Op basis van onderzoek heeft de gemeente besloten om een aantal afvalbakken te verwijderen. Vindt u de afvalbak op de speelplek in uw omgeving van toegevoegde waarde en ziet u deze liever niet verdwijnen? U heeft dan de mogelijkheid om een afvalbak te adopteren. De gemeente waardeert uw initiatief een afvalbak te adopteren en wil hier graag aan meewerken. Hieronder vindt u praktische informatie en enkele spelregels samen met de overeenkomst.

Hoe werkt het?

Wat doet de gemeente?

De gemeente markeert de adoptiebak met een adoptiesticker, voert reparaties uit en verwijdert graffiti. De gemeente geeft de adoptant een sleutel en een afsluitklep voor de afvalbak. Elk jaar controleert team buitendienst of alles volgens de spelregels verloopt, bijvoorbeeld via de kwaliteitsschouw die de gemeente regelmatig uitvoert. Als u vindt dat reparatie nodig is, kunt u dit aan de gemeente melden. Bij het aandragen van een nieuwe locatie toetst de gemeente of een nieuwe bak geplaatst wordt.

Wat doet u?

De adoptant leegt de afvalbak zo vaak als nodig is en spreekt met de gemeente af hoe het afval wordt afgevoerd. De afvalbak zelf houdt u schoon. Rondom de afvalbak houdt u het netjes, door zwerfafval te verwijderen. Als de afvalbak voldoet aan een B kwaliteit is de bak voldoende vaak geledigd en schoon. De meetlatten onderaan deze pagina laten zien wat een B kwaliteit is. Rond de jaarwisseling haalt u de binnenbak uit de afvalbak, slaat deze tijdelijk op en sluit u de afvalbak af met een afsluitklep. Dit in verband met het gevaar dat de afvalbak wordt opgeblazen met vuurwerk. Als er regelmatig huisvuil in of rond de bak wordt geplaatst overlegt u dit met de gemeente.

Wat gebeurt er als de afvalbak moet worden vervangen of weggehaald?

Is de afvalbak ernstig vernield of versleten door ouderdom, dan benadert de gemeente de adoptant uit de buurt of de adoptant benadert de gemeente. Als dat wenselijk is komt er een andere afvalbak voor terug. De gemeente verwijdert de afvalbak als u deze niet meer onderhoudt.

Contactpersoon

Als u een afvalbak wilt adopteren, dan stelt de gemeente een overeenkomst op met minimaal drie adoptanten uit drie verschillende huishoudens uit de buurt, of met een stichting of vereniging. Als één van de drie adoptanten verhuist wordt er een vervanger gezocht door de overige twee adoptanten. Als het om een nieuwe locatie gaat, spreken de adoptanten samen met de gemeente af waar deze precies komt te staan. Mocht er op enig moment iets aan de hand zijn met de afvalbak, dan benaderen we de adoptanten om gezamenlijk een oplossing te bedenken.

Wanneer wordt de overeenkomst beëindigd?

Als de adoptanten niet meer voor de afvalbak kunnen of willen zorgen, beëindigt de adoptant in samenspraak met de gemeente de overeenkomst. Als de gemeente de afvalbak verwijdert als u deze niet meer onderhoudt, beëindigt de gemeente in samenspraak met de adoptant de overeenkomst.

Heeft u vragen?

Als u en uw buur een afvalbak willen adopteren, of hebt u nog vragen over de spelregels of over de mogelijkheden in uw buurt neemt u dan contact op met het team buitendienst. U kunt de mogelijkheden bespreken. Tevens kunt u een mail sturen naar buitendienst@westerkwartier.nl

Meetlat afvalbak bevuiling

Aanvullende informatie

Meetlatten

Afvalbak bevuiling
A+ABCD
De afvalbak is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.De afvalbak is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.De afvalbak is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.De afvalbak is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.De afvalbak is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per afvalbakmate van bevuiling ≤ 5% per afvalbakmate van bevuiling ≤ 10% per afvalbakmate van bevuiling ≤ 20% per afvalbakmate van bevuiling > 20% per afvalbak
Afvalbak vullingsgraad
A+ABCD
Afvalbak is leeg.Afvalbak is voor minder dan de helft vol.Afvalbak is niet vol.Afvalbak is nagenoeg vol.Afvalbak is vol.
vullingsgraad 0% per afvalbak vullingsgraad ≤ 40% per afvalbak vullingsgraad ≤ 80% per afvalbak vullingsgraad ≤ 100% per afvalbak vullingsgraad > 100% per afvalbak

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.