Begraven of cremeren

Als iemand overlijdt, schakelen nabestaanden in de meeste gevallen een begrafenisondernemer in, die in overleg met de nabestaanden de uitvaart regelt. De begrafenisondernemer neemt veel praktische zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente Westerkwartier heeft 27 begraafplaatsen in eigen beheer.

Wat moet u weten

  • Een particulier graf wordt uitgegeven voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt u grafrechten en de begraafkosten. Na deze periode is het mogelijk om de grafrechten te verlengen
  • Degene die de grafrechten betaalt, is de rechthebbende van het graf. Dit is vaak een erfgenaam of familielid van de overledene. Deze persoon beslist wat er met het graf gebeurt en wie er mag worden bijgezet.
  • De rechthebbende van het graf ontvangt ongeveer 1 jaar voor eind van de grafrechten een brief van de gemeente om zijn wensen over het graf kenbaar te maken
  • De rechthebbende kan ervoor kiezen om afstand te doen van een eigen graf als de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken is.
  • Grafrechten kunt u ook laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende. Meestal is dit een andere erfgenaam of een ander familielid
  • Bij het overlijden van de rechthebbende van het particuliere graf moet het recht worden overgeschreven naar een nieuwe rechthebbende.
  • U regelt de overschrijving van de grafrechten bij de administratie van de gemeente.
  • Uw contactgegevens moeten actueel zijn, zodat we u kunnen bereiken. Anders kunnen de grafrechten vervallen aan de gemeente.

Mogelijkheden

U kunt kiezen uit een particulier graf, een urnennis of particulier urnengraf. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de as te verstrooien. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via 14 0594 of via het mailadres begraafplaatsen@westerkwartier.nl.

Grafbedekking

De grafbedekking en het gedenkteken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan afmetingen, fundering en de duurzaamheid van het materiaal. 

Melding en vergunning grafbedekking

Voor het plaatsen van een grafbedekking dient een schriftelijke melding te worden gedaan bij het college, meestal wordt dit door de steenhouwer geregeld. Voor gewenste grafbedekkingen die niet voldoen aan de voorwaarden in de Nadere Regels, is een vergunning vereist.

Onderhoud grafbedekkingen graven

U moet zelf het graf onderhouden en herstellen waarvan u rechthebbende of de belanghebbende bent. Het algemene onderhoud van de begraafplaatsen wordt door de gemeente gedaan.

Aanvullende informatie

Nadere Regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Westerkwartier 2020 en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 gemeente Westerkwartier zijn ook geplaatst op een landelijke website www.overheid.nl

Kosten

Bijlage Tarieven lijkbezorgingsrechten Gemeente Westerkwartier

Deze tarieventabel is onderdeel van de verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Westerkwartier.

1. Begraven, bijzetten van urnen en verstrooien van as

1.1Voor het begraven van een overleden persoon van 12 jaar en ouder€ 856,00
1.2Voor het begraven van een overleden persoon van 1 tot 12 jaar€ 426,00
1.3Voor het begraven van overleden kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen€ 212,00
1.4Voor het bijzetten van 1 of 2 asbussen tegelijkertijd in een urnennis, urnenzuil of columbarium en voor het verstrooien van as per asbus€ 76,00
1.5Voor het begraven van 1 of 2 asbussen tegelijkertijd in een graf of urnengraf€ 152,00
1.6Voor het begraven van een overledene in een algemeen graf op kosten van de gemeente inclusief gebruiksrecht van 10 jaar€ 1.176,00
1.7

Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op buitengewone uren.

