Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • Planning werkzaamheden centrumplan Marum

  (18-03-2019)
  Wegwerkzaamheden

  De afgelopen maanden is er veel werk verzet in het centrum van Marum. De nieuwe Lidl is geopend en de wegen en de parkeerplaats rondom de Grote Hoorn zijn tiptop in orde gebracht.

  Ook de komende maanden staan er (weg)werkzaamheden op de agenda. Zo pakken we de kruispunten in het centrum aan en krijgt de parkeerplaats op de Wending (voor de oude Lidl) een facelift.

 • Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier starten project ‘Werken in de Zorg’

  (15-03-2019)

  In de Week van Zorg en Welzijn, die van 11 tot en met 16 maart plaatsvindt, hebben honderden zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland hun deuren opengezet. Het doel van deze week is het imago van de sector zorg en welzijn te verbeteren en mensen te motiveren te kiezen voor een baan en/of opleiding in deze sector. Ook in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier is er een toenemende vraag naar personeel in de zorgsector. Daarom zijn zij deze week gestart met het project ‘Werken in de Zorg’.

 • Eerste paal nieuwbouw Brede School Oostindie in Leek

  (15-03-2019)
  schoolgebouw van bovenaf

  Op maandag 18 maart 2019 om 11.00 uur start de bouw van de nieuwe brede school in de wijk Oostindie in Leek. Samen met een aantal kinderen zal wethouder Elly Pastoor het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. Bij dit moment hebben de overige kinderen van beide scholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam en de kinderopvang SKSG ook een rol. Verder zijn de bestuurders van de partners SKSG en schoolbestuur Stichting Quadraten en bouwer/ontwerper BAM en Inbo-architecten en andere betrokkenen aanwezig.

 • Zaterdag 30 maart Nieuwbouwbeurs in Leek

  (14-03-2019)

  Ook dit jaar is er in Leek weer een Nieuwbouwbeurs tijdens de NVM open huizen dag.

 • Westerkwartier betrokken bij herbestemming gaslocatie Grijpskerk

  (14-03-2019)

  Donderdag 14 maart heeft een afvaardiging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra een toelichting gegeven op de intentie om het contract met GasTerra voor gasopslag Grijpskerk in 2021 op te zeggen. Ook is gesproken over de gevolgen hiervan.

 • Woning Grootegast gesloten vanwege illegale hennepteelt

  (13-03-2019)

  Woensdag 13 maart is een woning in de omgeving van Grootegast voor een periode van zes maanden gesloten. In januari van dit jaar werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

 • Marktplein Grootegast in de avonduren en vrijdagochtend gesloten voor voertuigen

  (13-03-2019)
  Verbodsbord marktplein Grootegast

  Sinds begin maart 2019 is het Marktplein in Grootegast gesloten voor voertuigen. De sluiting geldt tussen 18.30 - 6.00 uur.

 • Opening overdekte jongerenontmoetingsplek Leek

  (12-03-2019)

  Met trots presenteren twee leerlingen van het technasium rsg De Borgen de nieuwe overdekte jongeren ontmoetingsplek (JOP) op de hoek van de Nijenoertweg en de Lindensteinlaan te Leek. Eindelijk is het dan zo ver, de jongeren kunnen er gebruik van maken. 

 • Militaire oefening van 18 tot en met 22 maart

  (12-03-2019)
  F16

  Bericht van de Koninklijke Landmacht

  Van18 t/m 22 maart 2019 wordt een militaire oefening gehouden die zich afspeelt in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het gaat om een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

 • Wegafsluiting Fanerweg Zuidhorn 25-28 maart 2019

  (12-03-2019)

  Informatie van BAM infra

 • Informatieavond over pleegzorg

  (12-03-2019)

  Nog altijd hebben we in Nederland te weinig pleegouders, zo ook in de gemeente Westerkwartier. Wil je weten of het pleegouderschap iets voor jou is? Op maandag 18 maart om 20.00 uur organiseren we samen met Elker Pleegzorg een informatieavond over het pleegouderschap in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66.

 • Landschapscompensatie hoogspanningsverbinding TenneT

  (12-03-2019)
  Provincie Groningen

  Bericht van de provincie

  Groningen, 12 maart 2019 - TenneT legt in de provincie Groningen een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Voor deze aanleg heeft de stuurgroep Landschapscompensatie 380kV op 26 februari 2019 een programmaplan vastgesteld met compenserende maatregelen voor het landschap.

 • Overgangsjaar zondagse openingstijden voor alle supermarkten Westerkwartier

  (12-03-2019)

  Voor alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier geldt voor de rest van dit jaar een overgangsperiode voor de openingstijden op zondag. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in de winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier op te nemen dat supermarkten in de gehele gemeente Westerkwartier gedurende 2019 op zondag open mogen van 13.00 uur tot 18.00 uur.

