Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief participatiewet april 2021

Cartoontekening van meisje met rood haar

Er ligt weer een nieuwsbrief voor u. Wij willen u dit keer graag iets vertellen over het kindpakket, hulp bij het vinden van werk, de informatiemap, Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), Dress for Success.

Kindpakket

Vorig jaar november zijn de brieven over het kindpakket verstuurd. Heeft u de QR-code al in gebruik? Deze code is geldig tot 1 november 2021, daarna vervalt het tegoed. Vragen? Bel met mevrouw M. Bolwijn of mevrouw M. Maatjes via 14 0594.

Of stuur een mail naar kindpakket@westerkwartier.nl

Hulp bij vinden van werk

Via onze gemeente zijn er veel mogelijkheden om u op weg te helpen naar werk of een keuze voor een opleiding. We laten u graag  een voorbeeld hiervan zien.

Een jonge alleenstaande moeder met zorg voor haar 3 jonge kinderen is gestart met een werkervaringstraject bij het werk-leerbedrijf Novatec. Zij heeft eerst stage gelopen op de afdeling catering. Later bleek dat mevrouw zich graag op administratief gebied verder zou willen ontwikkelen. Zij is daarom doorgestroomd naar de financiĆ«le  administratie van Novatec. Zij werkt nu 18 uur per week, heeft opvang voor haar kinderen geregeld en zij volgt ook nog extra lessen Nederlands om binnenkort de laatste staatsexamens te kunnen halen. Mevrouw krijgt dit jaar een betaalde baan bij Novatec. Zij heeft het plan om te starten met een mbo-opleiding op financieel administratief gebied.

Wij passen een traject naar werk aan op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Wilt u weten of u ook hulp kunt krijgen bij het vinden van werk ? Neem dan contact op met uw consulent.

Informatiemap Participatiewet

Een paar weken geleden hebben wij de informatiemap Participatiewet verzonden naar alle inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.
Deze map biedt ook informatie over de bijzondere bijstand en de verschillende potjes die er zijn voor inwoners met een minimum inkomen. In de map is een lijst opgenomen met diverse organisaties die advies en ondersteuning bieden. Ontvangt u een IOAW- of IOAZ-uitkering en wilt u deze informatiemap ook ontvangen? Mail dan naar werkeninkomen@westerkwartier.nl  of bel met 14 0594.

Dress for Success

Gaat u solliciteren en wilt u zich graag goed gekleed presenteren ? Voor inwoners met een minimuminkomen of bijstandsuitkering kunt u via Dress for Success in Sappemeer een gratis kledingpakket krijgen. Ook krijgt u individueel advies om succesvol te kunnen presenteren.

Wilt u meer weten ? Neem dan contact op met uw consulent werk en inkomen of kijk even op www.dressforsuccess.nl

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) Westerkwartier

VIP! Westerkwartier, onderdeel van Sociaal Werk De Schans, is er voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen of vrijwilligers nodig heeft. Voor meer informatie over alle soorten vrijwilligerswerk kijk op www.vipwesterkwartier.nl

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Bel dan tijdens de spreekuurtijden via het telefoonnummer 0594 745 096.

De VIP spreekuurtijden zijn

 • Grootegast:  Maandag 10.00 tot 12.00
 • Leek: Dinsdag/Donderdag 9.00 tot 12.00
 • Marum: Donderdag 9.00 -12.00
 • Zuidhorn : Donderdag 9.00-11.00

Of stuur een mail naar vipwesterkwartier@sociaalwerkdeschans.nl

Tips/opmerkingen

Wij willen u regelmatig informeren over verschillende onderwerpen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Over welke onderwerpen wilt u graag iets meer weten?

Wij horen het graag. Stuur een mail naar nieuwsbriefP-wet@westerkwartier.nl. Of bespreek het met uw contactpersoon.

Inleveren wijzigingsformulier en betaling uitkering

Maand  Inleverdatum  Betaling uitkering omstreeks
April 2021     23 april 2021     1 mei 2021

U stuurt het wijzigingsformulier naar het volgende adres:

 • Gemeente Westerkwartier
  Ondersteuning Mens & Gezin
  Antwoordnummer 1005
  9300 VB  Leek

Een postzegel is niet nodig. Insturen via e-mail kan ook via uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl