Pagina opties

Groter

Coenderslaan, Nuis

Update 30-01-2020: kavel nummer 14 is in optie gegeven!

In het plan Coenderslaan te Nuis is op dit moment nog één bouwkavel (nummer 14) te koop.

Deze kavel is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavel heeft een oppervlakte van ± 620 m².

De koopprijs is € 78.740,-- inclusief omzetbelasting.

De kosten van de overdracht komen voor rekening van de koper. Deze kosten worden geschat op ± € 1.000,--.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met  de heer A. Spinder van het team Vastgoed en Grondzaken, bereikbaar via 14 0594 of via andre.spinder@westerkwartier.nl.