Pagina opties

Groter

Tussen de Gasten, Zuidhorn

Gemeente Zuidhorn onderzoekt mogelijkheid voor innovatieve woonwijk ‘Tussen de Gasten’

Gemeente Westerkwartier onderzoekt mogelijkheid voor innovatieve woonwijk ‘Tussen de Gasten’
Tussen de oude Gast in het dorp Zuidhorn en De Nieuwe Gast in de nieuwbouwwijk de Oostergast kan een unieke woonwijk ontstaan. Het gemeentebestuur wil op deze zichtbare groene locatie iets anders dan een traditionele woonwijk. Voor het gebied ‘Tussen de Gasten’ wordt een gebiedsvisie opgesteld waarmee een experimenteel woon- en leefgebied mogelijk kan worden.

Bijzonder wonen bereikbaar

Het doel van deze innovatieve gebiedsontwikkeling is te laten zien dat duurzaam en innovatief bouwen mogelijk is. Voormalig wethouder Stol: “De huidige woningbouwsector is overwegend conservatief, waardoor de toekomstige bewoner pas aan het eind van het bouwproces wordt betrokken. Wij willen de bouwketen omdraaien en de toekomstige bewoner centraal stellen. En dat op een duurzame en innovatieve wijze. We zoeken bewoners(groepen) met een droom die ze in de innovatieve woonwijk ‘Tussen de Gasten’ waar willen maken. Het gebied is duidelijk zichtbaar als schakel tussen het oude en nieuwe dorp Zuidhorn. Dit gebied willen we invullen met verschillende woonvormen en woongemeenschappen. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van technische, sociale en duurzame innovatie. De bewoners van ‘Tussen de Gasten’ werken gezamenlijk aan een duurzame omgeving waar ze met plezier wonen, werken en naar elkaar omkijken. Het moet een aantrekkelijke groene plek worden waar een grote variatie aan woon- en leefvormen ontstaat voor jong en oud.’

Samen op reis

Ook de aanpak naar deze nieuwe woonwijk is innovatief. In de afgelopen jaren hebben raadsleden, welstandsorganisatie Libau, medewerkers van de gemeente en provincie en de Rijksuniversiteit Groningen inspiratie opgedaan hoe gebiedsontwikkeling ook anders kan. Met excursies en workshops is gekeken naar voorwaarden waarbinnen innovatieve gebiedsontwikkeling mogelijk is. Vanuit de overheden is veel enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan. Ook met het Rijk zijn gesprekken gevoerd om te onderzoeken hoe een dergelijke innovatieve aanpak past binnen de huidige wet- en regelgeving. Uit een onderzoek van de gemeente Zuidhorn blijkt dat er voldoende vraag is naar innovatieve woningbouw in Zuidhorn. Projectleider Marjolein van Schoonhoven: “In 2018 zijn we gezamenlijk met grondeigenaren, in- en omwonenden, belangstellenden en deskundigen gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. De ambities zijn om een groene omgeving met bewegend water te creëren, een plek waar echt samen wordt geleefd en waar duurzaam wordt gebouwd.”

Proces

De visie wordt uitgewerkt in diverse interactieve werksessies, waarbij de gemeente de ruimte geeft aan belanghebbenden. Hoewel er een concept gebiedsvisie is opgesteld, is deze niet vastgesteld door de gemeenteraad. In 2019 zullen er aanpassingen worden gedaan aan de gebiedsvisie. De documenten die tot nu toe zijn opgeleverd, kunt u hier vinden.

- Informatieve presentatie voor omwonenden
Verslag werksessie 1
- Verslag werksessie 2
- Verslag werksessie 3
- Verslag werksessie 4
Concept gebiedsvisie (niet vastgesteld)

Op de hoogte blijven?

Aanmelden voor de werksessies is inmiddels niet meer mogelijk. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Tussen de Gasten door ons te volgen op FacebookPinterest en u aan te melden voor onze nieuwsbrief