Pagina opties

Groter

Plangebied Marum-West (Wijmaheerd)

Nu de meeste kavels bebouwd zijn, zijn wij begonnen met het voorbereiden van het woonrijp maken van Plangebied Marum-West (Wijmaheerd). Op deze pagina informeren we u graag over de voortgang en planning van de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast geven we antwoord op een aantal vragen die uit de buurt zijn gekomen.

We hebben de laatste weken de situatie ter plekke opgenomen en ingemeten en zijn nu bezig om het woonrijp bestek en tekeningen klaar te maken, zodat we rond de jaarwisseling een aannemer kunnen selecteren die de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2021 zal gaan uitvoeren.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Oktober/November    Informeren bewoners Wijmaheerd;
  • November/December    Afronden van bestek en tekeningen;
  • December/Januari    Selecteren en contacteren uitvoerende aannemer;
  • 2e kwartaal 2021    Uitvoeren van de werkzaamheden.

Deze data zijn indicatief en afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent Corona en de weersomstandigheden. Zodra er meer bekend is over de uitvoering wordt u nader over de werkzaamheden geïnformeerd.

Bij het voorbereiden van het woonrijp maken, baseren wij ons op het bestemmingsplan en de inpassing in de omgeving van de wijk. In de voorbereiding hebben we al een aantal vragen opgevangen uit de buurt die wij hieronder beantwoorden.

Veel gestelde vragen

Vraag: Komt er een voetpad langs de Wijmaheerd?
Antwoord: Nee, er is geen voetpad voorzien langs de Wijmaheerd.

Vraag: Hoe zit het precies met de kabel en leidingenstrook in het binnenterrein?
Antwoord: De kabel en leidingstrook in het binnenterrein van de Wijmaheerd, is eigendom van de gemeente en in gebruik gegeven en genomen door de bewoners. Vooralsnog is er geen andere bestemming voor deze strook. Met de bewoners is overeengekomen dat zij deze strook inrichten als tuin en deze onderhouden.

Vraag: Wanneer komt er een speelmogelijkheid voor de kinderen?
Antwoord: Dit wordt meegenomen bij het woonrijp maken. Er komt een schommel voor de kinderen in de nabijheid van het eiken laantje. De groeninrichting wordt verder zo ontworpen, dat kinderen de natuur kunnen ervaren in hun spel.

Vraag:  Hoe komt het plangebied Marum-West er straks uit te zien?
Antwoord: 

  • Op het huidige asfalt komt een nieuwe laag asfalt;
  • Langs de huidige kant asfalt komt een gestrate goot met straatkolken;
  • De bestrating van het doodlopende stuk wordt vervangen met nieuwe stenen, de huidige stenen worden in de goten hergebruikt;
  • De aansluiting op de Verlengde Wilpsterweg wordt ingericht als verhoogde inritconstructie;
  • Er wordt een speelplek ingericht;
  • Overige groen wordt ingericht.

Binnenkort kunt u hieronder de definitieve tekening vinden van het woonrijp maken van het plangebied Marum-west. Deze zullen wij in week 47 plaatsen.

Contact

Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met de heer Auke Spijkerman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0594. Wilt u graag per e-mail reageren, dan kan dat middels auke.spijkerman@westerkwartier.nl.

Documenten