 • Gemeente Westerkwartier verkoopt woning Raadhuisstraat 14 Marum

  (11-03-2019)

  De aanpassingen van Centrumplan Marum zijn vrijwel afgerond. De gemeente Westerkwartier heeft daarom besloten de vrijstaande (gemeente)woning aan Raadhuisstraat 14 te Marum af te stoten en te verkopen.

 • Inwonerpanels

  (07-03-2019)

  Wij vinden uw mening heel belangrijk. Op verschillende manieren vragen we u naar uw mening. Eén daarvan is via ons Westerkwartierpanel. Ook vinden we het belangrijk om de mening van onze eigen inwoners te vergelijken met de mening van inwoners in andere delen van de provincie Groningen. Daarom is provincie breed het Groninger Panel opgericht.

 • Gemiddelde lastendruk inwoners gemeente Westerkwartier daalt licht

  (07-03-2019)
  Geld

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn hadden in 2018 verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Bij de voorbereidingen op de herindeling is afgesproken, dat de gemiddeld gewogen lastendruk (bestaand uit deze drie belastingen) in 2019 ten opzichte van 2018 niet stijgt. Eind 2018 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing vastgesteld, nu doet het college aan de gemeenteraad een voorstel voor de tarieven OZB.

 • College Westerkwartier aan de slag tijdens NL doet op vrijdag 15 maart!

  (07-03-2019)

  Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart aanstaande is er weer de actie NL Doet. Deze landelijke actie van het Oranjefonds zet het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. De gemeente Westerkwartier staat achter deze actie en draagt ook haar steentje bij.

 • Onthulling Energiepad stationsgebied Zuidhorn

  (07-03-2019)

  Maandag 11 maart, 9.50 uur onthult wethouder Hielke Westra samen met leerlingen van Brede school De Noordster het Energiepad op en nabij het stationsgebied in Zuidhorn. Ontvangst is om 9.00 uur in de ‘Jouw-energie-van-morgen-truck’. Deze staat geparkeerd voor werklocatie Zuidhorn, Hooiweg 9.

 • Takkenroute gemeente Westerkwartier

  (06-03-2019)
  Takken

  In het voorjaar wordt in de gemeente Westerkwartier de zogenaamde takkenroute gereden. Hoeksema’s Regionale Milieudienst (HRM) verzorgt dit voor het gebied van de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn. Voor het gebied van de voormalige gemeente Leek verzorgt de gemeente de inzameling zelf. In het gebied Middag rijdt in 2019 de gemeente Het Hogeland de takkenroute.

 • Aandacht voor pleegouderschap tijdens de Week van de Zorg en Welzijn

  (05-03-2019)
  foto vier kinderen

  De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. In dit kader vragen we aandacht voor het pleegouderschap.

 • Vermelding stembureau op de stempas

  (04-03-2019)

  Bij de gemeente komen meldingen binnen van mensen die aangeven dat op hun stempas niet het stembureau vermeld staat dat het dichtst bij hen in de buurt is. De meldingen komen met name van mensen die in het grensgebied van beide waterschappen wonen. Dit was niet de bedoeling, maar is in een aantal gevallen toch gebeurd. Wij zijn hier pas achter gekomen toen de stempassen al in de gemeente verspreid waren. Onze excuses hiervoor.

 • Wegafsluiting in Marum

  (04-03-2019)

  Maandag 11 maart starten de werkzaamheden voor de aanpassing van de aansluiting van de Grote Hoorn (de Bypass van het centrum van Marum) op de Hoornweg. Tijdens deze werkzaamheden is de kruising Lindsterlaan/Hoornweg voor een periode van vier weken afgesloten voor alle verkeer. Diverse omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.

 • Voortzetting vriendschapsbanden met Kingborough en Tasman District

  (28-02-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft dinsdag 19 februari 2019 besloten de vriendschapsbanden met Kingborough (Australië) en Tasman District (Nieuw-Zeeland) voort te zetten. Deze vriendschapsbanden zijn in de voormalige gemeente Grootegast ontstaan. De contacten tussen Lutjegast, de geboortegrond van Abel Tasman en de plekken Kingborough en Tasman District, die hij als eerste westerling ontdekte, zijn altijd een natuurlijke basis geweest voor deze verbondenheid.

 • V.V.Aduard 2000 krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

  (28-02-2019)

  Voetbalvereniging Aduard 2000 krijgt als eerste club in Noord Nederland een nieuwe accommodatie die zeer toekomst bestendig is. Het nieuwe onderkomen wordt uiterst duurzaam door b.v. het installeren van en warmtepomp en is geheel gasloos. De nieuwe accommodatie zal dit jaar in nauwe samenwerking met de vereniging vorm gaan krijgen.

 • Verkeerssituatie Aduard/Nieuwklap

  (26-02-2019)

  De verkeerssituatie in Aduard/Nieuwklap is vanaf 25 februari gewijzigd.

 • Snel internet in het buitengebied

  (26-02-2019)
  glasvezel

  Op veel adressen in het buitengebied is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. De gemeente is dan ook blij dat er initiatieven zijn om deze situatie te veranderen.

  Lees hier verder

 • Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

  (21-02-2019)

  Op initiatief van de voormalige Intergemeentelijke Dienst (ISD Noordenkwartier) en het Sociaal Werkbedrijf Novatec is eind september 2018 het project ‘Werken aan werk’ voor statushouders gestart. Het pilotproject biedt 19 statushouders uit Syrië en Eritrea de mogelijkheid naast de inburgering, voor de duur van zes maanden, werkervaring op te doen en hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en toeleiding naar toekomstig regulier werk.

 • Op zoek naar een nieuwe burgemeester!

  (20-02-2019)

  En u kunt meedenken.

 • Aanvragen minimabeleid kan vanaf mei 2019

  (19-02-2019)

  Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent.

 • Informatie van Rijkswaterstaat

  (19-02-2019)

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

 • Ver weg wonen en toch op tijd komen – Actie Dag van de Leerplicht

  (19-02-2019)

  Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' op 21 maart 2019 wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Het thema van dit jaar in de gemeente Westerkwartier is ‘Ver weg wonen en toch op tijd komen’. Leerlingen die in onze gemeente wonen moeten soms ver fietsen om op school te komen. Team Leerlingzaken wil daarom op de ‘Dag van de Leerplicht’ hier extra aandacht aan besteden.

 • Vervanging hoofdriool Menso Fockemalaan te Niekerk

  (19-02-2019)

  Uit rioolinspectie is gebleken dat het hoofdriool tussen menso Fockemalaan huisnummer 44 en 58 te Niekerk erg aangetast is . Dit betekent dat het cement van de buis is opgelost door rioolgas. Hierdoor is de buiswand erg dun en onvoldoende sterk geworden. Omdat dit een onwenselijke situatie is en kan leiden tot gevaarlijke situaties heeft de gemeente besloten het hoofdriool op korte termijn te vervangen. Hiervoor heeft de gemeente aannemers-bedrijf Witteveen Surhuisterveen gevraagd.

 • Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

  (18-02-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

 • Informatie over betalingstermijnen gemeentelijke belastingen

  (15-02-2019)
  Geld

  We krijgen geregeld vragen over de heffing van de belastingen. Graag geven we hierover uitleg.

 • Leefbaarheidsadviseurs en dorpencontactfunctionaris

  (14-02-2019)
  Kaart westerkwartier

  Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de nieuwe gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente drie leefbaarheidsadviseurs en een dorpencontactfunctionaris aangesteld. Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

 • Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier adviseren minister Wiebes niet in te stemmen met gewijzigd opslagplan Norg

  (14-02-2019)

  Om optimaler gebruik te kunnen maken van de Ondergrondse Gasopslag Norg (in het vervolg Opslagplan Norg) vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister geeft lokale overheden de gelegenheid hem hierover te adviseren voordat hij een besluit neemt. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben hier gebruik van gemaakt. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen, neemt hij een ontwerpbesluit. Op het ontwerpbesluit kan door eenieder een zienswijze ingediend worden. Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg.

 • Meldpunt zorg en overlast

  (13-02-2019)

  Het Meldpunt biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat. Bent u ernstig bezorgd over of het wel goed gaat met uw buurman of buurvrouw, of andere mensen in uw omgeving, of zorgen ze voor overlast? Meld dat dan bij het Meldpunt Zorg en Overlast, via zorgenoverlast@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.

 • Stembureauleden voor Verkiezingen 2019

  (13-02-2019)
  Verkiezingen

  Woensdag 20 maart 2019 en donderdag 23 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats.

  • Op 20 maart voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen en voor de leden van het algemeen bestuur waterschap Noorderzijlvest en/of waterschap Fryslân.
  • Op 23 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

  Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar stembureauleden.

 • Elf soorten vleermuizen op Nienoord Leek

  (08-02-2019)

  In opdracht van de gemeente heeft het ecologisch adviesbureau Buro Bakker, de afgelopen twee jaar, op meerdere plekken op Nienoord  ‘bat-detectors’ opgehangen. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was een idee te krijgen welke soorten vleermuizen er nu voorkomen op Nienoord in Leek.

 • Wegwerkzaamheden Auwemalaan

  (08-02-2019)

  Van 18 februari tot en met 12 april 2019 worden er diverse werkzaamheden aan de Auwemalaan en Lindensteinlaan uitgevoerd. Het laatste gedeelte van de Auwemalaan van De Boskamp tot aan de aansluiting rotonde Lindensteinlaan wordt afgesloten. De werkzaamheden vallen onder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek (HOV), waarmee we voor betere busverbindingen en een grotere verkeersveiligheid zorgen.

 • Aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in de bus

  (29-01-2019)

  In de afgelopen dagen hebt u de aanslag afrekening kilo’s van 2018 ontvangen. De aanslag afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een afrekening van de kilogrammen (variabel deel).

 • Afspraak maken voor inwonerszaken

  (29-01-2019)

  Vanaf 1 januari 2019 zijn de vier locaties (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) geopend van 08:00 – 17:00 uur. Tussen 08:00 en 12:00 uur kunt u met en zonder afspraak terecht, na 12 uur alleen op afspraak.

 • Militaire oefening

  (29-01-2019)

  De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van 18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe,
  Groningen.

 • Oeverconstructie Zuidhorn

  (29-01-2019)

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

 • Wethouders nemen eerste exemplaar ‘Boordevol Lutjegast’ in ontvangst

  (25-01-2019)

  Zaterdag 26 januari 2019 nemen wethouders Elly Pastoor en Hielke Westra het eerste exemplaar van het boek ‘Boordevol Lutjegast’ in ontvangst. Dit vindt plaats om 13.00 uur in de Torenkerk aan de Abel Tasmanweg 75 te Lutjegast. Het boek is het supplement op het boek ‘De Huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880’ en telt 500 pagina’s. Het boek ‘Boordevol Lutjegast’ staat vol met nieuwe (oude) verhalen. Jan Lohmeijer en Jan Medema hebben het boek samengesteld. Zij geven zaterdag een presentatie over de totstandkoming van dit boek.

 • Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

  (25-01-2019)

  Het college van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft afgesproken, dat er in de nieuwe gemeente 6 koopzondagen komen. Welke zondagen dit zijn, bepaalt de gemeente in overleg met de ondernemers.  Per kern kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Voor supermarkten wordt toegestaan dat deze iedere zondag tussen 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn.

 • Eerste auto’s gemeente Westerkwartier gepresenteerd

  (24-01-2019)

  Maandag heeft de officiële overdracht plaats gevonden van een aantal nieuwe voertuigen voor het team Openbare Werken.

 • Coalitieakkoord in eenvoudige taal

  (22-01-2019)

  De gemeente Westerkwartier heeft een programma opgesteld. Hierin staan de plannen voor de periode 2019-2022. Dit is het zogenoemde coalitieakkoord. Het motto is: Samen Westerkwartier Maken! Het akkoord heeft 7 thema’s. Hierin leggen wij de thema’s kort uit. Ook geven we een paar voorbeelden van maatregelen per thema. De tekst is geschreven in taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands.

 • Onderhoud oever Van Starkenborghkanaal

  (22-01-2019)

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen. Eind maart zijn de werkzaamheden afgerond.

 • Bekendmakingen en publicaties tijdelijk op deze website

  (09-01-2019)

  De bekendmakingen en publicaties van de gemeente Westerkwartier publiceren we de komende periode op www.westerkwartier.nl. Inwoners kunnen zich op dit moment helaas niet aanmelden voor de zogenaamde ‘e-mailservice Bekendmakingen’ van Overheid.nl. Dit is de service waarbij je zelf kunt aangeven van welke bekendmakingen je een melding wilt ontvangen. Bij aanmelding voor de e-mailservice krijgen inwoners nu de melding dat de ‘postcode huisnummer combinatie onbekend’ is. Het Kadaster heeft de gegevens van de gemeente Westerkwartier nog niet verwerkt, waardoor de e-mailservice op dit moment niet werkt. Meer informatie hierover via de website www.overheid.nl.

  Bekendmakingen

 • Gemeente Westerkwartier publiceert wekelijks in De Krant en de Streekkrant

  (03-01-2019)

  Vanaf 1 januari 2019 publiceert de gemeente Westerkwartier haar gemeentenieuws in de Streekkrant en De Krant. Beide kranten zijn een uitgave van Media Totaal Noord in Roden. De verspreiding van beide kranten bestrijkt het hele Westerkwartier.

 • Gemeente Westerkwartier lanceert nieuwe website

  (02-01-2019)
  projectgroep

  De gemeente Westerkwartier is vanaf woensdag 2 januari 2019 te vinden op de nieuwe website www.westerkwartier.nl. Samen met inwoners heeft de gemeente gebouwd aan een vraaggerichte, overzichtelijke en goed leesbare website.

 • Coalitieakkoord Westerkwartier gepresenteerd

  (24-12-2018)
  Pen

  Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Het akkoord met de titel ‘Samen Westerkwartier maken!’ is hier te raadplegen.

 • Nieuwe website!

  (08-10-2018)

  Gemeente Westerkwartier lanceert nieuwe website.

Archief