Pagina opties

Groter

Klankbordgroep gaswinning- en opslag in het Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier organiseert twee keer per jaar een klankbordgroep-overleg voor het gaswinningsdossier. Op deze manier wordt een platform geboden om mee te denken over het gaswinningsdossier en kunt u uw ideeën hierover naar voren te brengen. Leden van de klankbordgroep zijn inwoners uit het Westerkwartier. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies vanuit hun perspectief als individuele inwoner of als lid van een vereniging dorpsbelangen. Dit doen zij op basis van hun ideeën en ervaringen.

Tijdens het overleg informeert de portefeuillehouder de leden over de laatste stand van zaken en is er ruimte voor aanvullende vragen en opmerkingen. Voor elk overleg ontvangt u een agenda en wellicht enkele stukken. Onderwerpen voor de agenda kunnen uiteraard ook aangedragen worden. Het eerstvolgende overleg zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Wilt u de volgende keer ook aansluiten? Aanmelden kan via het volgende emailadres: jochem.pennekamp@westerkwartier.nl

Misschien bent u op zoek naar: