Pagina opties

Groter

Zelf regelen

Regel zelf online uw zaken met de gemeente. We staan natuurlijk ook persoonlijk voor u klaar.

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten.
 

Uittreksels

Bij de gemeente Westerkwartier kunt u een kopie van een akte van een levensgebeurtenis opvragen. Dit wordt ook wel een uittreksel genoemd. U kunt hiervoor een afspraak maken of het uittreksel digitaal aanvragen.  

Trouwen

Bent u getrouwd of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Gefeliciteerd! Hier kunt u alles regelen dat met trouwen of geregistreerd partnerschap te maken heeft.

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef dan uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent.

Geboorte & kind

Bent u in verwachting of heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! Hier vindt u een overzicht van de dingen die u zelf kunt regelen rondom de geboorte van uw kind.

afbeelding online regelen

(Reis)documenten

Gaat u op reis of heeft u andere persoonsdocumenten nodig? Deze kunt u zelf aanvragen.

Scheiden

Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden? Uw partnerschap ontbonden of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

Overlijden

Wanneer een naaste is overleden, moet u veel regelen. Dit kunnen wij helaas niet van u overnemen. Wel kunnen we alles dat u moet regelen voor de gemeente op een rijtje zetten.

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.