Het college van de gemeente Westerkwartier doet het aanbod voor drie maanden 70 vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen in Midwolde. Aanleiding voor het aanbod is een afspraak van de Provinciale Regietafel Groningen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze heeft gevraagd om 400 extra opvangplekken in onze regio. De gemeenten Groningen, Oldambt en Stadskanaal leveren samen 330. De gemeente Westerkwartier biedt nu opvang aan voor de overige 70 mensen.

Het college wil benadrukken, dat dit nodig is, omdat in de rest van Nederland te weinig wordt gedaan om het acute probleem op te lossen. Uit humanitaire overwegingen en solidariteit met Ter Apel heeft het college daarom besloten dit aanbod te doen.  Het college heeft dit woensdagavond meegedeeld aan de gemeenteraad.

Locatie, wie en hoe lang

De opvanglocatie is het pand Hoofdstraat 101-1 in Midwolde. Dit pand is eigendom van de gemeente en geschikt om op korte termijn in te richten voor de opvang. In de omgeving van het pand zijn nog maatregelen nodig voor verkeersveiligheid. Het pand kan drie maanden worden ingezet voor de opvang van 70 vluchtelingen uit Ter Apel, die bij aankomst in Ter Apel niet direct kunnen worden geholpen. Na hun vertrek wordt de locatie klaar gemaakt voor de ontvangst van de 80 ontheemden uit Oekraïne. Die verblijven nu in Grootegast. Het college gaat uit van een gebruik van twee jaar voor de Oekraïne-opvang. In het tweede jaar evalueert de gemeente de opvang en neemt dan een nieuw besluit.

Informeren omgeving en andere betrokkenen

Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van de locatie in Midwolde zijn inmiddels telefonisch of per brief geïnformeerd. Ook is contact opgenomen met betrokken organisaties, zoals politie en zorg. Voor de direct omwonenden organiseert de gemeente een informatieavond.