Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief Participatiewet december 2020

Er ligt weer een nieuwsbrief voor u. Wij willen u dit keer graag iets vertellen over het gratis wasbare mondkapje, het kindpakket, de collectieve zorgverzekering , de eindejaarsuitkering en over Kansrijk beroep/ 1000 Banenplan.

Gratis mondkapje

De gemeente Westerkwartier verstrekt gratis wasbare en herbruikbare mondkapjes aan inwoners met een minimuminkomen. Bent u ouder dan 13 jaar en is uw inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm dan komt u in aanmerking.

Wat moet u doen?

U stuurt een mailtje naar bodesleek@westerkwartier.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres en het aantal personen ouder dan 13 jaar zodat wij hierna de mondkapjes naar u kunnen opsturen. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Collectieve ziektekostenverzekering

Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft onze gemeente in samenwerking met Menzis een zorgverzekering samengesteld. Dit heet het Gemeentepakket.

Wanneer kom ik in aanmerking ?

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120 % van de bijstandsnorm.

Wat zijn de voordelen van het Gemeentepakket?

  • U krijgt korting op de premie van de basisverzekering en ook op de aanvullende verzekering
  • Er zijn ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld een bril of contactlenzen, fysiotherapie en tandartskosten.
  • Als u kiest voor Garant 3 dan wordt het eigen risico van maximaal € 385,00 vergoed.

Waar kan ik meer informatie vinden over de kosten en over de vergoedingen?

Kijk hiervoor op de website van gezond verzekerd.

Kan ik hulp krijgen bij het overstappen naar het Gemeentepakket?

U kunt een afspraak maken voor videogesprek of een telefoongesprek met een overstapcoach van Menzis. De overstapcoach spreekt Nederlands, Turks en Arabisch. Maak een afspraak op
de website van gezond verzekerd.

Lukt het niet met de overstapcoach? Voor hulp kunt u ook een afspraak maken met Welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans. Bel hiervoor met 0594-745 620.

Let op! U kunt zich tot uiterlijk 31 december 2020 aanmelden. Menzis regelt de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Eindejaarsuitkering

Heeft u inkomsten uit werk en ontvangt u van uw werkgever een eindejaarsuitkering? Wij moeten rekening houden met deze inkomsten. Vul een wijzigingsformulier in en voeg hierbij een bewijsstuk van uw eindejaarsuitkering. Stuur deze gegevens zo snel mogelijk naar ons op. De medewerkers van onze financiële administratie maken hierna een berekening van uw uitkering. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de periode waarop de eindejaarsuitkering betrekking heeft. Heeft u geen wijzigingsformulier? Neem dan contact op www.uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl.

Kansrijk beroep/1000 banenplan

Heeft u een uitkering? Wilt u aan de slag? En bent u bereid scholing te volgen of u om te scholen? Meld u dan aan op de site Kansrijk beroep. De beroepen op deze site bieden u voor langere tijd kans op werk en een kans om scholing te volgen. U kunt zich ook aanmelden voor het (gratis) volgen van verschillende online cursussen. Na het succesvol afronden ontvangt u een digitaal certificaat van deelname.

De website is van Werk in Zicht en is onderdeel van het 1000 Banenplan om werkzoekenden op te leiden voor banen in de bouw- en technieksector. Een mooie kans! Heeft u vragen ? Neem contact op met uw consulent.

Kindpakket

Heeft u in 2020 een toekenning voor het minimabeleid ontvangen en heeft u een of meer kinderen jonger dan 18? Dan heeft u op 2 november 2020 een brief van ons ontvangen over het kindpakket.

Heeft u geen brief ontvangen of heeft u vragen over het minimabeleid en/of het kindpakket? Neem dan contact op met een medewerker inkomen, telefoon 14 0594 of groepinkomen@westerkwartier.nl. Kijk voor meer informatie ook op Potjeswijzer Westerkwartier

Tips/opmerkingen

Wij willen u regelmatig informeren over verschillende onderwerpen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Over welke onderwerpen wilt u graag iets meer weten? Wij horen het graag. Stuur een mail naar nieuwsbriefP-wet@westerkwartier.nl. Of bespreek het met uw contactpersoon.

Inleveren wijzigingsformulier en betaling uitkering

Maand Inleverdatum Betaling uitkering omstreeks
December 2020 18 december 1 januari 2021

U stuurt het wijzigingsformulier naar het volgende adres:

  • Gemeente Westerkwartier
    Ondersteuning Mens & Gezin
    Antwoordnummer 1005
    9300 VB Leek

Een postzegel is niet nodig of via uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl