Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief maart 2021

Meisje met de rode haren

Er ligt weer een nieuwsbrief voor u. Wij willen u dit keer graag iets vertellen over het minimabeleid, de energiecoach, het gratis beweegprogramma van Menzis, het belastingspreekuur, de opleiding Ervaringsdeskundige, de jaaropgaaf 2020 en de informatiemap.

Tegemoetkomingen minimabeleid 2021

Het minimabeleid voor dit jaar bestaat uit een tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing en een bedrag voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten (participatiefonds). Met ingang van dit belastingjaar wordt er geen tegemoetkoming meer verleend in de kosten van het variabele deel van de afvalstoffenheffing, de kilo’s. U merkt dit pas bij de afrekening kilo’s op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022.

De gemeente biedt u de mogelijkheid tot het scheiden van uw afval waardoor u zelf invloed heeft op het aantal kilo’s dat u aanbiedt. Ontvangt u op 1 januari 2021 een bijstandsuitkering, dan heeft u al een  brief van ons ontvangen. Hierin heeft u meer over de toegekende vergoeding kunnen lezen. Heeft u geen brief ontvangen? Via de pagina tegemoetkoming kunt u met behulp van uw DigiD inlogcode  een aanvraag indienen. Ontvangt u liever een aanvraagformulier per post? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u dan een  aanvraagformulier toe. U kunt daarnaast voor meer informatie terecht bij de medewerkers Inkomen via telefoonnummer 140594.

Energiecoach (vacature vrijwilliger)

Behoort u tot de groep mensen die bewust omgaat met energie? Probeert u om minder energie te verbruiken, zodat de energierekening omlaag gaat? De Groninger Energiekoepel is op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen als energiecoach. Als energiecoach bezoekt u mensen uit de omgeving om een globaal advies te geven over de eerste stappen naar een duurzaam huis.

Iets voor u ?

Voor deze vrijwilligersfunctie worden mensen gevraagd die:

 • Zelf ervaring hebben met energiebesparing;
 • Gemakkelijk een praatje maken;
 • Bereid zijn om circa drie huisbezoeken per week af te leggen
 • Voordat u begint krijgt u een gratis training. Bovendien ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 100,00 per maand.

Heeft u vragen over deze vrijwillige functie? Kijk op grek.nl.

Beweegprogamma Menzis

Bent u bij Menzis verzekerd, dan kunt u gratis gebruik maken van het programma Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Met dit programma krijgt u twee jaar lang advies en intensieve begeleiding over gezonder eten, meer bewegen en een betere kwaliteit van leven.

Voorwaarden deelname

 • U bent verzekerd bij Menzis
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft overgewicht
 • U bent gemotiveerd om het programma twee jaar vol te houden

Hoe kunt u deelnemen?

Voldoet u aan de voorwaarden ? U kunt zich melden bij uw huisarts. Uw huisarts zorgt voor de aanmelding. Kijk voor meer info op www.sociaalwerkdeschans.nl

Belastingspreekuur

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte 2020? Sociaal Werk De Schans, Humanitas Westerkwartier en Bibliotheken Westerkwartier organiseren elk jaar samen belastingspreekuren. Deze zijn voor iedereen en is gratis. Het is nu nog onbekend of de spreekuren in maart in de bibliotheken zullen zijn. Kan de gemaakte afspraak wegens de lockdown niet doorgaan, dan wordt samen met u naar een oplossing gezocht.

U kunt wel alvast een afspraak maken door te bellen met 0594 745 620 of een mail te sturen naar leek@sociaalwerkdeschans.nl

Opleiding ervaringsdeskundige

Bent u opgegroeid in armoede en heeft u de gevolgen hiervan ervaren?

Heeft u het gevoel dat u altijd moet vechten voor uw rechten? Heeft u het gevoel er niet bij te horen?

Wilt u uw eigen levenservaring inzetten om bruggen te bouwen?

In september 2021 start de 1-jarige mbo-opleiding Ervaringsdeskundige. U gaat een dag per week naar school en daarnaast voert u stage/praktijkopdrachten uit.

Na afronding van de opleiding ontvangt u het officiële certificaat ervaringsdeskundigheid K0432.  Met dit certificaat zijn er verschillende mogelijkheden om aan het werk te gaan.

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Overleg met uw consulent of u de opleiding met behoud van uitkering kunt volgen of neem contact op met

Jaaropgaaf

De jaaropgaaf 2020 is inmiddels verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen, neem dan contact met ons op via 14 0594.

Informatiemap

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de informatiemap. We hebben iets meer tijd nodig. In maart 2021 ontvangt u van ons de map.

Inleveren wijzigingsformulier en betaling uitkering

Maart 2021  Inleveren 23 maart 2021 

uitbetaling 1 april 2021

U stuurt het wijzigingsformulier naar:

 • Gemeente Westerkwartier
  Ondersteuning Mens & Gezin
  Antwoordnummer 1005
  9300 VB  Leek

Een postzegel is niet nodig.

Per mail opsturen mag ook: uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl