Antennebeleid

In de gemeente Westerkwartier vinden we bereikbaarheid belangrijk. Voor een goede digitale en mobiele bereikbaarheid is soms het plaatsen van nieuwe antennemasten nodig. Het college heeft daarom nieuw antennebeleid opgesteld. Dit nieuwe beleid geeft aan waar een mast geplaatst kan worden. Daarnaast stelt het voorwaarden aan het proces voor het plaatsen van een mast.

Het Antennebeleid in het kort

Voor sommige antenne-installaties is een vergunning nodig. Dit is vaak het geval als de antenne op een nieuwe mast moet worden geplaatst. Het antennebeleid geeft richtlijnen voor het plaatsen van nieuwe antenne-installaties. Hiermee kunnen toekomstige vergunningaanvragen voor het plaatsen van masten goed worden getoetst en afgewogen.

Een belangrijke voorwaarde is dat altijd eerst moet worden bekeken of een antenne-installatie kan worden geplaatst in een bestaande mast (‘site-sharing’). Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe vrijstaande zendmast. 
Het antennebeleid geeft hiervoor ruimtelijke voorwaarden: daarmee wordt bepaald waar een mast  kan worden geplaatst en hoe dat er uit moet zien. Er moet bijvoorbeeld goed  rekening worden gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de omgeving. Ook vinden we bedrijventerreinen een betere plek voor nieuwe masten, dan een woonwijk of een natuurgebied. Tot slot geeft het nieuwe antennebeleid ook richtlijnen voor het proces en hoe de omgeving moet worden geïnformeerd en betrokken bij nieuwe plannen voor een mast.

Wij hebben voor het antennebeleid in het Westerkwartier goed gekeken naar de voorbeeldnota voor gemeentelijke antennebeleid van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin zijn de nieuwe Europese regels en de uitgangspunten van de gewijzigde Telecommunicatiewet verwerkt en wordt vooruitgekeken naar de toekomstige Omgevingswet. Zo is ook de meest actuele landelijke regelgeving al in het nieuwe antennebeleid verwerkt. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u opmerkingen en/of vragen over het vastgestelde Antennebeleid? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met N. Scheeper of M. Zijlstra. Dit kan via het telefoonnummer 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar antennes@westerkwartier.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.