Pagina opties

Groter

Samenstelling adviesgroep 2015

De adviesgroep bestaat uit de volgende partijen:

 • 3 à 4 grote aanbieders in het Westerkwartier
 • 3 à 4 middelgrote aanbieders in het Westerkwartier
 • 3 kleine aanbieders en/of zelfstandigen zonder personeel
 • De 4 gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden 2 (HH2)
 • Delegatie Wmo-adviesraden/ -cliëntenraden
 • 2 welzijnsorganisaties
 • Delegatie vanuit de gemeenten
 • Robbe & partners.

Selectie adviesgroep

Hoe selectie heeft plaats gevonden voor de samenstelling van de adviesgroep wordt achtereenvolgens toegelicht.

Ad 1 en 2. Toelichting 80-20 regel voor grote en middelgrote aanbieders

Om aanbieders te selecteren voor de adviesgroep voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo (overgeheveld vanuit de AWBZ) is gebruik gemaakt van de 80-20 regel. Deze selectiemethode gaat uit van onderstaande richtlijnen:

 • 20% van de aanbieders die 80% van het budget ontvangen (in dit geval 80% van de totale klantenpopulatie bedienen) zitten per definitie in de adviesgroep.
 • Op de resterende 20% van het budget/ klantenpopulatie wordt nogmaals de 80-20 regel toegepast. Uit deze groep selecteren de gemeenten een drie- tot viertal aanbieders dat bovenin de 80% van het overgebleven budget zit.

Selectie grote aanbieders:

 • Stichting de Noorderbrug
 • Stichting de Zijlen
 • Stichting Zonnehuisgroep Noord
 • TSN Thuiszorg B.V.

Deze aanbieders zijn in alle 4 Westerkwartiergemeenten actief en bieden meerdere maatwerkvoorzieningen Wmo.

Selectie middelgrote aanbieders:

 • Cosis (Promens Care en Novo)
 • Stichting Vredewold
 • Stichting Woon/ Zorgcentrum Het Hooge Heem

Ad 3. Vertegenwoordiging kleine aanbieders

In het Westerkwartier is er structureel overleg tussen gemeente en kleine aanbieders uit de regio. Aan deze groep is gevraagd wie zou willen deelnemen aan de adviesgroep. Dit heeft geleid tot een viertal vertegenwoordigers, zie hiervoor onderstaande tabel. Doordat de verschillende aanbieders ook een aantal branche organisaties vertegenwoordigen is dekking voor het hele Westerkwartier geborgd.

 • De Kasparhoeve (Paletzorg), contact: Rick van Gurp
 • Zorgboerderij de Weide Blik (BEZINN/Traject 58), contact: Pankaja Bours
 • Bezinn, contactpersoon: Albertha Kits
 • Praktijk Traas (CZN), contact: Harry van der Tuin

Ad 4. Gecontracteerde aanbieders HH2

Laat in het proces is besloten om ook HH2 toe te voegen aan het traject bestuurlijk aanbesteden. Gekeken naar de samenwerking tot nog toe, de lopende afspraken rondom HHT, is het wenselijk om alle huidige, gecontracteerde aanbieders te vragen deel te nemen aan de adviesgroep. Dit zijn:

 • Stichting Zonnehuisgroep Noord
 • TSN Thuiszorg B.V.
 • Stichting Vredewold
 • Zorgkompas

Gekeken naar deelname van de grote en middelgrote aanbieders (geselecteerd volgens de 80-20 methodiek) zijn drie van de vier organisaties al vertegenwoordigd. Dit betekent dat alleen Zorgkompas ‘extra’ toegevoegd is aan de adviesgroep (1e wildcard).

Ad 5. Delegatie Wmo adviesraden/ cliëntenraden

Binnen het Westerkwartier heeft elke individuele gemeente een eigen Wmo-adviesraad. Daarnaast is een WSW-adviesraad actief. Vanuit deze raden nemen 2 vertegenwoordigers deel aan de adviesgroep.

Ad 6. Deelname vanuit welzijnsorganisaties

In het Westerkwartier zijn verschillende welzijnsorganisaties actief. Wat betreft maatschappelijk werk is er één organisatie welke actief is in het gehele Westerkwartier: Noordermaat. Deelname van deze partij is evident. Daarnaast zijn er diverse lokale aanbieders van sociaal cultureel werk actief in het Westerkwartier. Hen is verzocht om te komen met één vertegenwoordiger. Het is de Swgz geworden (2e wildcard).

Meer informatie