Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief Participatiewet november 2020

U heeft onze nieuwsbrief een aantal maanden moeten missen. We proberen u nu weer regelmatig te informeren over onderwerpen die we graag bij u onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief vertellen wij iets over het verstrekken van een mondkapje, de meerkostenregeling, de indexering van de alimentatie/onderhoudsbijdrage, over Competensys en de collectieve ziektekostenverzekering.

Gratis mondkapje

Zolang de voorraad strekt verstuurt de gemeente Westerkwartier gratis enkele mondkapjes (voor eenmalig gebruik) aan inwoners met een minimuminkomen. Stuur een mail met uw naam en adres naar bodesleek@westerkwartier.nl. De mondkapjes worden hierna opgestuurd.

Over een paar weken verstrekt de gemeente Westerkwartier gratis wasbare mondkapjes aan inwoners met een minimuminkomen.

Wij informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief.

Meerkostenregeling

Ook dit jaar wordt een tegemoetkoming verstrekt aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap. De tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per persoon.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte

En

  • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, u beschikt over een beperkt vermogen.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.westerkwartier.nl/meerkosten.

Wij hebben bijna iedereen die vorig jaar de Meerkostenregeling heeft ontvangen al een brief gestuurd. Heeft u nog geen tegemoetkoming ontvangen, dien dan een aanvraag bij ons in. Dit kan tot en met 31 januari 2021. U kunt met DigiD een aanvraag indienen via www.westerkwartier.nl/meerkosten. U kunt ook bellen met 14 0594 en vraag naar een medewerker Inkomen.

Indexering (verhoging) alimentatie en onderhoudsbijdrage

Ontvangt u alimentatie of een onderhoudsbijdrage ? Per 1 januari 2021 wordt het bedrag verhoogt met 3%. Dit heet indexering. Wij houden per 1 januari 2021 rekening met dit hogere bedrag. Alleen wanneer de indexering schriftelijk is uitgesloten, wordt het bedrag niet verhoogd.

Competensys

Vraagt u een uitkering aan of ontvangt u een uitkering? Dan wordt u ondersteund om zo snel mogelijk (weer) werk te krijgen.

Om een goed beeld te krijgen van uw mogelijkheden wordt u uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een e-mail met een vragenlijst aan u verstuurd en wordt u gevraagd deze in te vullen. De gemeente maakt hiervoor gebruik van het diagnose en matchingsysteem CompetenSys.

Met de informatie uit de vragenlijst en het gesprek kan sneller worden gezocht naar een passende vacature. Voor mensen die niet aan het werk kunnen, wordt gezocht naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een re-integratietraject of vrijwilligerswerk.

Heeft u geen mailadres of lukt het u niet om de digitale vragenlijst in te vullen? U kunt dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 14 0594. Dan wordt er een afspraak gemaakt om samen met u de vragenlijst in te vullen.

Collectieve ziektekostenverzekering

Via Menzis kunt u deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Op 12 november 2020 worden de premies en de voorwaarden voor het volgende kalenderjaar bekend gemaakt. In onze volgende nieuwsbrief informeren wij u hier verder over. Ook informeren wij u over de hulp bij het overstappen naar de collectieve ziektekostenverzekering.

Meer informatie kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl.

Let op!

Maakt u nu al gebruik van de collectieve verzekering van Menzis en betaalt u een bijdrage van € 19,00 aan het CAK (abonnementstarief Wmo) ? Per huishouden kunt u maximaal € 300,00 per jaar declareren bij Menzis.
Wat moet u hiervoor doen? U vult een declaratieformulier van Menzis in en stuurt die samen met de factuur van het CAK naar Menzis.

Tips/opmerkingen

Wij willen u regelmatig informeren over verschillende onderwerpen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Over welke onderwerpen wilt u graag iets meer weten? Wij horen het graag. Stuur een mail naar nieuwsbriefP-wet@westerkwartier.nl. Of bespreek het met uw contactpersoon.

Inleveren wijzigingsformulier en betaling uitkering

Maand Inleverdatum Betaling uitkering omstreeks
November 24 november 1 december
December 2020 18 december 1 januari 2021

U stuurt het wijzigingsformulier naar het volgende adres:

  • Gemeente Westerkwartier
    Ondersteuning Mens & Gezin
    Antwoordnummer 1005
    9300 VB Leek

Een postzegel is niet nodig of via uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl