Pagina opties

Groter

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

In het weekend van 25 mei verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. We hebben de mogelijkheid geboden deze aanslag via MijnOverheid te ontvangen. Heeft u zich voor 15 mei aangemeld bij MijnOVerheid, dan ontvangt u de aanslag 2019 in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wilt u voortaan ook de aanslag via de Berichtenbox ontvangen? Meldt u zich dan bij MijnOverheid

Heeft u zich niet aangemeld, dan ontvangt u de aanslag per post.

NB: ons team Belastingen heeft diverse telefoontjes ontvangen van inwoners die wel aangemeld waren bij de Berichtenbox, maar de aanslag op papier hebben ontvangen. Na onderzoek van de technici van MijnOverheid is helaas gebleken dat bij het overzetten van de oude gemeenten naar de nieuwe gemeente Westerkwartier niet alle abonnementen zijn overgezet. Dit is nu recht gezet. Bij een volgende mailing en/of aanslag via de Berichtenbox zullen alle inwoners die zich hebben aangemeld het bericht/de aanslag via de Berichtenbox ontvangen.

Voordelen digitale aanslag

Het digitaal ontvangen van uw aanslag heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt uw aanslagen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken.

Taxatieverslagen

Het taxatieverslag waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld, wordt eind mei naar MijnOverheid verstuurd en is door de belastingplichtige te allen tijde op www.mijnoverheid.nl  te raadplegen onder het tabblad ‘Persoonlijke Gegevens --> Wonen’.  Om het taxatieverslag via MijnOverheid te raadplegen hoeft u geen vinkje bij de gemeente te zetten (anders dan bij het ontvangen van de aanslag in de Berichtenbox).

Automatische incasso

Als u in uw voormalige gemeente een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso, neemt de gemeente Westerkwartier deze over. U hoeft in dat geval geen nieuwe machtiging automatische incasso door te geven.

Automatische incasso