Pagina opties

Groter

Veiligheid

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Maar zelf kunt u ook bijdragen.

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

Politie, brandweer, ambulance 112

Andere nummers

  • Ambulance (in niet levensbedreigende situaties): 050 312 30 40
  • Politie (geen spoed) 0900 - 8844
  • Brandweer (geen spoed) 0900 - 0904
  • Brandweer (voor adviezen) 088 - 162 5000
  • Brandweer Veiligheidsregio Groningen 088 - 162 5000

Whatsapp buurtpreventie

WhatsApp-groepen zijn een goed middel om bij te dragen aan een leefbare en veilige buurt. Ook het Westerkwartier zijn in verschillende wijken WhatsApp-groepen actief.

Ramp of crisis

Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen.

Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en Twitter.

afbeelding printscreen security

foto veiligheid

Burgernet

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De centralist van de meld- kamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Burgernet.nl