Wij weten dat het niet altijd eenvoudig is om uw afval goed te scheiden en minder restafval (de grijze container) over te houden. Onze gemeente heeft daarom de afvalcoach. Onze afvalcoaches helpen u bij het scheiden van uw afval, zodat zo weinig mogelijk restafval overblijft. Onze afvalcoaches zijn Carmen Costa en Jennifer Borghols.

Wat doet een afvalcoach eigenlijk precies?

Een afvalcoach is vooral in de wijk te vinden en heeft contact met inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Wat leeft er in de gemeente wat betreft afvalinzameling en waar loopt u, als inwoner, tegenaan bij het scheiden van het afval? Ze zijn het aanspreekpunt voor al dit soort vragen en ze denken actief mee in oplossingen.

Hoe kan een afvalcoach u helpen?

Door het geven van tips die in elk huishouden toe te passen zijn en het scheiden van afval makkelijker maken. Wat kan er bijvoorbeeld wel of niet in de milieupuut? Misschien lukt het om de restafvalcontainer minder vaak aan te bieden door gebruik te maken van slimme tips. Ze gaan hier graag over met u in gesprek! De afvalcoaches hopen dat ze samen met u actief kunnen bijdragen aan een snellere en soepelere overgang naar een circulair Westerkwartier zodat alle grondstoffen volledig recyclebaar zijn.

De Afvalcoaches
De afvalcoaches van de gemeente Westerkwartier

Contact met Carmen of Jennifer?

Ze helpen u graag met allerlei tips over afval scheiden, restafval verminderen én vragen over wat er in de milieupuut mag. Op straat, bij bijeenkomsten en evenementen en bij u in de buurt kunt u ze tegenkomen. Zelf een afspraak maken voor een gesprek kan ook. Dit kan door een email te sturen naar afvalcoach@westerkwartier.nl. De afvalcoach geeft dan bij u thuis of telefonisch advies.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Samen van afval naar grondstof. Dat is de belangrijkste visie van waaruit de brongescheiden inzameling van de gemeente Westerkwartier is opgesteld. Uit afval kunnen immers waardevolle materialen worden gehaald waarmee nieuwe producten en energie geproduceerd kunnen worden.

Als hiermee al bij de inzameling van afval rekening wordt gehouden bespaart dat geld en tijd en komt dit ten goede aan de duurzame samenleving.

De gemeente Westerkwartier is al jaren op de goede weg en wil nu de verschillende ingezamelde afvalstromen nog beter monitoren en waar nodig de inwoners van de gemeente Westerkwartier nog beter voorlichten en assisteren om het aangeboden afval nog beter te scheiden.

Eén van deze reeds gescheiden brongescheiden afvalstromen/grondstoffen is Plastics en Drankenkartons (PD) die door de gemeente Westerkwartier wordt ingezameld middels de Milieupuut.

Wat doet een Afvalcoach?

  • Adviseert inwoners op hun aanbiedgedrag en gaat met hen in gesprek.
  • Informeren over afvalregels;
  • Geven van tips & tricks m.b.t. afvalscheiding;
  • Spil tussen bewoner, gemeente, afvalinzameldienst en handhaving;
  • Verzamelen van afvalervaringen;
  • Belemmeringen voor correct aanbiedgedrag vaststellen;
  • Signaleren van ongewenst aanbiedgedrag;