Pagina opties

Groter

Sportakkoord

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de krachten. We leggen verbindingen tussen de dorpen en kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.

De 'Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020' is vastgesteld in het college.

De aanvragen worden in het overleg van de kopgroep besproken. In 2021 vergadert de kopgroep op de volgende data:

  • 9 februari
  • 11 mei
  • 14 september
  • 9 november