In de zomer van 2021 kreeg Marum te maken met wateroverlast door hevige regenval. Vooral in het centrum bij het nieuwe appartementencomplex was de overlast ernstig. Het water stond toen ongeveer 40 cm hoog.

Wateroverlast voorkomen

In de toekomst willen we waterlast voorkomen. Hiervoor maken we een ondergrondse waterberging op de plek van het oude marktterrein aan De Olmen. We kijken daarbij ook of we het water in de berging kunnen gebruiken voor bluswater. Voor de werkzaamheden die de wateroverlast verminderen, krijgt de gemeente subsidie van de Rijksoverheid (impulsregeling klimaatadaptatie).

Wat gaan we doen?

We verwijderen de verharding van de parkeerplaats om de ondergrondse berging te kunnen maken. De bomen op de parkeerplaats blijven staan waar dit kan. De bomen die in de weg staan, hebben we weggehaald. Als de berging klaar is, plaatsen we een aantal bomen terug.

Om een droge bouwput te kunnen maken, brengen we eerst rondom een (tijdelijke) stalen grondwaterkerende damwand aan. Daarna graven we tot ca. 4 meter diepte.

Als de berging klaar is, richten we het terrein erboven opnieuw in met een paar parkeerplaatsen en veel groen. De invulling van het terrein pakken we samen met de omwonenden op.

Planning

  • Week 44 en 45: aanbrengen damwand
  • Week 45 tot en met week 1 2024: bouw van de berging en verwijderen damwand
  • Voorjaar 2024: opnieuw inrichten parkeerplaats boven de waterberging

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens het werk zijn de Wilgenlaan en de Kastanjelaan naast de parkeerplaats afgesloten. Dit is voor de opslag van de bouwmaterialen en de bouwketen.

Wie voeren het werk uit?

  • Waterblock uit Breda bouwt de waterberging
  • W-DAM uit Beek en Donk zorgt voor de tijdelijke damwand
  • Wegenbouwbedrijf Jansma en van Dijk uit Buitenpost doet alle andereĀ  werkzaamheden. Zoals het terrein opruimen, graafwerk, aanpassen van de bestaande riolering, enz.

Hoe groot wordt de waterberging?

Om een indruk te krijgen van de afmetingen van de berging hieronder wat cijfers:

  • Inhoud berging 935 m3 (935.000 liter)
  • Afmeting buitenwerk 45 x 9 x 3 m (lengte x breedte x hoogte)
  • 146 m stalen damwand tot diepte van 6 m
  • ca. 2455 m3 ontgraving van grond

Wilt u het werk volgen?

U kunt live meekijken via de webcam naar de werkzaamheden.