Pagina opties

Groter

Actueel

 • Aangepaste tarieven

  (07-07-2020)

  De tarieven voor de producten Hulp bij het huishouden zijn aangepast per 1 juni 2020. De gecontracteerde aanbieders zijn hier per mail over geïnformeerd. De gewijzigde Prijs- en bekostigingstabel kunt u vinden op de pagina administratief proces.

 • Aanvraag toetreding weer mogelijk

  (24-04-2020)

  Het is voor zorgaanbieders vanaf heden weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor toetreding tot de overeenkomst Wmo. De aanmeldtermijn voor toetreding tot de overeenkomst per 1 juli 2020 loopt tot 15 juni 2020.  Alle informatie over het toetredingsproces vindt u op de pagina met informatie over toetreding.

 • Facturering 2020

  (07-01-2020)

  In december 2019 hebben de gecontracteerde aanbieders Wmo een nieuwsbrief ontvangen over de facturering vanaf 2020.

  Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de Backoffice Wmo.

 • Overzicht aanbieders

  (07-01-2020)

  Het overzicht met gecontracteerde aanbieders is geactualiseerd.

 • Wijziging overeenkomst 1 juni 2019

  (15-05-2019)

  De inhoud van de overeenkomst Wmo maatwerkvoorzieningen Westerkwartier is met ingang van 1 juni 2019 op enkele onderdelen aangepast. Deze gewijzigde basis- en deelovereenkomst en bijlagen zijn vandaag gepubliceerd op deze website. Deze kunt u vinden onder: overeenkomsten.

  Een overzicht van alle wijzingen in de overeenkomst treft u in het volgende overzicht: Wijzigingen Basis- en Deelovereenkomst Wmo 1 juni 2019

 • Voorstel aanpassing overeenkomst

  (11-04-2019)

  De gecontracteerde aanbieders Wmo Zin zijn op 9 april jl. door de gemeente geïnformeerd over  twee voorstellen tot aanpassing van de Basis-en Deelovereenkomst:

 • Nieuwsbrief inkoop December 2018

  (28-12-2018)

  Hierbij de nieuwsbrief voor zorgaanbieders en medewerkers van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn die onderdeel uitmaken van of betrokken zijn bij het inkoopnetwerk maatwerkvoorzieningen Wmo Westerkwartier.

  In deze editie besteden we o.a. aandacht aan de gemeentelijke herindeling, de eigen bijdrage en de financiële verantwoording. Veel leesplezier en fijne feestdagen gewenst!

  De nieuwe gemeente Westerkwartier

  Per 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied ‘Middag’ van de gemeente Winsum de nieuwe gemeente Westerkwartier. De nieuwe gemeente heeft zo’n 62.500 inwoners. Meer informatie over de gemeentelijke herindeling vindt u op onze website.

  Praktische informatie en bereikbaarheid

  Postadres:
  Gemeente Westerkwartier
  Postbus 100
  9350 AC Leek
  T: +14 0594
  www.westerkwartier.nl

  Hoe verandert de dienstverlening?

  De inwoners van de nieuwe gemeente Westerkwartier kunnen in alle vier de gemeentehuizen terecht. Er blijft voorlopig een vrije inloop en we werken zoveel mogelijk op afspraak.

  De medewerkers van het Domein Sociaal (Wmo-consulenten, medewerkers backoffice) zijn gevestigd in het gemeentehuis van Leek aan de Tolberterstaat 66, 9351 BJ Leek.

  Gemeentecode

  Bij het CBS staat de gemeente Westerkwartier bekend met de gemeentecode 1969.

  Website inkoop Wmo

  Informatie over de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening en kunt u vanaf 1 januari 2019 nog steeds vinden op de pagina: https://wmo.westerkwartier.nl/

  Jaarovergang i-Wmo

  Alle zorgaanbieders krijgen voor 21 december een afsluitbericht vanuit de ‘oude’ gemeentecodes. Na 15 januari 2019 worden gefaseerd nieuwe i-Wmo berichten verstuurd vanuit de eerder afgegeven indicatie op de nieuwe gemeentecode. De 303-F berichten betreffende 2018 kunnen gewoon verstuurd worden op basis van de ‘oude’ gemeentecodes.

  Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Alies van Weperen of Gonda van der Ploeg. In de maand december 2018 zijn zij nog te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Leek: 0594 - 55 15 15.

  Gebied Middag-Humsterland

  Het gebied Middag-Humsterland ligt nu nog in twee gemeenten: deels in Winsum en deels in Zuidhorn. Per 2019 gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’, samen met de gemeenten De Marne, Bedum en Eemsmond. Gemeente Zuidhorn gaat dan op in de nieuwe gemeente ‘Westerkwartier’,samen met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. Na de herindeling wordt ‘Middag’ ingedeeld bij de gemeente Westerkwartier. Dit gebied kent de volgende postcodes: 9891, 9892, 9893. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

  Overgang WMO-voorziening naar Westerkwartier & contractering

  De Westerkwartiergemeenten werken samen met de gemeente Winsum aan een goede voorbereiding op de overgang van de oude naar de nieuwe gemeente. Het gaat hierbij vooral om praktische zaken.

  Op dit moment brengen we in kaart wat de overgang naar de gemeente Westerkwartier voor iedereen met een Wmo voorziening gaat betekenen. Met de leverende zorgaanbieders in dit gebied is inmiddels contact geweest. Er zijn afspraken gemaakt rondom de contractering en overhet realiseren van een goedeovergangvan de indicaties naar het Westerkwartier.

  Wanneer er op dit gebied nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Marlous Elderman, contractmanager Sociaal Domein.

  Eigen bijdrage

  Vast bedrag eigen bijdrage Wmo

  Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 1 januari 2019 voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vierweken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

  Cliënten betalen nooit meer dan € 17,50. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en heeft iemand in hethuishouden nog niet de AOW-leeftijd? Dan hoeft er in 2019 geen eigenbijdrage te worden betaald voor hulp enondersteuning vanuit de Wmo.

  Aanleveren zorguren doorzorgaanbieders blijft ongewijzigd

  In 2019 moeten de zorgaanbieders nog op dezelfde wijze de zorguren aanleveren bij het CAK.

  Financiële verantwoording 2018

  Voor alle zorgaanbieders hebben wij een brief opgesteld met informatie over de financiële verantwoording 2018 van de WMO maatwerkvoorzieningen.Wij sluiten ons hierbij zo veel mogelijk aan bij de richtlijnen I-sociaal domein. De brief is als bijlage verzonden in de e-mail behorende bij deze nieuwsbrief.