Pagina opties

Groter

Alberdaheerd II, Marum

AlberdaheerdII

Ten zuidoosten van Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld, met een omvang van 46 woningen (34 type vrijstaand en 12 type halfvrijstaand).

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk moet maken in het plangebied Alberdaheerd II is met ingang van 25 januari 2020 inwerking getreden en onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1969.BPMA18UITB1-VA01).
Bovenstaande betekent dat het plangebied verder ontwikkeld kan worden.

Planning

Onze planning is als volgt:

  • Voorjaar 2020: start bouwrijp maken (aanleg wegen, riolering, nutsvoorzieningen)
  • Voorjaar 2020: start toewijzing/verkoop bouwkavels
  • Na de bouwvak 2020: bouwrijp maken gereed
  • Najaar 2020: start bouw woningen

Online belangstelling bouwkavel Alberdaheerd II doorgeven

Vragen?

Voor vragen over de toewijzing/verkoop van de kavels, kunt u contact opnemen met mevrouw T. Venema van het team Vastgoed en Grondzaken, bereikbaar via 14 0594 of via tanya.venema@westerkwartier.nl