Pagina opties

Groter

Ramp of crisis

De gemeente heeft tot taak rampen en zware ongevallen te bestrijden. In verband met de nieuwe Wet veiligheidsregio’s is per 1 januari 2014 de organisatie en de structuur van Crisismanagement Groningen gewijzigd in Veiligheidsregio Groningen Gemeentelijke Kolom. Kern hierbij is dat in de nieuwe structuur de gemeenten door de Veiligheidsregio Groningen worden aangestuurd.

De Veiligheidsregio Groningen heeft hiervoor een Regionaal  Crisisplan klaarliggen. In dit plan is de gezamenlijke inzet van politie, brandweer en ambulancedienst geregeld. 
De Veiligheidsregio Groningen is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincie Groningen en organisaties die een taak hebben als er een ramp gebeurt.

Maar het is ook belangrijk dat u als burger weet wat u bij een ramp of zwaar ongeval moet doen. Hiervoor is een pagina op de website Crisis.nl, waarop onder andere staat wat u moet doen als de sirene gaat en een rampenbewaarkaart, waarin staat hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp.

Risicokaart Provincie Groningen

Het provinciaal bestuur van Groningen heeft een Risicokaart gemaakt. Op deze kaart is aangegeven waar zich een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen bevindt.
Meer informatie over de risicokaart

Evacuatie

Via RTV Noord of via een rondrijdende geluidswagen of aanwezige autoriteit hoort u of u de omgeving moet verlaten. In dat geval moet u het volgende doen.

  • Sluit gas, licht en water af
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee
  • Sluit uw woning af
  • Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt

U krijgt ook te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar het is ook mogelijk dat de situatie dat niet toelaat. 
Mag u met eigen vervoer, dan gelden de volgende regels:

  • Neem zo veel mogelijk anderen mee
  • Luister naar de verkeersinformatie via de radio
  • Volg de route die de politie aangeeft
  • Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied

Tenslotte: U kunt een ramp niet voorkomen, maar u kunt zich er wél op voorbereiden. Zie voor nadere informatie op: www.veiligheidsregiogroningen.nl/wat_jij_kan_doen en www.nederlandveilig.nl/noodsituaties en www.crisis.nl