Pagina opties

Groter

Samenstelling adviesgroep 2019

Samenstelling Adviesgroep 2019

 Aanpak selectie 2019

Voor de selectie van aanbieders voor de adviesgroep in 2019 is gebruik gemaakt van de volgende uitganspunten:

1. Grote en middelgrote aanbieders

Voor de selectie van de grote en middelgrote aanbieders zijn aanbieders geselecteerd die (relatief) veel inwoners in het Westerkwartier bedienen; groot of middelgroot in het Westerkwartier.

2. Vertegenwoordiging kleine aanbieders

Voor de selectie van de kleine aanbieders is onder meer aandacht geweest voor (branche) organisaties en aanbieders die meerdere aanbieders vertegenwoordigen. Op deze manier wordt dekking voor het hele Westerkwartier gewaarborgd.

3. Evenwichtige verdeling over de maatwerkproducten

De Adviesgroep kent een evenwichtige verdeling van aanbieders over de verschillende productgroepen binnen de maatwerkvoorzieningen (hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, begeleiding groep).

Samenstelling nieuwe Adviesgroep 2019

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten heeft de gemeente de volgende partijen geselecteerd met daarin een vertegenwoordiging van de volgende aanbieders:

Selectie grote aanbieders Selectie middelgrote aanbieders Vertegenwoordiging kleine aanbieders
Beter Thuis Wonen Thuiszorg Cosis Coöperatie Dichtbij
De Nieuwe Zorg Thuis Dagopvang Veldzicht Factor 5
Stichting Vredewold Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV   Paletzorg
Stichting De Zijlen Vlot Groningen Zorgboerderij De Weide Blik    

*Nb. Groot/middelgroot/klein: Op basis van het aandeel Wmo-ondersteuning dat geleverd wordt in het Westerkwartier.

Adviesraad Welzijnsorganisatie 
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier  Stichting ‘De Schans’