Vanaf 1 januari 2021 geldt de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Westerkwartier(externe link). Deze Apv zorgt voor gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Westerkwartier.

De gehele Apv is te vinden op de website van overheid.nl (externe link)

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Evenementen

Voor het organiseren van een evenement is het nodig een vergunning aan te vragen of dit te melden. Daarnaast is soms een aanvullende vergunning/ontheffing nodig, bijvoorbeeld voor muziek. Voor grote evenementen is altijd een vergunning nodig. Het aanvragen of melden van een evenement kan via de gemeentelijke website.

Verbod gebruik lachgas

Het gebruik van lachgas op een openbare plaats is verboden als daardoor hinder kan ontstaan of gevaar bestaat voor personen, openbare orde, volksgezondheid of milieu. Bij evenementen zijn organisaties verplicht in de huisregels op te nemen dat de verkoop en het in bezit hebben van lachgas verboden is.

Kappen van bomen

Voor het kappen van bomen in de gemeente gelden nieuwe kapregels en is een Omgevingsvergunning nodig. Voor het verwijderen van bomen op  erven en in tuinen die op borsthoogte,  dat is de stamdikte gemeten op 1,3 meter boven maaiveld, een diameter van 35 centimeter of meer hebben, is een Omgevingsvergunning nodig. Het kappen van bomen met een doorsnede onder de 35 centimeter op borsthoogte gemeten, is vergunningsvrij. Er is een aantal uitzonderingen op deze kapregels. Deze staan in de nieuwe Apv(externe link).

NB: Voor houtsingels in de buitengebieden gelden de vastgestelde regels in de Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier. Voor houtsingels is een Omgevingsvergunning nodig en geldt de ondergrens van 35 centimeter niet.

Aanleg in- en uitrit

Een in- of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor het aanleggen, wijzigen, verleggen van een in- of uitrit of veranderen van een openbare weg is in de hele gemeente Westerkwartier een Omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een Omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket. Aanvragen kan ook op papier, neem hiervoor contact op met de gemeente.

Verbod oplaten ballonnen

Ballonnen op laten stijgen met hete lucht (van vuur), helium of andere gassen, is verboden. Hiermee voorkomen we dat leeggelopen ballonnen in het milieu terechtkomen en dieren dit eten of in de touwtjes verstrikt raken. Dit verbod geldt voor onder meer sfeer-, papier- en wensballonnen.

Geluidsdagen

Horeca-, recreatie- en sportgelegenheden mogen maximaal twaalf dagen per jaar festiviteiten houden waarbij de gebruikelijke geluidsnormen niet van toepassing zijn. Hierbij is het wel nodig dat de betreffen- de horeca-, recreatie- of sportgelegenheid de festiviteit minimaal twee weken van te voren meldt bij de gemeente.

Hulpmiddel opruimen hondenpoep

Binnen bebouwde kom

Iemand die zijn/haar hond(en) op een openbare plaats binnen de bebouwde kom uitlaat, is verplicht een hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van hondenpoep. De verplichting geldt binnen de bebouwde kom niet voor plaatsen die de gemeente heeft aangewezen als hondentoilet of honden- uitlaatgebied.

Buiten de bebouwde kom

Daarnaast kan de gemeente plaatsen buiten de bebouwde kom aanwijzen naar de opruimverplichting en de verplichting een hulpmiddel bij zich te hebben ook geldt (bijv. voor een deel van landgoed Nienoord in Leek).

Tijdelijke reclame-uitingen

Voor het plaatsen van reclame-uitingen in de openbare ruimte is een vergunning nodig. In de meeste gevallen gaat het daarbij om tijdelijke reclame-uitingen, bijvoorbeeld voor evenementen en culturele activiteiten.

Vaak gebeurt dit door het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden om lantaarnpalen of door het ophangen van een spandoek. Met een vergunning kan de gemeente het plaatsen van dergelijke reclames beter regelen.

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Infographic APV

Deze infographic toont op overzichtelijke wijze wat in de bovenstaande tekst vermeld staat.

Misschien bent u op zoek naar

  • Honden

    In onze gemeente wonen honderden honden. We hebben verschillende regels en voorzieningen voor honden en hun bezitters.