier vastgelegd

  (28-11-2019)

  Donderdag 5 december 2019 ondertekenen de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2020. De ondertekening vindt plaats bij Wold&Waard, Lindensteinlaan 75 in Leek om 9.00 uur.

 • Grote belangstelling nieuwbouw Alberdaheerd II Marum

  (28-11-2019)

  Ten zuidoosten van het dorp Marum vindt de komende jaren de ontwikkeling plaats van de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II.

 • Burgemeester vraagt inwoners alert te zijn vanwege stijging aantal inbraken

  (28-11-2019)

  Zorg voor verlichting in en rondom de woning en wees extra alert op vreemde voertuigen die geparkeerd staan. Die oproep doet burgemeester Ard van der Tuuk naar aanleiding van het stijgende aantal inbraken van de laatste tijd in de gemeente Westerkwartier.

 • Burgemeester Van der Tuuk sluit schuur in Grootegast vanwege illegale hennepteelt

  (26-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Maandag 25 november is een schuur bij een woning in de omgeving van Grootegast voor een periode van zes maanden gesloten. In oktober van dit jaar werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

 • Jeugd Grootegast ziet kansen op het gebied van ontmoeten en veiligheid

  (25-11-2019)

  Op vrijdagochtend 22 november 2019 heeft de gemeente Westerkwartier samen met middelbare school De Woldborg een bijeenkomst georganiseerd met jeugd in Grootegast. Met deze jongeren is gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Deze bijeenkomst was onderdeel van het pilotproject GO! Noord Nederland.

 • Storing telefonie

  (25-11-2019)
  Telefoonstoring

  Update 26-11: de storing bij Tele2 is opgelost, we zijn telefonisch weer bereikbaar.

  We zijn op dit moment telefonisch niet bereikbaar via het reguliere vaste nummer ( +14 0594) door een landelijke storing bij Tele2. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via het algemene mailadres info@westerkwartier.nl

 • Robin Tinge en popkoor Leek bij afsluiting ‘Door het Westerkwartier met Ard' in BaronTheater

  (22-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier organiseert op vrijdag 22 november in het BaronTheater in Opende de tweede kennismakingsavond met nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk. Net als de succesvolle avond twee weken geleden in Zaal Balk in Zuidhorn gaat het om een interactieve bijeenkomst in een De Wereld Draait Door-setting. De presentatie is in handen van Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord. De datum van deze afsluitende avond is niet voor niets gekozen: de burgemeester viert vrijdag zijn 51e verjaardag!

 • Vanaf 25 november kleurt de gemeente Westerkwartier oranje

  (21-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november het gemeentehuis in Grootegast oranje en wordt het logo van Orange the world geprojecteerd op de gevel van het gemeentehuis. De zuilen bij de gemeentehuizen in Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn en het Novatecgebouw in Tolbert,  zijn voorzien van een oranje strik. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 • Langer parkeren in centrum Zuidhorn

  (15-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier heeft besloten de parkeerduurregeling in het centrum van Zuidhorn te verruimen van twee naar drie uur. Het gaat hier om het parkeren binnen de blauwe zone in de beide parkeergarages en het parkeerterrein aan de Wilhelminalaan. De halfuur parkeerplaatsen binnen de blauwe zone blijven ongewijzigd.
   

 • Installatie bestuur Gebiedsraad Middag-Humsterland

  (13-11-2019)
  Reitdiep

  Maandag 18 november is de installatie van de nieuwe voorzitter en nieuwe leden van de Gebiedsraad Middag-Humsterland. De installatie vindt plaats in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt ook afscheid genomen van de leden van de Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Westerkwartier, geeft dan het stokje door aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter Kor Berghuis.

 • Gemeente Westerkwartier investeert in LED-verlichting in openbare ruimte

  (11-11-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in het vervangen van de verouderde straatverlichting door duurzame LED-verlichting. De investering geldt voor de periode van 2020 -2023. Vanuit de voormalige gemeenten in het Westerkwartier is al een aanzet gedaan voor het vervangen van de bestaande armaturen in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Met genoemde investering voor de toepassing van LED-verlichting werkt de gemeente aan toekomstbestendige lichtbronnen in de openbare ruimte, die voldoen aan de eisen van deze tijd en waarmee ze weer jaren vooruit kan.

