Pagina opties

Groter

Duurzaamheid items

 • Circulair gebruik van grondstoffen

  Met circulaire inzameling bedoelen we het gesloten houden van de grondstoffenkring. Hiermee is er dus eigenlijk geen afval meer aanwezig. Als voorbeeld nemen we een plastic drinkfles. Voor de gemiddelde consument is deze lege drinkfles afval. Echter, het plastic van deze fles kan, na inzameling, in een recyclingfabriek prima verwerkt worden tot kleinere plastickorrels. Deze plastickorrels kunnen weer gebruikt worden voor het produceren van nieuwe plastic drinkflessen. Op deze manier houden we de cirkel als het ware gesloten; het circulair gebruiken van grondstoffen waarbij materialen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled worden. Afvalinzameling is hierin een hele belangrijke schakel. De gemeente streeft en excellente dienstverlening na en zorgt voor een zo efficiënt mogelijke afvalinzameling. Hiermee verkleinen we onze impact op het milieu en onze leefomgeving .

  Meer informatie over afval en milieu kunt u vinden op de algemene pagina afval en milieu. Voor vragen kunt u contact opnemen via duurzaamheid@westerkwartier.nl.

 • Duurzaam inkoopbeleid gemeente (MVI)

 • Duurzaam vervoersmiddelen en deelmobiliteit

  De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk elektrisch rijden te stimuleren en samen met marktpartijen laadinfrastructuur te realiseren.

 • Gebiedstransformaties en klimaatbossen

 • Profiteren van isoleren

  Wat kun jij doen? Profiteren van isoleren, dát kun jij doen!

 • RES Groningen

 • Subsidieregeling Energiecollectieven

 • Transitievisie Warmte

  Wat is een Transitievisie Warmte?

  De Transitievisie Warmte is een document waarin de te doorlopen stappen naar een aardgasvrij Westerkwartier staan genoemd. In deze visie staat onder andere beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn. Daarnaast wordt gekeken in welke dorpen er gestart kan worden met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken er nog uitgevoerd moeten worden. De Transitievisie Warmte is daarmee een document dat de eerste denkrichting weergeeft, maar waarin nog geen definitieve besluiten staan. Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken van woningen gebeurt in een uitvoeringsplan. Als deze uitvoeringsplannen voor uw dorp worden opgesteld, wordt u daar uiteraard bij betrokken.

  Wat doet de gemeente Westerkwartier?

  De gemeente Westerkwartier is momenteel gestart met het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze visie wordt in samenwerking met diverse partners zoals de woningcorporaties en de netbeheerder opgesteld. Daarnaast willen wij de inwoners uitgebreid betrekken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hiervoor diverse activiteiten worden georganiseerd.

  Slotbijeenkomsten 

  Voor de zomer zijn er acht online dialoogavonden geweest. Samen met de inwoners van het Westerkwartier hebben we gesproken over de kansen en uitdagingen rondom de warmtetransitie in het Westerkwartier. De inzichten en bevindingen van de avonden zijn meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. 
  De conceptvisie zal op 21 en 23 september tijdens een tweetal slotbijeenkomsten gepresenteerd worden. Deze twee bijeenkomsten zullen fysiek plaatsvinden in Tolbert en Aduard. Zowel deelnemers aan de dialoogavonden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

  Programma slotbijeenkomst

  • 19.30 uur start slotbijeenkomst (inloop vanaf 19.00 uur)
   • Welkom door wethouder Hielke Westra
   • Presentatie Transitievisie Warmte door gemeente Westerkwartier en Bureau TAUW
   • Ruimte voor het stellen van vragen
  • 21.00 – 21.30 uur Afsluitende borrel

  Praktische informatie

  • Dinsdag 21 september 19.30 uur
   Partycentrum de Postwagen
   Hoofdstraat 53 in Tolbert
  • Donderdag 23 september 19.30 uur
   Best Western Hotel Aduard 
   Friesestraatweg 13 in Aduard

  Aanmelden 

  Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 is er plek voor maximaal 75 personen per avond. U kunt zich aanmelden tot 17 september via onderstaande knop. 

  Aanmelden slotbijeenkomst
   

  Dialoogavonden

  In de maand juni hebben een achttal online dialoogavonden plaatsgevonden. Tijdens deze avonden is met de inwoners uit het Westerkwartier het gesprek gevoerd over de Transitievisie Warmte. In totaal hebben circa 250 inwoners deelgenomen aan de avonden.

  Tijdens de avonden is er een presentatie gegeven vanuit de gemeente over het proces. Het bureau TAUW die de gemeente ondersteund bij het opstellen van de visie heeft een presentatie gegeven over de technische inhoud.

  De presentaties zijn via onderstaande link te downloaden.

  Veel gestelde vragen

  Tijdens de dialoogavonden zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen zijn samengevoegd in een document en deze kunt u hieronder nog eens rustig teruglezen.

 • Visie Hernieuwbare Elektriciteit

 • Voedselakkoord

 • Wat doen zij?

  Sieta en Johan gaan voor zelfvoorzienend: In hun knusse woonboerderij is het in sommige kamers nog net zo koud als buiten. Tijd voor een verduurzamingsslag! De woning wordt volledig geïsoleerd en daarbij ook voorzien van het best isolerende glas. Ook willen ze hun eigen energie gaan opwekken met als uiteindelijke doel om zelfvoorzienend te worden. Dat past helemaal bij hun leefstijl, ze eten al jaren groente en fruit uit eigen tuin en hebben in plaats van een koelkast een kelder. 

  Joop en Gea gaan voor lagere kosten: De verbouwing en verduurzaming van hun 100 jaar oude woning heeft ervoor gezorgd dat hun woonlasten flink omlaag zijn gegaan. Wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen. Het verduurzamen hebben zij stap voor stap aangepakt en de woning is nu zelfs aardgasvrij! 

  Iris en Stephan gaan voor wooncomfort: De woning van Iris en Stephan moest volledig worden gestript en opnieuw worden ingericht om het huis weer van deze tijd te maken. Die verbouwing werd meteen ook aangegrepen om het huis te verduurzamen. Het huis is volledig geïsoleerd en dat maakt het binnen een stuk aangenamer. De vloerverwarming hoeft maar een paar uur per dag aan om het binnen lekker warm te houden. Dat scheelt geld terwijl ze genieten van maximaal wooncomfort!