Pagina opties

Groter

Gebiedstransformaties en klimaatbossen

Gebiedstransformatie in het Zuidelijk Westerkwartier

Het landschap in het zuiden van de gemeente Westerkwartier lijkt geschikt te zijn voor een gebiedstransformatie. Dit blijkt uit de reeds opgestelde Visie hernieuwbare elektriciteit gemeente Westerkwartier uit 2020. In een gebiedstransformatie stemmen we de huidige omgeving af naar de behoeften van nu en in de toekomst. Dit heide- en veenontginningen gebied heeft namelijk te maken met verschillende opgaven de komende tijd. Dit kan bijvoorbeeld het aanleggen zijn van klimaatbossen, het verhogen van de biodiversiteit of het gebied in te zetten voor projecten voor klimaatadaptatie.

Klimaatbos

Eén van de mogelijke transformaties is het aanleggen van een klimaatbos. De bomen in dit bos halen kooldioxide (CO2) uit de lucht en slaan het op voor een lange tijd. Zo behalen we de klimaatdoelen. Een koppeling met recreatie zorgt ervoor dat er ook mooie wandelroutes ontstaan en een diverse beplanting bevordert de biodiversiteit.

Meerwaarde

Het is belangrijk dat de landschappelijke kwaliteit behouden blijft bij deze transformatie. Ook is meerwaarde van deze projecten cruciaal. Een eventueel zonnepark moet de omgeving ook versterken. De komende tijd onderzoekt de gemeente de uitdagingen en de gewenste omvang en impact van deze transformatie. Dit doen we graag samen met u!

Heeft u ideeën voor het zuidelijk Westerkwartier? Neem dan contact op met duurzaamheid@westerkwartier.nl