Pagina opties

Groter

Programmabegrotingen

  • Programmabegroting

    In 2019 start een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie. Niet alles kan van tevoren worden afgerond. Komend jaar worden zaken verder
    ontwikkeld of uitgewerkt. Dat geldt ook voor deze programmabegroting.