Pagina opties

Groter

Toetreding

Om deel te nemen aan het inkoopnetwerk en Wmo-ondersteuning te gaan leveren is een basisovereenkomst en een deelovereenkomst opgesteld die tussen gemeenten en aanbieders gesloten wordt.

Het toelatingsproces voor nieuwe aanbieders is omschreven in bijlage 2.1 van de deelovereenkomst.

Wij verzoeken u de inhoud van de basis- en deelovereenkomst en de bijlagen goed door te lezen voordat u de aanvraag tot toetreding indient zodat u op de hoogte bent van de vereisten en de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Toetredingsmomenten & deadline aanmelding

Zorgaanbieders kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer zij aan alle vereisten voldoen, tweemaal per jaar toetreden tot de overeenkomst. De toetredingsmomenten zijn jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Ieder halfjaar vindt er een beoordelingsmoment plaats waarbij de ingediende inschrijvingen worden beoordeeld.

De informatie en benodigde documenten voor de inschrijving van de overeenkomst per 1 juli 2020 treft u medio mei 2020 aan op deze website.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het toetredingsproces dan kunt u deze stellen per mail via inkoopwmo@westerkwartier.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met Marlous Elderman, Contractmanager Sociaal Domein.