Pagina opties

Groter

Uittreksels, aktes en overige inwonerszaken

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Uittreksel burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten opgemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een officiƫle verklaring van de gemeente waarmee u kunt laten zien dat u leeft.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.