Pagina opties

Groter

Wijzigingen gemeentelijke belastingen 2019

Woont u in de voormalige gemeente Grootegast? 

  • U ontving de aanslag afvalstoffenheffing voor het variabele gedeelte (kilo’s) per half jaar. Dat verandert. We leggen de aanslag voor de kilo’s afvalstoffenheffing nu 1 keer per jaar op.  Dit betekent dat u de aanslag over 2019, (pas) in 2020 ontvangt. Deze aanslag combineren we dan  met de reguliere aanslag gemeentelijke belastingen voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en vastrecht afvalstoffenheffing over het jaar 2020.

Woont u in de voormalige gemeente Leek? 

  • In de voormalige gemeente Leek werd een aanvullende aanslag rioolheffing opgelegd aan gebruikers op basis van waterverbruik. Vanaf dit jaar leggen we deze aanvullende aanslag rioolheffing niet meer op.
  • Forensenbelasting. Deze heffing vervalt per 2019.
  • Onroerendezaakbelasting. Bepaalde categorieën (onderwijs, ongebouwde percelen in de categorie sport) waren vrijgesteld voor de onroerendezaakbelasting. Per 2019 komt die vrijstelling te vervallen.

Woont u in de voormalige gemeente Marum? 

  • U ontving de aanslag afvalstoffenheffing voor het variabele gedeelte (kilo’s) 1 keer per jaar in de maand januari. Dat verandert. Deze aanslag leggen we volgend jaar, samen met de aanslag gemeentelijke belastingen voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en vastrecht afvalstoffenheffing, over het jaar 2020 op.
  • Voor de rioolheffing werden verschillende grondslagen en/of bedragen gehanteerd (bijvoorbeeld per type vestiging, omvang dakoppervlak etc.) Vanaf 2019 is alléén nog vastrecht (€ 227,00 per jaar) verschuldigd voor de rioolheffing.

Woont u in de voormalige gemeente Zuidhorn? 

  • In de voormalige gemeente Zuidhorn was tot en met 2018 de gebruiker (huurder) belastingplichtig  voor de aanslag rioolheffing. Vanaf 2019 is de eigenaar van een pand belastingplichtig voor de rioolheffing.

Woont u in de voormalige gemeente Winsum (gebied Middag)

Rioolheffing

Voor gebouwen met een WOZ-waarde beneden de € 15.000 heffen we geen rioolheffing als er geen sprake is van afvoer van afvalwater.

Tenaamstelling belastingplichtige

Het kan incidenteel voorkomen, dat door de geharmoniseerde regels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in de administratie, de aanslag nu op naam van een andere belastingplichtige staat dan degene die de aanslag altijd op zijn/haar naam had staan. Dit heeft te maken met het samenvoegen en de nieuwe inrichting van het belastingsysteem.

U kunt de gemeente verzoeken dit te wijzigen door een mail te sturen aan: belastingen@westerkwartier.nl. De wijziging gaat dan in per januari 2020.

Meer informatie