Pagina opties

Groter

Nieuwsbrief Participatiewet

  • Nieuwsbrief Participatiewet februari 2020

    (01-02-2020)

    In deze nieuwsbrief vertellen wij iets over wat u moet doen bij een teruggaaf heffingskortingen of een voorlopige aanslag van de Belastingdienst, het Participatiefonds 2020, de Tegemoetkoming peuterspeelzaal of schoolgaande kinderen, het Werkfestival in Groningen en het inleverschema wijzigingsformulier 2020.

  • Nieuwsbrief Participatiewet januari 2020

    (01-01-2020)

    In deze nieuwsbrief vertellen wij iets over de jaaropgave 2019, de indexering van de alimentatie en het inleveren van het wijzigingsformulier.