 • Wethouder Pastoor zet pleegouder in het zonnetje

  (11-11-2019)
  familie sipma

  Op woensdag  30 oktober 2019 vond de aftrap van de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd maar ook worden huidige pleegouders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.

 • Start nieuwbouw VV Aduard 2000: “We gaan beginnen!”

  (01-11-2019)
  logo vv aduard

  Op zaterdag 2 november om 10.00 uur geeft wethouder Elly Pastoor samen met het oudste en jongste lid van VV Aduard 2000 de officiële aftrap voor start van de bouw van het nieuwe club- en kleedgebouw aan de Burgemeester van Barneveldweg 21c in Aduard.

 • Nieuwe fase ‘t Roblespark in Grootegast

  (31-10-2019)

  De nieuwbouwwijk ‘t Roblespark in Grootegast breidt verder uit. In ’t Roblespark verrijzen moderne woningen met alle comfort van deze tijd, maar met een duidelijke knipoog naar het verleden. Er wordt gebouwd in de bouwstijlen uit de jaren ‘20 en ‘30. Zo ontstaat er samenhang tussen de bebouwing en de omgeving, wat de kwaliteit van de woonwijk ten goede komt.

 • Noordenveld en Westerkwartier zien geen heil in beroep bij Raad van State

  (30-10-2019)
  Gaspit

  De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes. In dit besluit staat de minister toe dat de capaciteit van de gasopslag mag toenemen van 5 miljard naar 6 miljard Nm3 door een verruiming van het drukbereik. De gemeenten zien af van het beroep omdat zij hebben laten onderzoeken of het beroep juridisch kans van slagen heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn.

 • Week van de Pleegzorg Westerkwartier

  (30-10-2019)

  Van woensdag 30 oktober 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats.

 • Gemeente Westerkwartier roept leefbaarheidsprijs in het leven

  (30-10-2019)

  De gemeente Westerkwartier stelt een leefbaarheidsprijs in voor vrijwilligers die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Er komt een jury- en een publieksprijs.

 • Activiteiten 75-jaar vrijheid

  (24-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  In april – mei 2020 staan we in het Westerkwartier uitgebreid stil bij het feit dat wij 75 jaar in vrijheid leven. Als gemeente kunnen we een financiële bijdrage leveren (subsidie) aan uw activiteiten om dit te vieren en herdenken. Maar we hebben wel snel uw plannen (met begroting) nodig.

 • Mantelzorgers in het zonnetje!

  (24-10-2019)
  hart en zon

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. In het najaar zet Sociaal Werk De Schans, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier, mantelzorgers in het zonnetje tijdens de ‘Week van de mantelzorg Westerkwartier’. Dit als blijk van waardering voor hun geweldige inzet.

 • Kindpakket Westerkwartier maakt kinderwensen mogelijk

  (24-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Vrijdagmiddag 1 november gaat Kindpakket Westerkwartier live. Het kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Voor elk kind is € 250,- beschikbaar en te besteden bij winkeliers in de gemeente Westerkwartier. Wethouder Bert Nederveen geeft 1 november tussen 13.00 uur en 14.30 uur de aftrap voor het kindpakket in Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10 in Ezinge.

 • Wethouder Nederveen zwaait jonge mantelzorgers uit voor FUNdag

  (21-10-2019)

  Donderdag 24 oktober organiseert Sociaal Werk De Schans een geheel verzorgde FUNdag voor jonge mantelzorgers (JMZ’ers) uit de gemeente Westerkwartier. In totaal gaan zo’n 80 kinderen mee, waarvan 45 jonge mantelzorger zijn.

 • Zevenhuizen klaar voor realisatie MFC in dorp

  (18-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Het college van de gemeente Westerkwartier heeft ingestemd met het voorstel van de Stichting MFC7huizen tot de bouw van een nieuw multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het voorstel tot medefinanciering.

 • Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

  (17-10-2019)
  programmabegroting 2020 in een oogopslag

  “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier. Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

 • Nieuw veiligheidsbeleid in Westerkwartier. Denkt u mee?

  (15-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Westerkwartier gaat voor de komende 4 jaar nieuwe prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid vaststellen. Dat doen we onder meer graag samen met onze inwoners, van jong tot oud. Daarom zijn we de komende maanden op verschillende plekken in de gemeente te vinden, op de markt, op school en in het verzorgingshuis.

 • Laadpalen in het Westerkwartier

  (15-10-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de plaatsing van laadpalen in het openbare gebied een impuls gegeven door in te stemmen met een plan voor het plaatsen van laadpalen , de plaatsingsleidraad (2019-2022) en de aanpak voor het vervolgproces. Dit alles moet het realiseren van laadpalen in de gemeente makkelijker maken en de uitrol versnellen zodat individuele aanvragers voor een laadpaal in het openbare gebied hierdoor meer gefaciliteerd worden.

 • Alles over veilig wonen op Veilig Wonen Beurs in Tolbert

  (10-10-2019)
  logo veilig wonen beurs

  De gemeente Westerkwartier organiseert samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen, het Huurdersplatform Westerkwartier en de Veiligheidsregio Groningen de Veilig Wonen Beurs. De beurs is vrijdag 11 oktober aanstaande van 13.00-21.00 uur in De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert. De toegang is gratis. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi spreekt om 14.00 uur de bezoekers kort toe.

 • Week van de Veiligheid: stop heling

  (10-10-2019)

  Deze week is de Week van de Veiligheid. Centraal dit jaar staat heling; het handelen in, maar ook het bezitten en kopen van gestolen goederen. De politie probeert helers te stoppen, maar ook u kunt heling bestrijden.

 • Samen werken aan een Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

  (04-10-2019)
  logo huis voor de sport groningen

  Op 23 en 24 september jl. organiseerden Huis van de Sport Groningen en gemeente Westerkwartier een kick-off bijeenkomst als start voor het  lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Twee geslaagde bijeenkomsten met volop inspiratie en energie voor het vervolg. Naast de keuze voor de thema’s kwam duidelijk naar voren dat het woord ‘samen’ heel belangrijk is. Dit zal de rode draad worden in het Lokaal Sportakkoord
   

 • Meerkostenregeling

  (01-10-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (meerkostenregeling).

 • Exposities locaties Westerkwartier

  (01-10-2019)
  gemeentemuseum logo

  De komende maanden exposeren diverse lokale kunstenaars bij de balies van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Peuteropvang Westerkwartier

  (30-08-2019)
  Opening peuterspeelzaal

  Op woensdag 28 augustus heeft wethouder Elly Pastoor de nieuwe locatie van peuteropvang Ukkepuk bij cbs de borgstee in Grijpskerk geopend. Voorheen was dit het Peuterpleintje aan het Kerkplein.

 • Vernieuwde P + R Leek klaar voor gebruik

  (30-08-2019)
  Vernieuwde P en R Leek

  Na een lange periode hard werken is de vernieuwde P+R bij de A7 op in Leek klaar voor gebruik. Er stoppen in de spits 12 bussen per uur richting Groningen, lang wachten op de bus is dus niet nodig.

 • Wijzigingen busroute tussen Grootegast en Leek

  (28-08-2019)
  Dientregeling

  Buurtbussen rond Leek krijgen nieuwe dienstregeling
   

 • Klik & Tik en Digisterker

  (13-08-2019)
  mannetje achter computer

  Gratis cursussen: Klik & Tik en Digisterker.

 • Weegoverzichten afval beschikbaar via MijnOverheid

  (30-07-2019)
  Meld u aan bij MijnOverheid

  Als u wilt weten hoeveel kilo's afval u heeft aangeleverd, kunt u tussentijdse weegoverzichten raadplegen via MijnOverheid. We versturen twee maal per jaar een overzicht van de door u aangeboden kilo’s. Het eerste overzicht is op 30 juli 2019 verstuurd.

