Landgoed Nienoord in Leek is één van de parels van het Noorden. Elk jaar bezoeken ruim 350.000 mensen het Landgoed. Nienoord is een uniek gebied waar rust, natuur, cultuur, historie, recreatie, sport en theater elkaar ‘ontmoeten’.

Het is belangrijk om deze verschillende waarden en belangen in evenwicht te houden. Daarom stellen we een integrale Gebiedsvisie Nienoord op. In dit proces vragen we u mee te praten en mee te doen.

U bent welkom bij een inloopbijeenkomst

Dinsdag 31 januari 2023 van 16:00 uur tot 20:00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66. U bent van harte welkom.

Tijdens de inloop staan we stil bij een aantal vragen

Deze vragen zijn onder meer:

  • Welke kansen ziet u voor Landgoed Nienoord?
  • Welke eventuele belemmeringen ziet u voor het gebied?
  • Wat mag volgens u niet ontbreken in een Gebiedsvisie voor Landgoed Nienoord?
  • Tijdens de bijeenkomst vertellen we u ook graag over het proces en de fasen om tot de gebiedsvisie te komen.

Met de opbrengsten van de gesprekken bepalen we de ‘Koers voor Nienoord’

We stellen ook een analyse op van het gebied en voeren een aantal gesprekken. De opbrengsten van de inloop, de gesprekken en de analyse vormen dan samen de ‘Koers voor Nienoord’. De Koers en alle reacties daarop leggen we vervolgens vast in de Gebiedsvisie Nienoord. Rond de zomer van 2023 leggen we deze visie voor aan de gemeenteraad. Die stelt de Gebiedsvisie uiteindelijk vast.

Heeft u vragen?

Dan kunt u een mail sturen naar gebiedsvisienienoord@westerkwartier.nl of contact
opnemen via 14 0594.