Pagina opties

Groter

Transitievisie Warmte

Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte is een document waarin de te doorlopen stappen naar een aardgasvrij Westerkwartier staan genoemd. In deze visie staat onder andere beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn. Daarnaast wordt gekeken in welke dorpen er gestart kan worden met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken er nog uitgevoerd moeten worden. De Transitievisie Warmte is daarmee een document dat de eerste denkrichting weergeeft, maar waarin nog geen definitieve besluiten staan. Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken van woningen gebeurt in een uitvoeringsplan. Als deze uitvoeringsplannen voor uw dorp worden opgesteld, wordt u daar uiteraard bij betrokken.

Wat doet de gemeente Westerkwartier?

De gemeente Westerkwartier is momenteel gestart met het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze visie wordt in samenwerking met diverse partners zoals de woningcorporaties en de netbeheerder opgesteld. Daarnaast willen wij de inwoners uitgebreid betrekken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hiervoor diverse activiteiten worden georganiseerd.

Slotbijeenkomsten 

Voor de zomer zijn er acht online dialoogavonden geweest. Samen met de inwoners van het Westerkwartier hebben we gesproken over de kansen en uitdagingen rondom de warmtetransitie in het Westerkwartier. De inzichten en bevindingen van de avonden zijn meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. 
De conceptvisie zal op 21 en 23 september tijdens een tweetal slotbijeenkomsten gepresenteerd worden. Deze twee bijeenkomsten zullen fysiek plaatsvinden in Tolbert en Aduard. Zowel deelnemers aan de dialoogavonden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Programma slotbijeenkomst

 • 19.30 uur start slotbijeenkomst (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Welkom door wethouder Hielke Westra
  • Presentatie Transitievisie Warmte door gemeente Westerkwartier en Bureau TAUW
  • Ruimte voor het stellen van vragen
 • 21.00 – 21.30 uur Afsluitende borrel

Praktische informatie

 • Dinsdag 21 september 19.30 uur
  Partycentrum de Postwagen
  Hoofdstraat 53 in Tolbert
 • Donderdag 23 september 19.30 uur
  Best Western Hotel Aduard 
  Friesestraatweg 13 in Aduard

Aanmelden 

Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 is er plek voor maximaal 75 personen per avond. U kunt zich aanmelden tot 17 september via onderstaande knop. 

Aanmelden slotbijeenkomst
 

Dialoogavonden

In de maand juni hebben een achttal online dialoogavonden plaatsgevonden. Tijdens deze avonden is met de inwoners uit het Westerkwartier het gesprek gevoerd over de Transitievisie Warmte. In totaal hebben circa 250 inwoners deelgenomen aan de avonden.

Tijdens de avonden is er een presentatie gegeven vanuit de gemeente over het proces. Het bureau TAUW die de gemeente ondersteund bij het opstellen van de visie heeft een presentatie gegeven over de technische inhoud.

De presentaties zijn via onderstaande link te downloaden.

Veel gestelde vragen

Tijdens de dialoogavonden zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen zijn samengevoegd in een document en deze kunt u hieronder nog eens rustig teruglezen.