Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief participatiewet mei 2021

Meisje met de rode haren

Er ligt weer een nieuwsbrief voor u. Wij willen u dit keer graag iets vertellen over vrijwilligerswerk of mogelijkheden op  werk bij Peebos, een foutje in de informatiemap, activiteiten De Schans, cliëntondersteuning, de Taalmeter en uw ervaringen met de nieuwsbrief.

Peebos

Graag brengen wij het project Peebos Werkt onder uw aandacht. Op Peebos in Opende wordt gezorgd, gewerkt, geleerd en genoten, in en van de prachtige natuur maar ook vooral van de ontmoeting met andere mensen.  Want daar begint het mee: ontmoeten, elkaar echt leren kennen, en samen dingen doen. Iedereen heeft talenten, en juist in de ontmoeting met andere mensen komen deze tot hun recht. Iedereen mag er zijn. In het Westerkwartier beheert Staatsbosbeheer 1800 ha natuurterrein vanuit het kantoor en werkschuur in de Peebos.
Bekend zijn ook de wandelpaden waarvan het Blotevoetenpad de meest bekende is.
Om de natuur in het Westerkwartier in stand te houden kan Staatsbosbeheer wel veel helpende handjes gebruiken.
Er is al veel hulp zoals vanuit zorginstelling de Zijlen en bv Renn4 scholen, maar ook veel stagiaires en vrijwilligers.
Staatsbosbeheer heeft nu ook afspraken met de gemeente Westerkwartier gemaakt om inwoners die hulp kunnen gebruiken om een betaalde baan te vinden.
Staatsbosbeheer maakt samen met u een maatwerkprogramma die u kan helpen om allerlei vaardigheden en kennis op te doen in het beheer van bos en natuur. Maar misschien ook als assistent in de Theetuin Blotevoetenhof.
Door het opdoen van kennis en vaardigheden is er een goede kans op een baan in het groen in de regio bij een bedrijf of instelling.

Lijkt het u wat? Neem contact op met uw consulent of kom langs in Peebos voor een kijkje en een gesprek.

Het adres is :

  • Peebos 1A,
    9865 TG Opende

U kunt vragen naar Ruben Dijkhuizen.

Foutje informatiemap 

In de informatiemap Participatiewet 2021 staat op blz. 11 vermeld waar u (digitaal) een aanvraagformulier bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze informatie klopt helaas niet. U kunt via werkeninkomen@westerkwartier.nl 

een formulier aanvragen. Aanvraagformulieren bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten kunt u aanvragen via groepinkomen@westerkwartier.nl

Uiteraard kunt u ook bellen met 14 0594 voor een formulier. 

Mocht u nog geen informatiemap hebben ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via werkeninkomen@westerkwartier.nl of bellen met 14 0594. Wij sturen de map de eerstvolgende werkdag naar u toe.

Inspiratiekalender Sociaal Werk De Schans

De komende periode staan weer veel leuke activiteiten voor jong en oud in het Westerkwartier gepland. Enkele voorbeelden: Westerkwartier Bakt ’t voor Elkaar, Samen wandelen, jongerenactiviteiten en Online koken.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociaal Werk De Schans

Vragenlijst Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Als u hulp, zorg of ondersteuning zoekt, kan het fijn zijn als iemand met u meedenkt. Dit kan iemand zijn die u goed kent, maar u kunt ook vragen om Onafhankelijke Cliëntondersteuning.

Een Onafhankelijke Cliëntondersteuner is er voor u. Ze kijken met u welke hulp nodig is en kunnen helpen bij het regelen van deze hulp. Bijvoorbeeld door u uit te leggen waar u moet zijn voor zorg, door u te helpen bij het invullen van formulieren of door mee te gaan naar een gesprek. Deze hulp is gratis.

Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen weet wat Onafhankelijke Cliëntondersteuning is. Met uw hulp willen we hier verandering in brengen. We willen graag dat iedereen weet wat Onafhankelijke Cliëntondersteuning is en waar deze hulp te krijgen is. Daarom heeft de gemeente een vragenlijst gemaakt. Zou u deze vragenlijst willen invullen voor 30 mei? Dit kan via www.westerkwartier.nl/oco

Wilt u graag de vragenlijst op papier ontvangen, of telefonisch beantwoorden, dan mag u contact opnemen met Marjolein Bloema via 14 0594.

Taalmeter

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en gemakkelijker een baan of vrijwilligerswerk te kunnen vinden moet u goed Nederlands kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Als u bijstand aanvraagt in de gemeente Westerkwartier, moet u, als u niet onder de uitzonderingssituatie valt, een taalmeter invullen. De taalmeter is een toets op de computer waarmee wij snel te weten kunnen komen of iemand moeite heeft met taal. U kunt hiervoor nu weer een afspraak maken. U moet dan eerst vooraf bellen of mailen naar één van de Taalhuizen (bibliotheken).

Nieuwsbrief, wat vindt u ervan?

Wij zijn erg benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt. Is de nieuwsbrief goed leesbaar, spreken de onderwerpen aan, waarover wilt u graag meer weten?

Wij horen het graag. Wilt u dit met ons delen? Neem dan contact op met uw consulent of mail naar nieuwsbriefP-wet@westerkwartier.nl

Inleveren wijzigingsformulier en betaling uikering

Maand    Inleverdatum    Betaling uitkering omstreeks  
Mei 2021 21 mei 2021 1 juni 20021

U stuurt het wijzigingsformulier naar het volgende adres:

  • Gemeente Westerkwartier
    Ondersteuning Mens & Gezin
    Antwoordnummer 1005
    9300 VB  Leek

Een postzegel is niet nodig.

Mailen mag ook: via uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl