Pagina opties

Groter

Plangebied Marum-West (Wijmaheerd)

Stand van zaken

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Wij hebben afgelopen periode, naast veel complimenten, ook vragen vanuit de buurt ontvangen over de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Uw bevindingen zijn door ons en de toezichthouder van het werk bekeken, aan de hand van de lijst en de bijbehorende foto’s, welke verzameld zijn door de buurt. Veel van de door de buurt benoemde punten staan ook op de restpuntenlijst en worden nog door de aannemer hersteld.
In hoofdlijnen zullen onderstaande werkzaamheden nog uitgevoerd worden voordat het werk opgeleverd kan worden:

 • Netjes afwerken van het groen
 • Aanvullen ontbrekende beplanting (wordt in het najaar gedaan)
 • Plaatsen van de schommel
 • Flauwer afwerken van de hellingen van de speelheuvels
 • Herstellen aansluitingen straatwerk van een aantal opritten
 • Herstellen ingezakte goot

Wanneer de laatste bouwactiviteiten in de wijk zijn afgerond, gaan wij de molgoot herstellen waar nodig, zodat het aan het eindbeeld voldoet.

Groen inrichting van de wijk

We hebben vragen gekregen over het hoge gras in de wijk. Op dit moment is het groen in de wijk nog niet zoals het eindbeeld moet zijn. Een groot deel van het groen is ingericht als ecologisch groen. Het is ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Dit zal zich komende jaren ontwikkelen nadat het een aantal keer gemaaid is. Het eindbeeld is dat er redelijk hoge gemengde begroeiing, grassen en bloemen zullen staan, dat twee keer per jaar gemaaid wordt. De randen en rond het speeltoestel worden vaker gemaaid.

Momenteel staat het gras nog erg hoog. Dit komt doordat de overdracht naar onze beheerorganisatie nog niet gedaan is. Dit jaar zal nog een keer gemaaid worden en vanaf volgend seizoen wordt het maaibeheer uitgevoerd zoals het bedoeld is om het juiste eindbeeld te verkrijgen. Daar waar percelen grenzen aan de ecologische zone is het toegestaan om zelf een strook te maaien van maximaal 2 meter breed

Meer informatie over het project

Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met de heer Auke Spijkerman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0594 of per mail via auke.spijkerman@westerkwartier.nl.

Veel gestelde vragen

Vraag: Komt er een voetpad langs de Wijmaheerd?
Antwoord: Nee, er is geen voetpad voorzien langs de Wijmaheerd.

Vraag: Hoe zit het precies met de kabel en leidingenstrook in het binnenterrein?
Antwoord: De kabel en leidingstrook in het binnenterrein van de Wijmaheerd, is eigendom van de gemeente en in gebruik gegeven en genomen door de bewoners. Vooralsnog is er geen andere bestemming voor deze strook. Met de bewoners is overeengekomen dat zij deze strook inrichten als tuin en deze onderhouden.

Vraag: Wanneer komt er een speelmogelijkheid voor de kinderen?
Antwoord: Dit wordt meegenomen bij het woonrijp maken. Er komt een schommel voor de kinderen in de nabijheid van het eiken laantje. De groeninrichting wordt verder zo ontworpen, dat kinderen de natuur kunnen ervaren in hun spel.

Vraag:  Hoe komt het plangebied Marum-West er straks uit te zien?
Antwoord: 

 • Op het huidige asfalt komt een nieuwe laag asfalt;
 • Langs de huidige kant asfalt komt een gestrate goot met straatkolken;
 • De bestrating van het doodlopende stuk wordt vervangen met nieuwe stenen, de huidige stenen worden in de goten hergebruikt;
 • De aansluiting op de Verlengde Wilpsterweg wordt ingericht als verhoogde inritconstructie;
 • Er wordt een speelplek ingericht;
 • Overige groen wordt ingericht.

Documenten