Pagina opties

Groter

Subsidieregeling Energiecollectieven

Aanvragen subsidie Energiecollectief

Voor energiecollectieven bestaat sinds de zomer van 2020 een subsidieregeling. Hiermee kunnen bijvoorbeeld opstartkosten voor een energiecoöperatie of kosten voor een haalbaarheidsonderzoek worden gedekt. Energiecollectieven konden altijd al een aanvraag bij de gemeente indienen en vaak werden deze aanvragen ook gehonoreerd. Echter ontbrak het aan een set met regels om de aanvragen aan te toetsen. Als gemeente willen wij graag bewoners stimuleren en faciliteren in het opstarten van hun collectief, met de subsidieregeling voor energiecollectieven kan dat nu op een voor iedereen gelijke wijze.

Per aanvraag kan een bedrag tot maximaal € 5000,- worden gesubsidieerd en een in aanmerking komende partij kan eens per vijf jaar een aanvraag doen. Wilt u een energiecoöperatie oprichten of wilt u samen met uw bestaande collectief een onderzoek uit laten voeren? De belangrijkste voorwaarden hiervoor staan hieronder kort weergegeven:

  • De aanvragende partij komt uit het Westerkwartier;
  • Als de aanvragende partij niet is georganiseerd in een rechtsvorm, dient een lijst te worden overlegd namens welke bewoners de aanvraag wordt ingediend;
  • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project;
  • Het project levert (op korte en/of lange termijn) een bijdrage aan CO2 reductie;
  • De aanvraag bedraagt niet meer dan 5.000,- euro.

Een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden staat omschreven in de Subsidieregeling Energiecollectieven Gemeente Westerkwartier 2020. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier Subsidie Energiecollectief.