Pagina opties

Groter

Programmabegroting

In 2019 start een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie. Niet alles kan van tevoren worden afgerond. Komend jaar worden zaken verder
ontwikkeld of uitgewerkt. Dat geldt ook voor deze programmabegroting.