Pagina opties

Groter

Programmabegroting

In het jaar 2019 werkten we met een basisbegroting, samengesteld uit de begrotingen van de vier fusiegemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast.

We presenteren u nu de begroting 2020, wat wel betekent dat we evenals voor de begroting 2019 niet beschikken over eigen ervaringscijfers. Dat referentiekader zal de komende jaren gaan ontstaan. Dit betekent voor onze budgetcyclus concreet dat we een lerende organisatie zijn, die geleidelijk aan steeds meer grip op onze cijfers en achterliggende beleidsinformatie krijgt. Wij besteden de komende jaren daarom extra aandacht aan onze budgetcyclus met tijdelijk een aantal tussentijdse ijkmomenten.
Dat gezegd hebbende, zijn wij trots op het resultaat dat we u hier voorleggen. Een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente Westerkwartier een goede start geven, zowel voor onze eigen inwoners alsook in de regio.