De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed in het systeem staan, dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

Wat staat er in de BRP?

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (uw verblijfsstatus)
 • gezagsverhouding en curatele (onder toezicht gesteld)
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht (recht om te stemmen of gekozen te worden)

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout staan.

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een document waarop uw foute gegevens staan;
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan,¬†bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen vier weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.