Pagina opties

Groter

Tussen de Gasten, Zuidhorn

Aanleiding

In 2018 is er voor het gebied Tussen de Gasten een concept gebiedsvisie opgesteld. Het plan was om een innovatieve woonwijk te realiseren. Voor dit plan bestond in de directe omgeving onvoldoende draagvlak. In 2019 de ontwikkeling van het gebied Tussen de Gasten opnieuw opgepakt. Stedenbouwkundigbureau De Zwarte hond heeft opdracht gekregen om de eerste stappen te zetten om te komen tot een nieuw stedenbouwkundig plan dat uitgaat van traditionele woningbouw.

Plangebied

Het gebied is kleiner ten opzichte van de eerdere plannen en wordt begrens door de Rijksstraatweg, De Nieuwe Gast, de Aviorstraat en de kadastrale grens ten zuiden van de ree van boerderij Dijkstra (Rijksstraatweg 3).

Binnen dit gebied zullen ongeveer 50 woningen worden gerealiseerd, dit betreffen vrijstaande-, 2-onder-1 kap- en rijwoningen.

Stand van zaken

In juni 2019 zijn de omwonenden op een informatieavond geïnformeerd over de gewijzigde insteek voor de ontwikkeling. De gemeente is samen met stedenbouwkundigbureau De Zwarte Hond gestart met de voorbereidingen om te komen tot een stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe opzet van het gebied Tussen de Gasten.

De eerste stappen die zijn genomen zijn het inventariseren en analyseren van het gebied en de informatie die in eerdere trajecten is verzameld en ingebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens is gestart met het opstellen van een groen raamwerk.

Het groene raamwerk is de hoofdopzet van de nieuwe wijk Tussen de Gasten. De gemeente en het stedenbouwkundig bureau willen aan de hand van deze hoofdopzet graag met de omwonenden in gesprek om te horen of deze hoofdopzet aansluit bij de ideeën uit de buurt.

Inloopavonden

De gemeente en het stedenbouwkundig bureau willen het gesprek met de omwonenden aangaan op een interactieve manier. Daarom is gekozen voor een aantal inloopavonden. Tijdens deze avonden zal er ruimte zijn om te reageren op de hoofdopzet, maar ook om van de omwonenden te horen wat de dromen en wensen uit de buurt zijn.

De avonden zullen plaatsvinden in januari en februari 2020. De uitnodiging voor de eerste inloopavond wordt in januari verstuurd aan de omwonenden.