 • Eerste koe-oversteekplaats in gemeente Westerkwartier in Aduard

  (23-07-2019)
  Koe-oversteekplaats

  In gemeente Westerkwartier heeft melkveehouderij Van der Vis aan de Gaaikemadijk in Aduard de primeur van een gerealiseerde koe-oversteekplaats. Woensdagmorgen 24 juli stelt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de koe-oversteekplaats officieel in gebruik.

 • Provincie Groningen en gemeente Westerkwartier in beroep tegen toestemming gaswinning Pieterzijl Oost

  (18-07-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Vorige maand stemde de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in met gaswinning in Pieterzijl Oost. In zijn instemmingsbesluit gaf de minister tevens toestemming voor hydraulische putstimulatie (fracken). De provincie Groningen en gemeente Westerkwartier zijn het niet eens met het besluit van de minister en stellen een beroep in bij de Raad van State. Naast de provincie en de gemeente gaan een 11 tal dorpsbelangen uit de omgeving van het gasveld in beroep. Hierover heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden.

 • Andere plannen voor Tussen de Gasten Zuidhorn

  (15-07-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  De nieuwbouwplannen voor het gebied Tussen de Gasten in Zuidhorn worden gewijzigd. Voor dit gebied tussen De Oostergast en De Gast in Zuidhorn is vorig jaar een gebiedsvisie opgesteld. Het oorspronkelijke doel van de voormalige gemeente Zuidhorn was om op die plek een innovatieve woonwijk te ontwikkelen. De gebiedsvisie, die in samenspraak met omwonenden en belangstellenden is opgesteld is uiteindelijk vanwege het gebrek aan voldoende draagvlak niet door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Ard van der Tuuk voorgedragen als burgemeester van de gemeente Westerkwartier

  (09-07-2019)
  Ard van der Tuuk

  De raad van de gemeente Westerkwartier heeft dinsdag 9 juli tijdens een extra raadsvergadering in Zuidhorn Ard van der Tuuk unaniem aanbevolen als eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

 • Cursisten behalen taaldiploma Beter leren Lezen en Schrijven

  (05-07-2019)
  Taalcursisten

  Het was op 4 juli een feestelijke middag bij Novatec. 8 cursisten hebben een erkend taaldiploma op verschillende niveaus behaald. De BLS (Beter leren Lezen en Schrijven) cursus is verzorgd door het Alfa-college en wordt wekelijks gegeven in één van de leslokalen van Novatec, het leer-werkbedrijf van de gemeente Westerkwartier.

 • Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente

  (05-07-2019)
  Ervaringen met de WMO in de gemeente Westerkwartier

  Ruim 58% van de cliënten, die in 2018 een Wmo-voorziening hebben ontvangen van de gemeente heeft meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek. In zijn algemeenheid zijn de cliënten positief over het contact met de gemeente. Het Sociaal Plan Bureau Groningen (SPB) heeft in opdracht van de gemeente Westerkwartier het onderzoek uitgevoerd.

 • Feestelijke viering 3-jarig bestaan ompaklocatie Topbrands Aduard

  (04-07-2019)

  Op woensdag 3 juli vierde Topbrands het 3-jarige bestaan van de ompaklocatie in Aduard. Het Sociaal werkbedrijf bedrijf Novatec van de gemeente Westerkwartier is in juli 2016 gestart met 15 medewerkers bij Topbrands, inmiddels werken er vanuit de arbeidsmarktregio Groningen 40 medewerkers. Wethouder Elly Pastoor:”De ompaklocatie is in de afgelopen 3 jaar uitgegroeid tot een belangrijke werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vervult daarmee een belangrijke functie in de regio.”

 • Gemeente Westerkwartier ontvangt definitieve gemeentewapen

  (21-06-2019)
  overhandiging wapendiploma

  Op vrijdag 21 juni overhandigt de Hoge Raad van Adel het wapendiploma van het nieuwe gemeentewapen aan burgemeester Koos Wiersma. De gemeente gaat het wapen onder andere gebruiken op de ambtsketen, trouwboekje, stempels en kleding van de bodes en buiten gewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • Ambities college Westerkwartier: een kwestie van gewoon doen

  (20-06-2019)
  logo gemeente westerkwartier

  Samen Westerkwartier maken is een kwestie van gewoon doen. Plannen maken waar dat nodig is en energie steken in het bereiken van concrete, tastbare resultaten voor de inwoners van de gemeente Westerkwartier. Dat is de koers van het college van burgemeester en wethouders voor de komende bestuursperiode.

 • Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

  (18-06-2019)

  De woningbouw in Grijpskerk komt van de grond met de ontwikkeling van locatie Meindertsma. Donderdag 20 juni aanstaande is de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kroonsfeld BV voor de ontwikkeling van deze locatie. 

 • Eikenprocessierups aangetroffen

  (14-06-2019)
  Pas op! Processierups

  Op verschillende plekken binnen de gemeente is de eikenprocessierups weer aangetroffen. De eiken waarop ze tot nu zijn ontdekt zijn voorzien van een rood-wit waarschuwingslint met de tekst Pas op eikenprocessierups! Begin juli verwijdert een gespecialiseerd bedrijf de rupsen uit de gemeentelijke bomen. De komende tijd voert de gemeente extra controles uit.

 • Bomenkap langs de Lindt, Aduard

  (12-06-2019)
  Populier

  De gemeente heeft besloten de bomen langs het fietspad van Aduard naar de Nieuwklap te kappen. Door de storm van afgelopen week zijn de bomen zo erg beschadigd dat snoeien om ze in stand te houden niet meer mogelijk is. In de huidige staat leveren de bomen gevaar op voor de gebruikers van het fietspad. Het fietspad is daarom direct na de storm afgezet.

 • "Abel Tasman is de geboorteplaats van Tasmanië"

  (12-06-2019)
  Steve Wass en Koos Wiersma onthullen komborden

  Het Tasmaanse raadslid Steve Wass en burgemeester Koos Wiersma hebben vandaag, 12 juni, een nieuw vriendschapsbord onthuld. Ze deden dat samen in Lutjegast, de geboorteplaats van Abel Tasman, de Europese ontdekker van zowel Tasmanië als Nieuw-Zeeland. De Tasmaanse vertegenwoordiger is in Nederland voor een tweedaags bezoek aan het Westerkwartier.

 • Een laadpaal bij u in de buurt voor uw elektrische auto? Dat kan!

  (06-06-2019)
  laadpaal

  Om elektrisch vervoer in gemeente Westerkwartier te stimuleren, willen we voor bewoners, forenzen en bezoekers een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner met een elektrische auto en zonder eigen oprit, kunt u vanaf 1 juli zelf een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Daarmee laadt u bovendien met duurzaam opgewekte energie uw auto op.

 • Tasmaanse winnaar Abel Tasman Art Prize bezoekt Westerkwartier

  (29-05-2019)
  Katelyn Geard

  Op maandag 17 juni komt Katelyn Geard vanaf het Australische eiland Tasmanië naar de gemeente Westerkwartier. Met haar levensgrote zelfportret heeft ze de Abel Tasman Art Prize gewonnen waardoor ze nu drie weken naar Nederland komt. Hier ontdekt Katelyn waar de ontdekker van haar eiland vandaan komt. Op het gemeentehuis in Grootegast wordt ze op 17 juni officieel ontvangen door de burgemeester en wethouders.

 • GO! Noord Nederland gezonde leefomgeving:

  (29-05-2019)
  Bijeenkomst Grootegast

  Grootegast ziet kansen op het gebied van bewegen en ontmoeten

  Op maandagavond 27 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject Go! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Grootegast.

 • Aanslag gemeentelijke Belastingen

  (24-05-2019)

  In het weekend van 25 mei is de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. We kunnen ons voorstellen dat de aanslag vragen oproept. Daarom hebben we op onze website een pagina ingericht waarop u veel informatie kunt vinden over de heffing van gemeentelijke belastingen.

