Pagina opties

Groter

Adviesgroep

In de tweede helft van 2015 is met een selectie van aanbieders in de Adviesgroep onderhandeld over de op te stellen documenten. We hebben met elkaar (gemeente, aanbieders en andere betrokkenen) in het onderhandelingsproces inhoud gegeven aan de ondersteuning(zorg) die we bieden in het Westerkwartier.

Transparantie

Bij Bestuurlijk aanbesteden is transparantie van het besluitvormingsproces essentieel. De belanghebbenden hebben namelijk de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op dit proces. Het onderhandelingsproces is daarom in een bestuurlijke aanbesteding altijd in ieder geval plenair en met alle partijen gelijk.

De fysieke overlegtafel is de Adviesgroep. Naast de Adviesgroep is er een virtuele overlegtafel gemaakt in de vorm van deze website. Hierop konden de onderhandelingen worden gevolgd. De communicatie is openbaar en transparant. Zo zijn de agenda’s en notulen van de bijeenkomsten van de Adviesgroep op deze website geplaatst. Betrokkenen die niet in de Adviesgroep zitten konden hun input leveren voor de te ontwikkelen overeenkomsten via de website. De vragen en/of opmerkingen zijn (anoniem) meegenomen in de nota van inlichtingen.

Adviesgroep 2019

De Adviesgroep houdt zich onder meer bezig met de (door)ontwikkeling van onderwerpen op de Innovatie-agenda van de overeenkomst en onderwerpen die spelen rondom de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen.

In 2019 heeft de gemeente, op basis van de ontwikkelingen binnen het Inkoopnetwerk, de samenstelling van de Adviesgroep aangepast.

In het document Samenstelling Adviesgroep Wmo 2019 wordt een korte beschrijving gegeven van de start van de adviesgroep, een toelichting op de selectie van aanbieders in 2019 en de nieuwe samenstelling.

Zie ook: