De gemeente en maatschappelijke partners ondertekenen samen het  Armoedepact Westerkwartier om armoedeproblematiek te bestrijden.