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

Maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

50%
1.8Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op uitzonderlijke tijden na toestemming van de burgemeester100%

2. Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

2.1Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 1 overledene in een particulier graf: 
2.1.1.voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar € 1.926,00
2.1.2voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 30 jaar€ 2.890,00
2.1.3voor een 2-laags graf voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar€ 3.852,00
2.1.4voor een 2-laags graf voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 30 jaar€ 5.780,00
2.1.5voor 1 persoon van 12 jaar en ouder in een reeds ingericht particulier keldergraf voor een periode van 20 jaar€ 2.312,00
2.1.6voor 1 persoon van 12 jaar en ouder in een reeds ingericht particulier Keldergraf voor een periode van 30 jaar€ 3.470,00
2.1.7voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode van 20 jaar€ 962,00
2.1.8

voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode

van 30 jaar

€ 1.444,00
2.1.9

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen voor

een periode van 20 jaar

€ 480,00
2.1.10

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen voor

een periode van 30 jaar

€ 722,00

3. Verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf

3.1voor het verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf: 
3.1.1voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar€ 534,00
3.1.2voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar€ 962,00
3.1.3voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar€ 1.444,00
3.1.4voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar € 1.926,00
3.2.1voor een 2-laags graf voor 2 personen voor een periode van 5 jaar€ 1.068,00
3.2.2voor een 2-laags graf voor 2 personen voor een periode van 10 jaar€ 1.924,00
3.2.3voor een 2-laags graf voor 2 personen voor een periode van 15 jaar€ 2.888,00
3.2.4voor een 2-laags graf voor 2 personen voor een periode van 20 jaar€ 3.852,00
3.3.1voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode van 5 jaar€ 268,00
3.3.2voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode van 10 jaar€ 480,00
3.3.3voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode van 15 jaar€ 722,00
3.3.4voor kinderen vanaf 1 tot en met 12 jaar voor een periode van 20 jaar€ 962,00
3.4.1

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen

voor een periode van 5 jaar

€ 134,00
3.4.2

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen

voor een periode van 10 jaar

€ 240,00
3.4.3

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen

voor een periode van 15 jaar

€ 360,00
3.4.4

voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen

voor een periode van 20 jaar

€ 467,00

4. Verlenen en verlengen van een uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 asbussen in een urnengraf

4.1Voor het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 asbussen in een urnengraf: 
4.1.1voor een periode van 5 jaar€ 534,00*
4.1.2voor een periode van 10 jaar€ 962,00 *
4.1.3voor een periode van 15 jaar€ 1.286,00*
4.1.4voor een periode van 20 jaar€ 1.500,00 *

5. Verlenen en verlengen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur, urnenzuil of columbarium

5.1Voor het verlenen en verlengen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur, urnenzuil of columbarium: 
5.1.1voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar€ 534,00 *
5.1.2voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar€ 962,00 *
5.1.3voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar€ 1.286,00*
5.1.4voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar€ 1.500,00 *
5.2.1voor 4 asbussen voor een periode van 5 jaar€ 1.068,00 *
5.2.2voor 4 asbussen voor een periode van 10 jaar€ 1.924,00 *
5.2.3voor 4 asbussen voor een periode van 15 jaar€ 2.572,00 *
5.2.4voor 4 asbussen voor een periode van 20 jaar€ 3.000,00 *

6. Opgraven en herbegraven

6.1Toestemming opgraven van een stoffelijk overschot (exclusief kosten inschakeling gespecialiseerd bedrijf)€ 102,00 **
6.2Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf€ 360,00 *
6.3

Op verzoek tussentijds verwijderen van 1 of 2 asbussen tegelijkertijd

uit een graf of urnengraf

€ 134,00

7. Overige diensten

7.1Vergunning afhandeling voor het plaatsen van grafbedekkingen die afwijken van de voorschriften (die niet vallen onder de categorie meldingsplichtig)€ 320,00
7.2Vergunning afhandeling kelder voor graf€ 856,00
7.3Overschrijven van grafrechten en gebruiksrechten per graf of nis € 36,00
7.4Plaatsingsrecht voor een gedenkplaatje op een algemeen€ 100,00 *
7.5Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer€ 424,00
7.6Vergoeding voor teruggave van een leeg (niet gebruikt graf) dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd€ 268,00

*Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels

** Na acceptatie kosten op basis van offerte gespecialiseerd bedrijf

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.