Pagina opties

Groter

Zelf regelen

Regel zelf online uw zaken met de gemeente. We staan natuurlijk ook persoonlijk voor u klaar.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten.
 

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

Uittreksels

Bij de gemeente Westerkwartier kunt u een kopie van een akte van een levensgebeurtenis opvragen. Dit wordt ook wel een uittreksel genoemd. U kunt hiervoor een afspraak maken of het uittreksel digitaal aanvragen.  

Trouwen

Bent u getrouwd of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Gefeliciteerd! Hier kunt u alles regelen dat met trouwen of geregistreerd partnerschap te maken heeft.

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef dan uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent.

Geboorte & kind

Bent u in verwachting of heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! Hier vindt u een overzicht van de dingen die u zelf kunt regelen rondom de geboorte van uw kind.

afbeelding online regelen

(Reis)documenten

Gaat u op reis of heeft u andere persoonsdocumenten nodig? Deze kunt u zelf aanvragen.

Scheiden

Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden? Uw partnerschap ontbonden of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

Overlijden

Wanneer een naaste is overleden, moet u veel regelen. Dit kunnen wij helaas niet van u overnemen. Wel kunnen we alles dat u moet regelen voor de gemeente op een rijtje zetten.

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.