Pagina opties

Groter

Welstand Marum

  • Welstand Marum

    De gemeenteraad van Marum heeft in 2014, na een proefperiode, besloten om in de gehele gemeente niet meer te toetsen aan de redelijke eisen van welstand. Dit met uitzondering van omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteiten van objecten die in het bestemmingsplan zijn aangewezen als "karakteristiek en/of cultuurhistorisch waardevol".