Pagina opties

Groter

Plangebied Marum-West (Wijmaheerd)

Nu de meeste kavels bebouwd zijn, zijn wij begonnen met het voorbereiden van het woonrijp maken van Plangebied Marum-West (Wijmaheerd). Op deze pagina informeren we u graag over de voortgang en planning van de voorbereiding en uitvoering.

Stand van zaken

De aanbesteding heeft plaats gevonden en wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de firma De Wilde bv, Wegenbouw Groningen de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Wij hebben inmiddels een startgesprek gevoerd met de aannemer en de planning besproken. De planning in hoofdlijnen is als volgt:

  • 15 maart 2021: Aanvang werkzaamheden
  • 1 april 2021: Groen werkzaamheden gereed
  • 30 april 2021: Alle werkzaamheden gereed

De detailplanning van de werkzaamheden zal voor aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer met u gecommuniceerd worden middels een informatiebrief en/of persoonlijk contact.

Contact

Namens De Wilde is Herman Kuiper het aanspreek punt voor de uitvoering. Voor vragen aangaande planning, uitvoering, eventuele hinder of overlast kunt u hem bereiken op herman@dewilde-wegenbouw.nl of 06 149 89 176.
Het toezicht vanuit de gemeente zal gedaan worden door Engbert IJpma. Voor technisch inhoudelijke vragen, kunt hem bereiken op engbert.ijpma@westerkwartier.nl of 0594 50 88 74.

Veiligheid op de bouwplaats

De aannemer zal zijn uiterste best doen om hinder en overlast tot een minimum te beperken en de veiligheid en bereikbaarheid van de wijk te waarborgen. Enige mate van hinder en overlast zal echter niet te voorkomen zijn en wij vertrouwen op uw begrip daarvoor. Mocht er tijdens de uitvoering onverhoopt toch iets anders gaan dan verwacht, dan kunt u contact opnemen met Herman of Engbert en zullen we samen naar een goede oplossing zoeken. Wanneer hier sprake van is, willen wij u ook verzoeken uw kinderen van de aanstaande werkzaamheden op de hoogte te brengen en ze erop te wijzen dat een bouwplaats geen speelplek is en gevaarlijk kan zijn voor spelende kinderen.

Meer informatie over het project

Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met de heer Auke Spijkerman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0594 of per mail via auke.spijkerman@westerkwartier.nl.

Veel gestelde vragen

Vraag: Komt er een voetpad langs de Wijmaheerd?
Antwoord: Nee, er is geen voetpad voorzien langs de Wijmaheerd.

Vraag: Hoe zit het precies met de kabel en leidingenstrook in het binnenterrein?
Antwoord: De kabel en leidingstrook in het binnenterrein van de Wijmaheerd, is eigendom van de gemeente en in gebruik gegeven en genomen door de bewoners. Vooralsnog is er geen andere bestemming voor deze strook. Met de bewoners is overeengekomen dat zij deze strook inrichten als tuin en deze onderhouden.

Vraag: Wanneer komt er een speelmogelijkheid voor de kinderen?
Antwoord: Dit wordt meegenomen bij het woonrijp maken. Er komt een schommel voor de kinderen in de nabijheid van het eiken laantje. De groeninrichting wordt verder zo ontworpen, dat kinderen de natuur kunnen ervaren in hun spel.

Vraag:  Hoe komt het plangebied Marum-West er straks uit te zien?
Antwoord: 

  • Op het huidige asfalt komt een nieuwe laag asfalt;
  • Langs de huidige kant asfalt komt een gestrate goot met straatkolken;
  • De bestrating van het doodlopende stuk wordt vervangen met nieuwe stenen, de huidige stenen worden in de goten hergebruikt;
  • De aansluiting op de Verlengde Wilpsterweg wordt ingericht als verhoogde inritconstructie;
  • Er wordt een speelplek ingericht;
  • Overige groen wordt ingericht.

Documenten