 • Volop belangstelling voor nieuwbouw Alberdaheerd II in Marum

  (23-05-2019)
  Alberdaheerd2

  Ten zuidoosten van het dorp Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk Alberdaheerd II ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand). De kavels zijn minimaal 400 m2 groot. Sinds het online gaan vorig jaar oktober van het belangstellendenformulier, hebben al ruim honderd mensen zich ingeschreven als belangstellende voor dit nieuwbouwprojec t.

 • Start aanleg fase 2 nieuwbouwwijk Zevenhuizen Oost

  (23-05-2019)
  Bouwproject Zevenhuizen fase 2

  In juli 2016 is gestart met de aanleg van de 1e fase van het woningbouwplan Zevenhuizen Oost. De belangstelling voor dit plan is zo groot, dat alle beschikbare bouwkavels en projectmatige woningen in fase 1 inmiddels zijn verkocht. Hoog tijd dus om te starten met de aanleg van fase 2!

 • Koploperproject Westerkwartier start in september

  (22-05-2019)
  logo

  Begin september gaat het nieuwe Koploperproject Westerkwartier van start met 10 tot 15 gelijkgestemde ondernemers. Koplopers zijn ondernemers die ervoor kiezen om het bedrijf toekomstbestendig te maken of te houden.

 • Loco-burgemeester opent eerste Internationale Shanty Festival Westerkwartier in Grootegast

  (17-05-2019)

  Zaterdag 18 mei organiseert het Abel Tasman Koor voor het eerst in Grootegast het Internationaal Shanty Festival Westerkwartier. Naast tien Nederlandse koren doen twee koren uit Duitsland mee.

 • GO!Noord gezonde leefomgeving: Aduard ziet kansen op het gebied van veiligheid, bewegen en ontmoeten

  (17-04-2019)
  Moodbord Aduard

  Op maandagavond 8 april jl. heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject Go!Noord in Aduard een bewonersbijeenkomst georganiseerd over gezonde leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden.

 • Koopzondagen winkels gemeente Westerkwartier 2019

  (16-04-2019)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben de koopzondagen voor 2019 vastgesteld voor hun grondgebied, met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Leek. Op een vastgestelde koopzondag mag een winkel voor het publiek geopend zijn. Voor de koopzondagen zijn geen tijden vastgesteld.

 • Aantal banen Westerkwartier sterk gegroeid

  (09-04-2019)

  In 2018 is het aantal banen in het Westerkwartier met 750 toegenomen tot 22.890. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het LISA Werkgelegenheidsregister. De groei in het Westerkwartier bedraagt 3,4 % en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van 2,2%. Landelijk kwamen er 190.000 banen bij, de grootste groei sinds 2008.

 • Eerste exemplaren afscheidsboek voormalige gemeente Marum voor Henk Kosmeijer en Koos Wiersma

  (08-04-2019)

  Donderdag 11 april aanstaande overhandigen Koos Vos en Cobi Olijve uit Marum de eerste exemplaren van het afscheidsboek over de voormalige gemeente Marum. Ze doen dit aan de oud-burgemeester van de voormalige gemeente Marum, Henk Kosmeijer en aan Koos Wiersma, waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier. De overhandiging is in de raadzaal van de gemeentelijke locatie, Molenstraat 45 in Marum.

 • Westerkwartier wil bijdragen aan opgaven Nationaal Programma Groningen

  (04-04-2019)

  De gemeente Westerkwartier wil in gesprek met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) over de bijdrage die de gemeente kan leveren aan de maatschappelijke vraagstukken in de regio. In een brief verzoekt het college van burgemeester en wethouders het bestuur van het NPG met de gemeente Westerkwartier om tafel te gaan.

 • Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

  (25-01-2019)

  Het college van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft afgesproken, dat er in de nieuwe gemeente 6 koopzondagen komen. Welke zondagen dit zijn, bepaalt de gemeente in overleg met de ondernemers.  Per kern kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Voor supermarkten wordt toegestaan dat deze iedere zondag tussen 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn.

 • Coalitieakkoord Westerkwartier gepresenteerd

  (24-12-2018)
  Pen

  Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Het akkoord met de titel ‘Samen Westerkwartier maken!’ is hier te raadplegen.

Archief