Pagina opties

Groter

Subsidieloket

Dit subsidieloket bevat informatie over subsidies en de subsidieregelingen van de gemeente Westerkwartier en/of informatie over subsidieregelingen die binnen de gemeente Westerkwartier van toepassing zijn.

Op subsidieaanvragen binnen de gemeente Westerkwartier zijn de regels uit de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019  van toepassing.  Daarnaast zijn er per onderwerp verordeningen vastgesteld waaraan een aanvraag moet voldoen.

Kunst, cultuur, sport, welzijn en leefbaarheid

De gemeente Westerkwartier heeft veel te bieden op het gebied van cultuur, sport, welzijn en leefbaarheid. Wanneer u een evenement of activiteit organiseert dat bijdraagt aan een bruisende, levendige en gezonde Westerkwartier, kunt u een subsidie aanvragen bij de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de subsidiepagina kunst, cultuur, sport, welzijn en leefbaarheid

Direct aanvraag starten

Aanvragen in deze categorie moeten volden aan de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021.’

Het sportakkoord

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. Aanvragen in deze categorie moeten voldoen aan 'de Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Westerkwartier'

Direct aanvraag starten

Corona

Alle organisaties met  een maatschappelijke functie (zoals sportverenigingen, culturele en toeristische organisaties, musea, dorpshuizen) kunnen gebruik maken van landelijke en provinciale regelingen om liquiditeitsproblemen op te vangen. Mochten zij ondanks deze regelingen alsnog in financiële nood komen, dan biedt de gemeente maatwerk. Bijvoorbeeld door het geven van advies, treffen van een betalingsregeling, verstrekken van een subsidie om een deel van de misgelopen inkomsten te compenseren. 

Duurzaamheid

Bent u benieuwd of u subsidie of andere financiering kunt krijgen voor het verduurzamen van uw woning? Een handig overzicht van alle subsidies en financieringsmogelijkheden vindt u bij

Het Energieloket Groningen

Innovatiefonds

Om innovatie in de Westerkwartierse samenleving te stimuleren heeft de gemeente een innovatiefonds ingesteld, zodat vernieuwende initiatieven laagdrempelig gestimuleerd en gesteund kunnen worden.

Direct een aanvraag subsidie innovatiefonds starten

Bedrijven

Als ondernemer kunt u een steuntje in de rug soms goed gebruiken om uw   bedrijf verder te ontwikkelen. U kunt bij verschillende instanties terecht voor financiering of advies.

-

Advisering

Komt u er even niet uit of heeft u advies nodig over een subsidieaanvraag?

Neem voor meer informatie over subsidies contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0594. Mailen mag ook via het adres info@westerkwartier.nl

Wij helpen u graag verder op weg!